instalacje fotowoltaiczne
5 sierpnia 2021

Kategoria:
Dom i ogród

Jak otrzymać dotacje na fotowoltaikę z programu Mój Prąd?

Mój Prąd to rządowy program dedykowany gospodarstwom domowym na terenie całej Polski. Projekt ma na celu dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych. Nowy program ma także pomóc zrealizować zobowiązania klimatyczne wobec Unii Europejskiej i wesprzeć walkę o czystość środowiska naturalnego. Kto więc kwalifikuje się do programu Mój Prąd i w jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie?

Kto kwalifikuje się do programu Mój Prąd?

Program Mój Prąd skierowany jest do gospodarstw domowych, a beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wymagane jest jedynie zawarcie kompleksowej umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Do tej pory odbyły się dwie edycje programu Mój Prąd. Do tegorocznego naboru można zgłaszać instalacje fotowoltaiczne, których budowa zakończyła się po 31 stycznia 2020 roku. Decydująca o przyznaniu dofinansowania jest data poniesienia kosztu za instalację. Oznacza to, że osoby zainteresowane dotacją z nowej edycji tego programu nie muszą czekać z wydatkami związanymi z inwestycją fotowoltaiczną. Trzecia rekrutacja do programu rozpocznie się już 1 lipca 2021 r.

Ile wynosi dotacja z programu Mój Prąd i jak wypełnić wniosek?

Dotacja z programu Mój Prąd występuje w formie bezzwrotnej pomocy finansowej. Do tej pory kwota ta mogła pokryć do 50% kosztów związanych z instalacją fotowoltaiczną – wysokość dotacji nie może jednak przekroczyć 5 tysięcy złotych. Ponieważ instalacja fotowoltaiczna kosztuje zazwyczaj więcej niż 10 tysięcy złotych, większość ubiegających się o dofinansowanie otrzymała maksymalną kwotę 5 tysięcy złotych. Popularność fotowoltaiki stale rośnie, co jest zauważalne zarówno dla firm, takich jak SERVICE 4U, która zajmuje się montażem instalacji fotowoltaicznych, jak i dla rządu, który finansuje świadczenia. Z tego powodu kwota dofinansowania w 3 edycji została zmniejszona – obecnie wynosi 3 tys. zł i dotyczy instalacji o mocy od 2 do 10 kWp.

Mój Prąd 3.0.

W trzeciej edycji pieniądze będą przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu, dlatego warto składać wnioski jak najszybciej. Dokumenty trzeba będzie złożyć dopiero po zakończeniu inwestycji, wcześniej nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań. Beneficjent ma możliwość złożenia tylko wniosku online za pośrednictwem portalu gov.pl przy użyciu profilu zaufanego lub e-tożsamości. Nie ma natomiast możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej.

Warunkiem przyznania dotacji będzie także przedstawienie stosowanej dokumentacji. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzoną adnotacją, dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej zapłacie oraz zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.