działka
28 marca 2018

Kategoria:
Dom i ogród

Jak uzbroić działkę?

Zanim kupimy działkę budowlaną powinniśmy upewnić się, czy posiada ona uzbrojenie, to jest znajdują się na niej przyłącza do sieci – energetycznej, wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej. Jeśli nie, powinniśmy w pierwszej kolejności zadbać o wykonanie tych przyłączy. Jak to zrobić?

Po pierwsze – zapytaj dostawców mediów

Jeśli myślimy o nabyciu działki nieuzbrojonej, jeszcze przed podpisaniem umowy kupna powinniśmy zorientować się, czy istnieje w ogóle możliwość wykonania przyłączy do wspomnianych na wstępie mediów i jakie będą koszty takiej operacji. W tym celu powinniśmy zgłosić się do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie konkretnymi sieciami. Kupowanie działki, do której dostarczenie mediów jest niemożliwe lub wiąże się z kosztami większymi, niż wartość posesji nie jest dobrym pomysłem.

Po drugie – złóż wnioski

Jeśli już wiemy jakie są warunki podłączenia działki do mediów i są one dla nas satysfakcjonujące, po kupnie parceli możemy przystąpić do składania wniosku o wykonanie podłączeń do sieci.

-Do wniosku należy dołączyć zestaw dokumentów wymaganych przez daną jednostkę – mówi przedstawiciel firmy Inland Bimo Property. Podstawą jest akt notarialny lub innych dokument, potwierdzający nasze prawa do dysponowania nieruchomością. Każda jednostka ma nieco innego wymagania co do składu załączników – mogą one wymagać np. mapy do celów projektowych czy wypisu z rejestru gruntów.

Wniosek składamy do odpowiedniej jednostki zarządzającej siecią na terenie, na którym znajduje się działka, np. do lokalnego zakładu energetyki. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy wnieść odpowiednią opłatę za wykonanie przyłącza. W zamian gestor, czyli instytucja zarządzająca siecią wykonuje przyłącze do granicy działki, od której we własnym zakresie możemy wykonać przyłącze do budynku. Procedura w przypadku wszystkich mediów wygląda podobnie, choć należy pamiętać, że w różnych regionach kraju obowiązują inne wymogi co do składu załączników.

Ile to kosztuje?

Doprowadzenie mediów do działki wiąże się oczywiście z pewnymi kosztami – ich ostateczna wysokość uzależniona jest wielu czynników, między innymi:

  • Długości przyłącza
  • Stawek proponowanych przez właściciela terenu, na którym znajdują się przyłącza (gminy, osoby prywatnej bądź stowarzyszenia)
  • Liczy działek na danym terenie – jeśli uzbrajanych jest kilka działek, koszty sa dzielone przez inwestorów

Z tego powodu niemożliwe jest precyzyjne określenie kosztów. Przykładowo koszty przyłącza energetycznego o długości do 200 metrów do koszt około 2000 złotych, z kolei za metr przyłącza wodociągowego możemy zapłacić od 60 do 100 złotych.