6 stycznia 2021

Kategoria:
Dom i ogród

Jak prawidłowo przechowywać gaz płynny?

Gaz płynny to gazy węglowodorowe, które otrzymuje się z ropy naftowej podczas procesu rafinacji. Ma on szerokie zastosowanie nie tylko w gospodarstwach domowych, ale także w rolnictwie i w turystyce. Najczęściej stosowane gazy to butan i propan, które są cięższe od powietrza. Gaz płynny ulega skropleniu pod niewielkim ciśnieniem, dzięki czemu może być magazynowany w postaci cieczy w małych pojemnikach. Jest on niezwykle wygodnym i wartościowym paliwem. Najczęściej jest przechowywany w butlach. Butle gazowe są napełniane gazem do 85 procent ich pojemności. W celu napełnienia butli, najlepiej udać się do rozlewni gazu lub wymienić butlę na nową. W jaki sposób przechowywać gaz płynny?

Przechowywanie gazu płynnego w domu

Płynny gaz w butli może mieć maksymalny ładunek 11kg. Wewnątrz domu mogą znajdować się jednocześnie dwie butle z gazem płynnym. Na rynku znajdują się także większe butle, które stosuje się głównie w celach przemysłowych oraz do odbiorników i instalacji o większej mocy, jak np. kotły gazowe w domach jednorodzinnych.

Butle gazowe są podłączane bezpośrednio do konkretnych urządzeń lub do instalacji. Przechowywanie w domu zapasowych butli, które nie są podłączone do instalacji, jest niedozwolone. Nie należy także używać i przechowywać butli do gazu w warunkach, które wpływają ujemnie na ich wytrzymałość.

Odpowiednie warunki przechowywania butli

Butle z gazem płynnym powinny być przechowywane w suchych i dobrze wentylowanych miejscach, a także z dala od otwartego źródła ognia.

Jak mówi specjalista z firmy będącej dostawcą gazu płynnego BAR – GAZ: Butle z gazem płynnym należy przechowywać w miejscach, w których temperatura nie przekracza 35 stopni Celsjusza. Nie powinno się ich także stawiać blisko urządzeń grzewczych. Napełniona butla z gazem nie może być przechowywana w garażach oraz piwnicach, poniżej poziomu podłoża. W przypadku nieszczelnej butli, mogłoby to spowodować gromadzenie się gazu przy podłodze i stworzenie łatwopalnej mieszanki.

Przechowywanie gazu płynnego poza domem

Innym sposobem na przechowywanie gazu płynnego może być zbiornik znajdujący się na zewnątrz budynku. Pojemność takiego zbiornika wynosi zwykle ok. 3000 litrów. Można umieścić go pod poziomem terenu lub bezpośrednio na działce. Przydomowe zbiorniki płynnego gazu to wygodny sposób magazynowania tego paliwa. Na zewnątrz można także przechowywać gaz płynny w butlach o pojemności do 33 kg. W takim przypadku, należy jednak pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu butli przed czynnikami atmosferycznymi.

Najpopularniejszy sposób na przechowywanie gazu płynnego to butle gazowe. Są one łatwo dostępne oraz można je transportować i przenosić bez większego wysiłku. Zawsze należy pamiętać o wszelkich zasadach dotyczących przechowywania butli z gazem, dzięki którym zachowamy pełne bezpieczeństwo.