19 kwietnia 2020

Kategoria:
Dom i ogród

Jak odczytywać oznaczenia zamków do drzwi?

Aby drzwi do domu lub biura rzeczywiście spełniały swoją podstawową funkcję, czyli uniemożliwiały wejście do pomieszczeń osobom nieupoważnionym, trzeba wyposażyć je w odpowiednie okucia budowlane, a konkretnie w zamki. Obecnie na rynku dostępny jest bardzo duży wybór zamków drzwiowych, różniących się nie tylko sposobem montażu i przeznaczeniem, ale też wieloma innymi właściwościami.

Certyfikowane zamki drzwiowe

Jeśli chcesz mieć pewność, że nowy zamek do drzwi spełni twoje oczekiwania, zapoznaj się z jego certyfikatem. Producenci zamków otrzymują takie certyfikaty na podstawie badań wykonywanych przez uprawnioną jednostkę atestującą, np. Instytut Mechaniki Precyzyjnej i powinni udostępniać uzyskane atesty nabywcom swoich towarów. Na dokumencie certyfikacyjnym zamka znajdziesz szereg oznaczeń, w których zakodowane są informacje dotyczące m.in. jego wytrzymałości, trwałości, zabezpieczenia i funkcjonalności. Obecnie certyfikacja i klasyfikacja zamków drzwiowych realizowana jest w oparciu o normę PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody badań. UWAGA: Norma nie dotyczy zamków wielopunktowych i ich zaczepów, objętych oddzielną normą.

Jak czytać oznaczenia klasyfikacyjne?

Oznaczenia umieszczane na certyfikatach zamków drzwiowych składają się z 11 cyfr i liter. Sprawdźmy, o czym dokładnie nas informują – proponuje nasz rozmówca z firmy DOM Polska.

Kategoria użytkowania

Kategoria użytkowania zamka wynika z wymagań dotyczących jego odporności na obciążenia boczne, momentu obrotowego niezbędnego do uruchomienia zasuwki, wytrzymałości mechanizmu i odporności na moment obrotowy działający na klamkę. Wyróżnia się 3 kategorie klasy użytkowania, oznaczone kolejnymi cyframi: 1 – zamki do domów i mieszkań; 2 – zamki do biur; 3 – zamki do szkół i innych budynków publicznych.

Trwałość i obciążenie zapadki

Parametr opisuje wytrzymałość zamka drzwiowego na eksploatację. Wyróżnia 12 klas oznaczanych kolejnymi literami alfabetu, gdzie A oznacza trwałość mechanizmu do 50.000 cykli bez obciążenia zapadki, zaś X – trwałość do 200.000 cykli z obciążeniem zapadki siłą do 120 N.

Ciężar i siła zamykająca

Cyframi od 1 do 9 opisywana jest zdolność zamka do pracy z drzwiami o konkretnej masie i sile zamykającej. W większości drzwi do domów prywatnych sprawdzi się zamek oznaczony liczbą 1, podczas gdy wyższe klasy przeznaczone są do zastosowań specjalnych i przemysłowych.

Odporność ogniowa

Opisuje przydatność zamka w drzwiach ognioodpornych i dymoszczelnych, gdzie 1 oznacza przydatność w tego typu zabezpieczeniach.

Bezpieczeństwo

Obecnie w tym miejscu zawsze znajdziemy cyfrę 0, ponieważ obowiązująca norma nie uwzględnia badań zamków pod tym kątem. Atesty bezpieczeństwa zamków wydawane są na podstawie oddzielnych badań.

Odporność na korozję i temperaturę

Zamek drzwiowy może wpisywać się w jedną z ośmiu klas, przy czym 0 oznacza, że właściwości zamka nie zostały potwierdzone i nie zaleca się jego stosowania w drzwiach zewnętrznych, zaś G informuje o bardzo wysokiej odporności na korozję i temperatury w zakresie od -20oC do 80oC.

Zabezpieczenie i odporność na wiercenie

Informuje o odporności zamka na próby przewiercenia. Zamek, który na siódmej pozycji oznaczenia posiada cyfrę 1, nie jest odporny na przewiercenie, natomiast zamek klasy 7. zapewnia bardzo wysokie zabezpieczenie przed przewierceniem.

Zakres zastosowania zamka

Informuje nas o wskazanym sposobie montażu i rodzaju drzwi, z którymi współpracuje.

Klasa A: wpuszczany, nieograniczone zastosowanie;
Klasa B: wpuszczany, drzwi rozwierane;
Klasa C: wpuszczany, drzwi przesuwne;
Klasa D: wierzchni, nieograniczone zastosowanie;
Klasa E: wierzchni, drzwi rozwierane;
Klasa F: wierzchni, drzwi przesuwne;
Klasa G: rurowy, nieograniczone zastosowanie;
Klasa H: wpuszczany, drzwi rozwierane, zamek podparty;
Klasa J: wierzchni, drzwi rozwierane, uruchamiane do wewnątrz;
Klasa K: wpuszczany, drzwi rozwierane, zamki zamykane od wewnątrz;
Klasa L: wpuszczany, drzwi przesuwne, zamykany od wewnątrz;
Klasa M: wierzchni, drzwi rozwierane, zamykany od wewnątrz;
Klasa N: wierzchni, drzwi przesuwne, zamykany od wewnątrz;
Klasa P: wpuszczany, drzwi rozwierane, zamek podparty, zamykany od wewnątrz;
Klasa R: wierzchni, drzwi rozwierane i uruchamiane do wewnątrz, zamykany od wewnątrz.

Sposób uruchamiania i ryglowania

Dziewięć klas opisanych symbolami 0-H informuje o rodzaju zamka i sposobie jego obsługi (zamki z wkładkami, zastawkami, bez klucza). Dane na ten temat, jako jedno z podstawowych kryteriów doboru zamka do drzwi, najczęściej dostępne są również w specyfikacji produktu.

Typ działania trzpienia obrotowego

Wyróżnia 5 klas, gdzie:  0 oznacza mechanizm bez orzecha; 1 – gałkę lub klamkę; 2 – klamkę bezsprężynową; 3 i 4 – klamki bezsprężynowe obciążone.

Identyfikacja klucza

W tej klasyfikacji symbolami 0-H określono liczbę zastawek. W zamku oznaczonym literą A występują minimum 3 zastawki, zaś zamek w klasie H posiada minimum osiem elementów zastawkowych i rozszerzoną liczbę kombinacji.