przegląd instalacji kominowej
31 sierpnia 2021

Kategoria:
Dom i ogród

Kiedy sadze mogą zapłonąć?

Pożar sadzy w kominie jest jednym z największych niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem urządzeń grzewczych spalających opał. Wiąże się z możliwością rozprzestrzenienia się ognia na cały budynek i ryzykiem, że przebywające w nim osoby odniosą poważne obrażenia. Najczęściej oznacza też duże straty materialne. Choć groźby pożaru nigdy nie można całkowicie wyeliminować, to istnieją sposoby, żeby znacznie ograniczyć jego prawdopodobieństwo.

Czym jest sadza i jakie niebezpieczeństwo się z nią wiąże?

Sadza pojawia się w wyniku niepełnego spalania węgla oraz drewna, które ma miejsce w następstwie niskiej temperatury oraz zbyt małego dopływu tlenu. Sadza występuje jako sadza szklisto-smolista, która jest w stanie szczelnie oblepić przewód kominowy, jak i w postaci sadzy pylistej składającej się z niewielkich drobinek unoszących się w powietrzu. Sadze należą do substancji łatwopalnych. Podobny charakter mają substancje smoliste. Zawierają one sporo żywic, które bardzo łatwo zajmują się ogniem. Zapłon sadzy oznacza powstanie niezwykle wysokiej temperatury sięgającej nawet powyżej 1100°C. Może to doprowadzić do samozapłonu znajdujących się blisko komina połaci dachu lub więźby dachowej. Jeżeli na ściankach komina osadziło się dużo substancji smolistych, może dojść do ich spływania w dół komina i do jego zaczopowania. W takiej sytuacji prawdopodobny staje się wybuch komina wskutek wzrastającego ciśnienia gazów pożarowych. Dobrym sposobem na zabezpieczenie komina przed skutkami zapłonu sadzy lub substancji smolistych jest montaż wkładu kominowego. W Poznaniu najłatwiej będzie znaleźć osobę, która przeprowadzi potrzebne prace w Spółdzielni Pracy Kominiarzy. Wkład wykonany ze stali żaroodpornej może ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia dużych zniszczeń.

Jak gasić pożar komina i w jaki sposób można mu zapobiec?

Pożar komina jest niemożliwy do opanowania we własnym zakresie i wymaga interwencji straży pożarnej. Akcja gaśnicza jest trudna i niebezpieczna, a podejmowane przez strażaków czynności polegają na zasypaniu zarzewia ognia. W tym celu można zastosować proszek gaśniczy, a także piasek czy sól. Wylot komina jest wówczas zasłaniany specjalnym sitem, by zmniejszyć ilość wydobywającej się sadzy pylistej, która może przenieść ogień na inne zabudowania. Sposobem na ograniczenie ryzyka pożaru jest regularne czyszczenie przewodów kominowych. Usługi tego rodzaju najlepiej zlecać firmie o ugruntowanej opinii. Znakomitym wyborem będzie Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, która realizuje pełen zakres usług kominiarskich.