23 kwietnia 2021

Kategoria:
Dom i ogród

Jakimi uprawnieniami zawodowymi legitymują się elektrycy?

Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Ze względu na pojawianie się nowych technologii ta profesja podlega nieustannemu rozwojowi. Zawodowy elektryk musi nieustannie weryfikować i podnosić swoje kwalifikacje. Szukając prawdziwego fachowca w tej branży, warto wiedzieć, jakimi uprawnieniami powinien się on legitymować. To daje pewność w kwestii umiejętności oraz doświadczenia osoby wykonującej trudny i odpowiedzialny zawód elektryka.

Dlaczego warto wybrać elektryka z uprawnieniami?

Planując zatrudnienie elektryka, klienci często stają przed dużym dylematem. Z jednej strony kusi ich niska cena usług oferowanych przez amatorów. Z drugiej strony mają oni świadomość, że tylko wykwalifikowany specjalista da gwarancję rzetelnie i bezpiecznie wykonanej pracy.

Kogo możemy określić mianem elektryka z kwalifikacjami? Taka osoba musi dysponować wykształceniem specjalistycznym na poziomie średnim lub wyższym.

To jednak nie daje gwarancji praktycznego przygotowania do zawodu elektryka. W tej profesji konieczne jest nieustanne podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie uprawnień, które pozwalają funkcjonować w tej wymagającej branży. – podkreśla specjalista zatrudniony w firmie PI-Energia z Sieradza, która specjalizuje się w elektroinstalacjach, systemach alarmowych i przeciwpożarowych, monitoringu, pomiarach elektrycznych oraz automatyce przemysłowej.

Kto jest odpowiedzialny za nadawanie uprawnień zawodowych dla elektryków?

Organizacją, która od kilkudziesięciu lat czuwa nad podnoszeniem wiedzy, kwalifikacji oraz tzw. kultury technicznej jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. SEP bierze aktywny udział w weryfikacji umiejętności oraz nadawaniu uprawnień. Dodatkowo działania w tym zakresie koordynuje Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów. Podczas weryfikacji uprawnień danej osoby lub firmy warto sprawdzić organ, który nadał jej kwalifikacje.

Jakie wyróżniamy rodzaje uprawnień dla elektryków?

Osoby wykonujące zawód elektryka mogą uzyskać uprawnienia:

  • W zakresie eksploatacji
  • Budowlane
  • Rzeczoznawcy budowlanego
  • Rzeczoznawcy, specjalisty oraz weryfikatora SEP
  • Biegłego sądowego
  • Audytora energetycznego
  • Do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków
  • Specjalisty w zakresie jakości energii elektrycznej
  • Stopnia specjalizacji zawodowej inżynierów i techników

Powyższe zestawienie pokazuje duże zróżnicowanie uprawnień, o jakie mogą lub nawet muszą ubiegać się osoby planujące wykonywanie zawodu elektryka. Największa grupa stara się o uzyskanie kompetencji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych. Dużą „popularnością” cieszą się także uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Instalacje elektryczne wymagają wiedzy, doświadczenia i wysokich kompetencji od osób, które zajmują się ich projektowaniem, wykonaniem oraz okresową kontrolą. Dlatego tak duże znaczenie ma wcześniejsza weryfikacja uprawnień oraz kwalifikacji przed powierzeniem zlecenia danemu wykonawcy.