29 września 2017

Kategoria:
Dom i ogród

W jakim celu wykonuje się ekspertyzy hydrogeologiczne

Badania hydrogeologiczne powinny być przeprowadzane przed wieloma przeróżnymi inwestycjami, nie tylko przed budową potężnych obiektów, czy dróg, ale także przed budową domów i przed właściwym zaprojektowaniem studni użytkowych. Dzięki ekspertyzom, które uzyskiwane są przez badania hydrogeologiczne, często otrzymujemy kluczowe wskazówki do rozpoczęcia prac. Badania tego typu pozwalają nam również na określenie przydatności wody użytkowej. Jeżeli nie znamy składu gruntu na naszej działce, powinniśmy poprosić w urzędzie gminy o udostępnienie map geologicznych lub hydrogeologicznych, a już najlepiej zlecić fachowcowi wykonanie odpowiednich badań. Dlaczego?

Czym właściwie jest hydrogeologia?

Hydrogeologia to nauka, która zajmuje się wodami podziemnymi. Określa ich pochodzenie i oddziaływanie na inne warstwy ziemi. Lokalizacja wód podziemnych oraz ich przydatność użytkowa ma kluczowe znaczenie dla organizacji naszego życia. Dotyczy to nie tylko budownictwa, ale nawet hodowli zwierząt, ponieważ Ministerstwo Rolnictwa określa nawet wskaźniki fizyczno-chemiczne jakości wody, jaka może być wykorzystywana do pojenia zwierząt. Hydrogeologia, jako nauka, ma charakter badawczy. Badania natomiast wymagają pobierania próbek, a by było to możliwe, potrzebne są odwierty i testy przy użyciu różnych sond. To właśnie one pomagają wyznaczyć warunki wodne na danym terenie. Hydrogeologia zajmuje się także badaniem krążenia wód podziemnych, a także wpływem wody na skały i odwrotnie. Ta część hydrogeologii i badań z nią związanych, która wykorzystywana jest w poszukiwaniu wód na potrzebny gospodarki komunalnej, przemysłu, czy rolnictwa, nazywa się hydrogeologią stosowaną. Pozostaje ona w związku z geologią i geotechniką – mówi nam przedstawiciel biura geologicznego BUGEO z Warszawy, które ma w swojej ofercie szereg specjalistycznych prac.

Jak wyglądają typowe badania hydrogeologiczne?

Podobnie jak w przypadku geologii i geotechniki, w hydrogeologii wykonywane są przeróżne badania terenowe, przy których używa się specjalistycznego sprzętu. Badania tego typu kojarzymy przede wszystkim z przygotowaniem ekspertyz, w jaki sposób poprawić warunki gruntowe, by planowana na danym terenie inwestycja była pewna i bezpieczna. Działa to również niejako w drugą stronę, ponieważ badania hydrogeologiczne pozwalają ocenić, czy dana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na czystość wód podziemnych. Jeśli badania dotyczą poszukiwania wód na potrzeby gospodarki, oceniają jakość wód, na przykład weryfikując zawartość metali ciężkich, czy substancji ropopochodnych. Projekty i cała dokumentacja przygotowywana przez firmy z branży hydrogeologicznej powstają na podstawie testów terenowych oraz badań laboratoryjnych. Firmy działające w tej branży zajmują się między innymi projektowaniem studni (tradycyjnych i chłonnych), wykonują kompletną dokumentację hydrogeologiczną dla przeróżnych inwestycji oraz wydają opinie, które potrzebne są do budowy chociażby przydomowych oczyszczalni ścieków. Dzięki nim inwestycje są pewniejsze i bezpieczniejsze.