instalacja gazowa
3 stycznia 2022

Kategoria:
Dom i ogród

Jakie normy powinna spełniać domowa instalacja gazowa?

Wykonanie instalacji gazowej w domu może być zrealizowane tylko na podstawie projektu budowlanego, który został zatwierdzony. Projekt instalacji wykonuje uprawniony projektant. Należy on również do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Przed wykonaniem całej instalacji gazowej w domu inwestor powinien uzyskać stosowne pozwolenia na budowę. Jakie są normy i wymogi dotyczące takiego przedsięwzięcia?

Jakie są najważniejsze dokumenty prawne regulujące zasady projektowania i wykonywania wewnętrznych instalacji gazowych?

Zasady projektowania instalacji gazowych wewnętrznych regulują w Polsce takie dokumenty: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 o prawie budowlanym, Rozporządzenie Ministra infrastruktury z kwietnia 2002 roku o usytuowaniu budynków i warunkach technicznych, jakie powinny spełniać, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z kwietnia 2013 o warunkach technicznych, jakie muszą charakteryzować sieci gazowe.

Co nazywa się instalacją gazową?

Instalacja gazowa to układ przewodów za głównym kurkiem, który przeprowadzony jest na zewnątrz lub wewnątrz budynku, razem z całym dodatkowym wyposażeniem, takim jak kształtki, kurki, armaturą, a także urządzeniami pomiarowymi.

Instalacja zbudowana przez uprawnione do tego osoby, pracujące w takich firmach, jak GWINT, powinna dostarczać do budynku określoną, odpowiadającą potrzebom jego mieszkańców ilość gazu. Według polskiej normy dla instalacji domowych ciśnienie wynosi nie więcej niż 5 kPa.

Jakie wymagania istnieją w przypadku montowania urządzeń gazowych?

Pomieszczenia, w których montowane są urządzenia gazowe, powinny mieć odpowiednie parametry. Dotyczą one kubatury, wysokości, możliwości odprowadzania spalin i wentylacji. Pod uwagę trzeba również wziąć dopływ powietrza potrzebnego do spalania gazu. Warunki te określa wspomniane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z kwietnia 2002 roku.

Instalacje gazowe zakończone niektórymi urządzeniami podlegają ścisłym przepisom. Zasadą jest, że podgrzewacze wody i kotły z otwartą komorą spalania nie powinny znajdować się w pomieszczeniach, gdzie stale przebywają ludzie.

Wysokość pomieszczenia, w którym zamontowane są gazowe urządzenia grzewcze, powinna być nie mniejsza niż 2,2 metra. Wyjątkiem jest sytuacja w domkach jednorodzinnych o zabudowie zagrodowej, wzniesionych przed 2002. Wtedy dopuszcza się montaż w pomieszczeniach technicznych o wysokości co najmniej 1,9 metra. W pomieszczeniach, w których montowane są urządzenia na gaz, powinna sprawnie działać wentylacja, a spaliny muszą być odprowadzane.