pozwolenie-na-budowe
23 sierpnia 2016

Kategoria:
Dom i ogród

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pozwolenie na budowę?

Zgodnie z prawem budowlanym rozpoczęcie inwestycji budowlanej dozwolone jest dopiero w momencie otrzymania zezwolenia na budowę. Jest to dokument wydawany przez wydział architektury danego starostwa, który otrzymamy po złożeniu wniosku z kompletem niezbędnej dokumentacji technicznej.

Uzyskanie pozwolenia na budowę wiąże się z licznymi formalnościami i zazwyczaj bywa dość czasochłonne – wyjaśnia ekspert z wiodącej firmy budowlanej Ribet Sp. z o.o. Najważniejszym, ale nie jedynym załącznikiem jest projekt budowlany, a kompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów bywa skomplikowane.

Miejscowy plan zagospodarowania i warunki zabudowy

Jeżeli działka, na której planujemy prace budowlane objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzeni, musimy postarać się o odpowiedni wypis z Urzędu Gminy. Jeśli działki nie uwzględniono w planie, zwracamy się do urzędu z prośbą o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Należy pamiętać, że proces wydania decyzji trwa od 2 tygodni do nawet miesiąca. Decyzja lub wypis są nam potrzebne, aby upewnić się, że przygotowany projekt jest zgodny z panującymi na działce uwarunkowaniami i wymaganiami urzędowymi.

Mapa w odpowiedniej skali

Kolejnym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę jest przygotowana przez geodetę mapa do celów projektowych w skali 1:500. Na nią nanosimy obrys planowanego budynku. Często warto sięgnąć po badania geodezyjne, które dostarczą informacji na temat poziomu wód gruntowych i nośności gruntu na działce.

Projekt budowlany

Jak wspomnieliśmy we wstępie najważniejszym załącznikiem do wniosku jest projekt budowlany. Oczywiście musi on być zgodny z ustaleniami wynikającymi z planu zagospodarowania. W skład projektu wchodzi część opisowa, architektoniczna, konstrukcyjna, instalacyjna oraz charakterystyka energetyczna i zgoda na zmiany.

Kolejnym etapem jest adaptacja projektu do warunków terenowych. Na aktualnej mapie sporządzany jest projekt zagospodarowania terenu, w tym obrys domu i działki, wszystkie przyłącza i instalacje oraz mała architektura ogrodowa.

Opinia Zakładu uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Opinia ZUDP wydawana jest na podstawie przygotowanej przez architekta dokumentacji dotyczącej warunków technicznych dostawy mediów oraz odprowadzenia ścieków i odpadów. Opinia ustala także odpowiednie odległości między poszczególnymi budynkami i granicami sąsiednich działek – wyjaśnia ekspert z przedsiębiorstwa Ribet Sp. z o.o.

Ponadto do wniosku o pozwolenie na budowę konieczne jest dołączenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością, wypis rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiadujących. Należy także zwrócić uwagę na to, czy miejscowy plan zagospodarowania lub decyzja o warunkach zabudowy nie wyszczególnia dodatkowych zgód i specjalistycznych opinii.