4 września 2021

Kategoria:
Dom i ogród

Jak sprawdzić, czy grzejnik nie jest zapowietrzony?

Dobrze działające grzejniki są ważną częścią instalacji centralnego ogrzewania w każdym budynku, zapewniając sprawną dystrybucję ciepła. Niestety zdarza się, że nie są one w stanie dostarczyć właściwej ilości energii, mimo prawidłowego działania kotła c.o. lub magistrali doprowadzającej ciepło systemowe. W większości przypadków powodem takiego stanu jest zapowietrzenie się grzejników.

Co to znaczy, że grzejnik uległ zapowietrzeniu i jakie są tego objawy?

System centralnego ogrzewania jest skonstruowany w taki sposób, żeby energia cieplna przekazana wodzie podczas spalania opału albo wykorzystania energii odnawialnej dostarczanej przez pompę ciepła, mogła być wykorzystana do podwyższenia temperatury w pomieszczeniach, w których zamontowane są grzejniki. Wykonuje się je z materiałów, które mają stosunkowo dobrą przewodność cieplną, dzięki czemu mogą łatwo rozgrzać się od przepływającej nimi wody, a następnie za sprawą konwekcji ogrzać przemieszczające wokół nich powietrze, z czasem podnosząc temperaturę w całym pomieszczeniu. Instalacja z grzejnikami funkcjonuje jednak poprawnie tylko wówczas, gdy możliwy jest stały przepływ wody. Jeśli jest on utrudniony, grzejniki mogą pozostać zimne.

Jedną z przyczyn kłopotów z przepływem wody może być zapowietrzenie instalacji. Jeśli w grzejniku zbierze się znaczna ilość powietrza, napływająca woda nie będzie miała dostatecznego ciśnienia, by móc je „wypchnąć”. Powietrze będzie więc gromadziło się w górnej części grzejnika, podczas gdy woda będzie zwykle przypływała tylko jego dolną częścią. Jeśli zbierze się go więcej, przepływ może zostać niemal całkowicie zablokowany. Objawami zapowietrzenia kaloryfera, niezależnie od tego, czy będzie to nowoczesny grzejnik dekoracyjny, czy klasyczny żeliwny będzie więc jego wychłodzenie – albo tylko w górnej części, albo niemal całego. Symptomem zapowietrzenia może być też odgłos płynącej wody dochodzący z grzejnika w postaci charakterystycznego bulgotania.

Dlaczego grzejniki się zapowietrzają i jak sobie z tym poradzić?

Przyczyną zapowietrzania się grzejników jest najczęściej nieszczelność występująca w instalacji, która powoduje, że dostaje się do niej powietrze. Powodem może być także nierównomierna praca kotła, zbyt małe ciśnienie wody lub źle zaprojektowana albo wykonana instalacja. Najprostszym sposobem na radzenie sobie z zapowietrzonymi grzejnikami jest zamontowanie w nich odpowiednich odpowietrzników automatycznych lub ręcznych. Umieszczone w górnej części grzejnika, np. wytwarzanego przez producenta grzejników fabrycznych i dekoracyjnych Favierex, pozwolą na pozbycie się zgromadzonego powietrza. W przypadku braku odpowietrzników można także odkręcić korek grzejnika albo łączący go z instalacją śrubunek tzw. holender jest to jednak trudniejsze i z czasem może doprowadzić do rozszczelnienia się połączenia.