wywóz nieczystości płynnych
6 grudnia 2020

Kategoria:
Dom i ogród

Jak pozbyć się nieczystości płynnych?

Pomimo wielu nowoczesnych rozwiązań dostępnych na rynku wciąż zdarza się, że domy nie mają podpięcia do systemu kanalizacyjnego. Dotyczy to przeważnie posiadłości znajdujących się w niewielkich miejscowościach, czy na wsiach. W takim przypadku warto zainwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków lub tradycyjne szambo. Pozostaje jednak problem, co zrobić, kiedy zbiornik się zapełni? Sprawdź, jak pozbyć się nieczystości płynnych.

Brak dostępu do kanalizacji – co należy zrobić w takiej sytuacji?

Podstawowym minusem przydomowych zbiorników na nieczystości płynne jest konieczność ich regularnego opróżniania. Pod żadnym pozorem nie należy tego robić samodzielnie, wypuszczając ścieki  do pobliskich rowów, czy na sąsiednie działki. W takim przypadku należy liczyć się z bardzo wysokimi mandatami za zanieczyszczanie środowiska.

Brak możliwości podłączenia instalacji kanalizacyjnych do ogólnego systemu odpowiedzialnego za ich utylizację wymusza na właścicielu nieruchomości konieczność wyboru jednego z dwóch pozostałych rozwiązań. Można zdecydować się na tradycyjny zbiornik określanym mianem szamba lub przydomową oczyszczalnią – wyjaśnia specjalista z firmy F.H.U Szambo LUBLIN.

Należy również zauważyć, że w sytuacji, w której nie ma możliwości podłączenia budynku do systemu kanalizacyjnego, polskie prawo wymusza na właścicielu działki wybór jednego z dostępnych sposobów gromadzenia nieczystości. Ma on również obowiązek regularnego opróżniania szamba, co musi udokumentować. W przeciwnym przypadku, jeżeli dojdzie do kontroli, może otrzymać bardzo wysoki mandat karny.

Jak często należy wywozić zanieczyszczenia płynne?

Właściciele posesji, na której stoją budynki niepodłączone do kanalizacji, są zobowiązani do korzystania z usług zewnętrznych firm odpowiedzialnych za wywóz nieczystości płynnych. Częstotliwość wywozu zanieczyszczeń zależy w dużej mierze od zużywanej w domu wody.  Przekłada się na to:

  • korzystanie z toalety,
  • ilość prania,
  • częstotliwość używania zmywarki.

W przypadku licznej rodziny konieczne będzie częstsze opróżnianie przydomowego szamba. Warto kontrolować na bieżąco ilość zużywanej wody oraz stan zapełnienia zbiornika. Pozwoli to wypracować terminarz, dzięki któremu można będzie z góry określić terminy, w których firma powinna zgłosić się po odbiór nieczystości.

Kto zajmuje się wywozem nieczystości płynnych?

Opróżnianiem szamba zajmują się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, posiadające odpowiednie uprawnienia oraz specjalny sprzęt. Samochód ciężarowy wyposażony w system wysokowydajnych pomp, skutecznie zasysa wszelkie zanieczyszczenia — nawet znajdujące się na dnie zbiornika.

Firma odbierająca nieczystości płynne wystawia pokwitowanie, na którym znajduje się data ich odbioru oraz wypompowane ilości. Jest to dowód legalnej utylizacji ścieków, który okazuje się w razie kontroli. Brak stosownego dokumentu mógłby skończyć się nałożeniem kary, dlatego warto zbierać kwitki i przechowywać je w jednym miejscu.