projekt ogrodu
19 marca 2022

Kategoria:
Dom i ogród

Jakie elementy powinien uwzględniać projekt ogrodu?

Estetyczny, funkcjonalny i w zgodzie z ekologią ogród nigdy nie jest dziełem przypadku. Jego poszczególne elementy muszą tworzyć harmonijną kompozycję nie tylko z architekturą znajdujących się na działce budynków, ale także z charakterem otoczenia, krajobrazu. Projekt ogrodu musi oczywiście uwzględniać również potrzeby i upodobania przyszłych użytkowników. Jakie elementy powinny się w nim znaleźć?

Elementy roślinne w ogrodzie…

mogą mieć charakter dekoracyjny lub użytkowy i zawsze definiują ogród. Przez wybór konkretnych gatunków drzew, krzewów, bylin itd. oraz ich rozmieszczenie nadajemy przestrzeni określony charakteru i podkreślamy najważniejsze miejsca, korygujemy linie widokowe, skracamy bądź wydłużamy optycznie wnętrza. Kwitnące rabaty często roślin jednorocznych, przedogródki, dzikie różane krzewy są charakterystyczne dla ogrodów w stylu wiejskim, podczas gdy we współczesnych ogrodach rekreacyjnych dominują łatwiejsze w pielęgnacji rośliny wieloletnie, trawy sadzone w grupach, czy duże powierzchnie trawników z dającymi cień drzewami. W projektach ogrodów przydomowych często pojawiają się krzewy i drzewa owocowe, zielniki, a nawet ogródki warzywne. Nie brak też traw ozdobnych czy dużych powierzchni trawników. Zatem w takich sytuacjach rośliny pełnią zwykle jednocześnie funkcję użytkową i ozdobną. Ogród może być zarówno rekreacyjny jaki użytkowy w stylu wiejskim lub współczesnym- często zwany ogrodem nowoczesnym. Chętnie projektujemy powracające ogrody modernistyczne. W pracowni używamy też nomenklatury zaczerpniętej z historii ogrodów w naszym portfolio znajdziemy wiele ogrodów górskich inspirowanych wiszącymi ogrodami królowej Semmiramidy w Babilonie wybudowanych na polecenie Nabuchodonozora II.

Elementy małej architektury ogrodowej…

mogą pełnić różne funkcje. W projektach ogrodów przydomowych spotykamy elementy użytkowe, służące do rekreacji lub pracy (np. meble ogrodowe, huśtawki, grille i altany, warzywniki, stawy kąpielowe). Elementy małej architektury o funkcji wyłącznie dekoracyjnej, takie jak rzeźby, mury, konwie, urny, fontanny są używane w ogrodach które „przyjmą” takie rozwiązania. To często ogrody przy architekturze klasycystycznej z formalnymi, reprezentującymi elementami.

Elementy wodne w ogrodzie…

jak wspomniane wyżej fontanny, kaskady oraz oczka wodne, również zbiorniki kąpielowe stanowią wspaniałą ozdobę i często pojawiają się w projektach Pracowni Architektury Krajobrazu Januszówka z Bielska Białej  Pracowni Architektury Januszówka z Bielska-Białej. Elementy wodne, wprowadzają do krajobrazu ruch i dźwięk. Piękna tafla wody powiększa optycznie przestrzeń, daje odbicie światła, obrazów, a odpowiednio podświetlona może wprowadzać dodatkowe atrakcje w postaci blików czy zaskakującego rozsyłu światła. Obecność wody jest nie do przecenienia w ogrodzie, wprowadza różnorodność gatunkową, to bardzo potrzebna retencja w każdym krajobrazie. Jest zawsze zaskakujące ile nowych gatunków pojawia się wraz z wodą w ogrodzie. Mieszkańcy i goście również najchętniej przebywają w pobliżu zbiorników.

Drogi i ścieżki w ogrodzie…

dzielą i porządkują przestrzeń, łączą najważniejsze strefy ogrodu. Ciągi komunikacyjne wykonywane są z rozmaitych materiałów w zależności od pełnionej funkcji i stylu ogrodu; mogą kontrastować lub być pochodną krajobrazu. Pamiętajmy aby minimalizować obecność w ogrodach nieprzepuszczalnych nawierzchni na rzecz tych, przez które woda może przenikać. Nie zapomnijmy o naturalnych ogrodach, gdzie stosujemy nawierzchnie z materiałów naturalnych, takich jak np. drewno, kamień czy klinkier, ważne aby były przepuszczalne. Szczególnym rodzajem nawierzchni są takie, które zasilają powierzchnie retencyjne stosowane w ogrodach deszczowych.

Całość kompozycji ogrodu domyka ogrodzenie. Choć podkreśla odrębność nieruchomości, również powinno współgrać z otoczeniem i architekturą. Jednak w naszej ocenie rezygnacja z ogrodzenia zawsze będzie dobrym prezentem dla krajobrazu.