Makuch rzepaku
14 listopada 2021

Kategoria:
Dom i ogród

Kiedy zaopatrzyć się w makuch rzepakowy?

Pełne wykorzystywanie wszystkich części roślin pozwala na spożytkowanie zawartych w nich cennych substancji odżywczych. Będzie to szczególne korzystne w przypadku roślin oleistych, ponieważ ze względu na technologie stosowane przy ich obróbce w pozostałościach poprodukcyjnych znajduje się dużo wysokokalorycznego i łatwo przyswajalnego tłuszczu oraz białka. Znakomitym przykładem może być makuch rzepakowy powstający z ziaren i ich osłonek.

Jak powstaje makuch rzepakowy?

Makuch rzepakowy to resztki pozostające po tłoczeniu oleju. Proces ten może być prowadzony na zimno, a więc jedynie dzięki stosowaniu nacisku mechanicznego na ziarno, a także na gorąco, kiedy poza zgniataniem rozdrobnionych ziaren podgrzewa się je do temperatury rzędu 120–135°C. W obu przypadkach pozostałości zawierają dużą ilość białka wynoszącą około 30–34% oraz tłuszczu, którego ilość to od 9 do 13%. Makuch rzepakowy to także między 9 a 12% surowego włókna. Wartość energetyczna oscyluje wokół 20–25 MJ/kg, jest więc stosunkowo wysoka.

Do czego można stosować makuch rzepakowy?

Makuch rzepakowy może być stosowany jako dodatek paszowy do żywienia trzody chlewnej. Podaje się go warchlakom, lochom i tucznikom w ilościach dochodzących do 10%. Nadaje się także dla przeżuwaczy – bydłu mlecznemu i rzeźnemu podaje się od 1 do 3 kg makuchu na dobę. Jest ponadto stosowany w żywieniu owiec. Stanowi również wartościowy pokarm dla drobiu – dla brojlerów będzie to w zależności od stadium od 6 do 10%. Kury nieśne mogą przyjmować między 3 a 10% makuchu w zależności od rasy. Makuch nadaje się do karmienia królików, znajduje też zastosowanie przy hodowli karpia.

Czy makuch rzepakowy można długo przechowywać?

Zaletą makuchu rzepakowego poza własnościami odżywczymi jest długi okres przechowywania. Przy magazynowaniu półrocznym nie występują żadne niekorzystne zjawiska związane z utlenianiem tłuszczu czy rozwojem mikroorganizmów. Olej z makuchu nie ma też tendencji do samoistnego wyciekania. Dla ochrony przed salmonellą magazynowany makuch powinien być utrzymywany w wilgotności niższej niż 11,5%. Ważne będzie też zabezpieczenie go przed dostępem gryzoni i ptaków.

Makuch rzepakowy można znaleźć w ofercie firmy Street Retail, zajmującej się produkcją i sprzedażą oleju rzepakowego. Produkt jest łatwo dostępny luzem, a także w opakowaniach typu big-bag. Wśród propozycji znajduje się też olej rzepakowy o zawartości fosforu do 30 ppm, używany m.in. do produkcji biodiesla, kosmetyków, jak również farb i lakierów. Sprzedawana jest także gotowa pasza dla zwierząt.