prace rozbiórkowe
13 listopada 2020

Kategoria:
Dom i ogród

Kiedy i dlaczego przeprowadza się prace rozbiórkowe?

Niekiedy przeprowadzenie prac rozbiórkowych jest jedynym możliwym rozwiązaniem pozwalającym na ponowne zagospodarowanie działki lub jej fragmentu. Taki proces może być motywowany postawieniem nowego budynku lub zupełną zmianą przeznaczenia danego terenu. Kiedy przeprowadza się prace rozbiórkowe i w jakich sytuacjach wymagają one specjalnego pozwolenia?

Powody przeprowadzenia prac rozbiórkowych

Prace rozbiórkowe przeprowadza się w związku z różnymi potrzebami. Najczęściej kojarzą się one z koniecznością wyburzenia budynku, którego stan techniczny nie pozwala na bezpieczne użytkowanie. Rozbiórkę realizuje się także w innych przypadkach i nie zawsze dotyczy ona murowanych obiektów.

Prace rozbiórkowe mogą obejmować zarówno budynki, jak i znacznie mniejsze elementy, czyli wszelkiego rodzaju altany, szopy, wiaty czy oranżerie. Często konieczność wyburzenia takich obiektów wynika ze zmiany planów zagospodarowania konkretnego terenu, a nie ze złego stanu technicznego. Zdarza się bowiem, że właściciel działki chce zrezygnować z dodatkowej altany i przeznaczyć obszar pod zupełnie nową inwestycję.

Powodem prowadzenia prac rozbiórkowych może być także nieopłacalność wyremontowania konkretnego obiektu. Czasami stan techniczny danego budynku pozwala na jego odnowienie, jednak właściciel decyduje się na postawienie zupełnie nowej konstrukcji. Zdarza się bowiem, że jest to znacznie tańsze rozwiązanie, które jednocześnie pozwala na szybkie pozbycie się nieestetycznej ruiny i zastąpienie jej zupełnie nowym obiektem w podobnym stylu.

Powodów przeprowadzenia prac rozbiórkowych jest naprawdę wiele. Czasami stanowią one konieczność, ale zdarza się również, że wynikają jedynie z wizji właściciela danego terenu. Bez względu na przyczynę, do takich prac należy podejść w sposób profesjonalny i bezpieczny – mówi specjalista z firmy PHUP Texon.

Prace rozbiórkowe a pozwolenie

Niektóre prace rozbiórkowe wymagają uzyskania specjalnego pozwolenia z lokalnego urzędu. Dotyczy to głównie budynków o wysokości powyżej 8 m, obiektów sklasyfikowanych jako zabytek lub będących pod ochroną konserwatora. Sytuacja wygląda podobnie również w przypadku małych obiektów, które znajdują się zbyt blisko granicy działki.

Obiekty, do których wzniesienia nie jest potrzebne pozwolenie, można z łatwością rozebrać bez składania wniosku w urzędzie. Mowa tu o wolnostojących altanach, wiatach, szklarniach, oranżeriach i innych, niewielkich budowlach. Zdarzają się jednak sytuacje, które wymagają uzyskania specjalnego zezwolenia również w przypadku drobnych obiektów tego typu. Wynikają one głównie z ryzyka pogorszenia warunków sanitarnych lub wodnych w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych.