oznakowanie wjazdu na posesje roboty drogowe ekipa remontowa
19 października 2020

Kategoria:
Dom i ogród

Jak powinien być oznakowany wjazd na posesję?

Jeśli planujesz oznakowanie wjazdu na swoją posesję, ważne jest, abyś wziął pod uwagę obowiązujące prawo dotyczące stawiania znaków i sygnalizacji drogowej. Przepisy precyzyjnie regulują, jakie symbole można umieszczać w pobliżu wjazdu na swój teren oraz na prowadzącej do niego drodze. Nieprzestrzeganie prawa w tym zakresie może narazić Cię na dotkliwe konsekwencje finansowe.

Oznakowanie podczas remontu

Jeśli masz zamiar prowadzić prace drogowe związane z wjazdem na posesję i będą one utrudniać poruszanie się po drodze ogólnodostępnej, jesteś zobowiązany do prawidłowego oznakowania takiego miejsca. Jest to niezwykle ważne, ponieważ brak informacji dla kierowców o prowadzonych robotach może zagrozić bezpieczeństwu i prawidłowej organizacji ruchu. Jak wyjaśnia pracownik Biura Projektowego DUKT, zlecenie wykonania prac ekipie profesjonalistów zwalnia Cię z konieczności znakowania wjazdu na posesję, ponieważ tą kwestią zajmą się fachowcy. Firmy wykonujące roboty drogowe korzystają zwykle z wypożyczalni znaków. Są to oznaczenia zgodne z obowiązującymi normami, ponadto specjaliści są przeszkoleni w dziedzinie odpowiedniego ich umieszczania.

Jeśli chcesz samodzielnie podjąć się oznakowania terenu, na którym prowadzone są prace, niezbędne jest stworzenie projektu, który uwzględni, jakie znaki chcesz postawić. Musi znaleźć się w nim także uzasadnienie, w jakim celu mają zostać umieszczone. Zwykle przyczyną oznakowania wjazdu na posesję na czas remontu może być zapewnienie bezpieczeństwa przejazdu lub utrzymanie właściwej organizacji ruchu. Projekt należy złożyć wraz z wnioskiem do organu zarządzającego danym odcinkiem drogi. Zwykle jest to starosta, wojewoda, prezydent lub Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Oznakowanie wjazdu na posesję

Kwestia oznakowania wjazdu na posesję na stałe także jest regulowana przepisana ruchu drogowego. Podstawowa zasada dotyczy tego, kto i w jaki sposób może zamieszczać oznaczenia. Przede wszystkim warto upewnić się, czy miejsce, w którym chcesz ustawić znak, to teren publiczny czy prywatny.

W przypadku terenu publicznego jesteś zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o postawienie odpowiedniego oznaczenia. Nie możesz podejmować takich działań na własną rękę, ponieważ grozi za to kara grzywny. Jeśli droga jest prywatna, zasady ustala jej zarządca. Należy jednak pamiętać, że oznakowanie na drodze prywatnej musi być zgodne z ogólnymi przepisami ruchu drogowego. W każdym przypadku lepiej nie podejmować samodzielnych kroków w celu znakowania wjazdu na posesję. Warto skonsultować taki zamiar ze specjalistą.