Monitoring domowy
21 maja 2021

Kategoria:
Dom i ogród

Jak skutecznie chronić mienie?

Skuteczna ochrona mienia to zadanie istotne zarówno w życiu prywatnym, jak i w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieje wiele zagrożeń, które mogą spowodować jego utratę, uszkodzenie, czy zniszczenie. Aby dobrać odpowiednią ochronę, spełniającą nasze oczekiwania, najpierw należy określić, czym jest mienie, zidentyfikować hipotetyczne zagrożenia, aby na końcu zastosować optymalne rozwiązania.

Czym jest mienie?

Termin „mienie”, można rozumieć trojako: 

  • ogół rzeczy i zwierząt będący czyjąś własnością (znaczenie ogólne),
  • własność i inne prawa majątkowe (znaczenie prawne),
  • aktywa majątkowe (znaczenie ekonomiczne).

Ze względu na kontekst artykułu, mówiąc o mieniu, przyjęte zostaje znaczenie ogólne. 

-Jako rzeczy, należy rozumieć zarówno nieruchomości, w postaci budynków, budowli czy małej architektury, jak i ruchomości. Ruchomościami są wszelkie rzeczy niemieszczące się w definicji nieruchomości: maszyny, urządzenia, meble, samochody itd., wymieniać można wręcz w nieskończoność. – wyjaśnia przedstawiciel firmy Best Security z Warszawy. 

Zarówno w przypadku osób prywatnych, jak i mienia firmy, mamy do czynienia z tą samą definicją. Jednak ze względu na skalę, należy rozróżnić te dwie sytuacje – zazwyczaj ochrona firmy jest znacznie większym wyzwaniem. Natomiast nie jest wykluczone zastosowanie systemów wykorzystywanych do ochrony firm, do tego samego zadania w przypadku własności prywatnej.

Jak zidentyfikować czyhające niebezpieczeństwa?

Jak wspomniano, kolejnym krokiem jest identyfikacja zagrożeń. Istnieje wiele podziałów tych zjawisk, jednym z nich podział na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. Zagrożenia zewnętrzne dotyczą otoczenia obiektu, jego lokalizacji, rozkładu dróg dojazdowych, zabezpieczenia terenu. Zabezpieczenia wewnętrzne (często lekceważone), to m.in. system wejścia/wyjścia, sposoby przechowywania kluczy, gotówki i innych wartościowych przedmiotów, możliwość sabotażu. 

W diagnozie zagrożeń niezwykle pomocne jest wykonanie audytu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Jest to szereg czynności, polegających na wykonaniu wizji lokalnej, zapoznania się z istniejącymi systemami bezpieczeństwa, wraz z kontrolą ich działania, wykonaniu propozycji poprawy systemów. Całość podsumowywana jest w szczegółowym raporcie z audytu – dzięki temu wiemy, jakie podjąć działania, w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia danych zagrożeń.

Ochrona mienia w praktyce

Przechodząc do meritum, po rozpoznaniu istniejących zagrożeń, wskazać można metody ochrony mienia. Te również można usystematyzować, dzieląc je na: 

Pierwsza grupa to metoda polegająca na stałej obecności pracowników ochrony, w obrębie ochranianej nieruchomości. Ich zadaniem jest stała obserwacja otoczenia i czuwanie nad bezpieczeństwem. W zależności od uprawnień, którymi dysponują, mogą być wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego.

Elektroniczne systemy ochrony, to wszelkie alarmy, czujniki dymu, system antynapadowy w postaci przycisku alarmującego służby/firmę ochroniarską, oraz inne czujniki mogące zapobiec próbie sabotażu. Do tego rodzaju ochrony, zaliczamy także kamery CCTV. Istotne jest, aby dokonywać regularnych przeglądów, zmiany haseł (o ile to możliwe), co sprawi, że sprzęt nas nie zawiedzie w razie potrzeby.

Ostatnia kategoria to wewnętrzne systemy bezpieczeństwa. Mogą one obejmować różne rozwiązania, na przykład: wewnętrzne regulaminy, upoważnienia dostępu do danych zasobów, oświetlenie kluczowych miejsc magazynów itp. Dobrym rozwiązaniem jest także umowa z pracownikami o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Podnosi to w sposób znaczny poziom bezpieczeństwa mienia, poprzez wzajemną kontrolę pracowników, która zapobiega kradzieżom.