Instalacja hydrauliczna
5 sierpnia 2022

Kategoria:
Dom i ogród

Jak wybrać dobry demineralizator wody?

Czysta woda jest niezbędna do życia. Dotychczas opracowano wiele metod jej uzdatniania, które cechują się różną skutecznością i stopniem skomplikowania. Mają one na celu usunięcie niekorzystnych składników oraz zanieczyszczeń, które mogłyby być szkodliwe dla zdrowia lub środowiska. Jednym z popularnych rozwiązań jest demineralizacja. Dowiedz się, czym ona jest i jak wybrać dobre urządzenie do jej przeprowadzenia!

 

Co to jest demineralizacja i gdzie znajduje zastosowanie?

Demineralizacja wody jest jedną z najbardziej znanych i najskuteczniejszych metod kompleksowego jej oczyszczania. Korzystają z niej przedsiębiorstwa różnych branż, które potrzebują w swojej działalności nieskazitelnego płynu. Jest on wykorzystywany np. do prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń, zachowania ciągłości produkcji
i świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Jak podkreślają specjaliści firmy Elkar, demineralizacja jest procesem niezbędnym do uzyskania wody do klimatyzacji. Tak oczyszczona woda jest stosowana w nawilżaczach powietrza, akwariach oraz chłodnicach i akumulatorach. Demineralizator to obowiązkowe wyposażenie laboratoriów analitycznych i zakładów fotograficznych, a także gabinetów stomatologicznych i kosmetycznych. Wybór optymalnego modelu powinien uwzględnić pewne kryteria, istotne punktu widzenia danej branży lub użytkownika.

 

Demineralizator – optymalny system oczyszczania wody

Demineralizator to wyjątkowy system, którego zadaniem jest oczyszczanie wody
z zanieczyszczeń organicznych oraz nieorganicznych w niej rozpuszczonych. Odpowiednio dobrane urządzenie usuwa sole, minerały i pozostałe jony, dzięki czemu uzyskuje się płyn o znacznym stopniu czystości.

Wybór urządzenia zależy od oczekiwań użytkownika. Powinien on zwrócić uwagę na takie parametry jak:

  • przepływ wody – wskazuje on na wydajność systemu, która wyrażana jest w m3/h,
  • pojemność złoża – to wydajność złoża jonowymiennego, jakie jest stosowane w danym modelu,
  • zużycie regeneratu – zużycie kwasy siarkowego lub solnego, które są niezbędne do cyklicznego regenerowania złoża w urządzeniu,
  • sposób usuwania soli – można wybrać urządzenie stosujące metodę termiczną lub elektrochemiczną, filtrację na filtrach mechanicznych oraz węglowych, a także procesy membranowe,
  • możliwość monitorowania procesu oczyszczania wody,
  • dodatkowe funkcje, np. automatyczny system diagnostyki urządzenia.

Nowoczesne demineralizatory cechują się wysoką jakością i wydajnością. Są wyposażone w systemy zabezpieczeń i mają funkcje ułatwiające korzystanie z nich.