Kotły na biomasę
4 lutego 2022

Kategoria:
Dom i ogród

Jak można wykorzystać ciepło z biomasy?

Pozyskiwanie ciepła odbywa się w dużej mierze przez spalanie substancji zawierających różne ilości węgla – przede wszystkim paliw kopalnych takich jak węgiel kamienny i brunatny, gaz ziemny, a także olej opałowy. Alternatywą dla opału tego rodzaju może być korzystanie z biomasy, która jest nie tylko bardziej ekologiczna, ale też tańsza i łatwo dostępna. Wytwarzana z niej energia może być spożytkowana na różne sposoby, zależnie od potrzeb.

Dlaczego warto korzystać z biomasy?

Pozyskiwanie energii może się odbywać z wykorzystaniem różnych technologii, nie wszystkie są jednak równie wydajne i przyjazne dla środowiska naturalnego. Większość tradycyjnie stosowanych źródeł ma sporo wad i w znacznym stopniu przyczynia się do emisji szkodliwych substancji i do zużywania cennych zasobów kopalnych, których wydobycie oraz transport odbywający się nierzadko na duże odległości jest nie tylko kosztowny, ale również dodatkowo wpływa na przyrodę i klimat. Wiąże się również z koniecznością dużego zaangażowania w dystrybucję, co przekłada się na ostateczną cenę otrzymywanego ciepła. Znacznie lepsze efekty można uzyskać, stosując kotły na biomasę. Nie tylko jest łatwiej dostępna, często w bezpośredniej bliskości miejsca, w którym ma być spalana, ale także jest zaliczana do zasobów odnawialnych. Można ją więc systematycznie odtwarzać. Co ważne, pod względem kaloryczności i wydajności korzystanie z biomasy niezależnie od jej źródła pochodzenia jest zwykle nie tylko ekonomicznie uzasadnione, ale również stosunkowo łatwe.

Gdzie sprawdzi się biomasa jako źródło energii?

Kotły na biomasę mogą być instalowane na potrzeby większych i mniejszych ciepłowni, które sprawdzą się zarówno przy ogrzewaniu budynków mieszkalnych jedno- oraz wielorodzinnych, jak i przy obiektach komercyjnych, a także przemysłowych. Użytkowanie biomasy poza dostarczaniem energii może dać także dostęp do ciepłej wody użytkowej. Okaże się ona użyteczna do celów bytowych i gospodarczych, ale też znajdzie zastosowanie w licznych procesach technologicznych. W przypadku hal produkcyjnych może to być podgrzewanie wykorzystywanych urządzeń i instalacji, mycie surowca, a także dostarczanie potrzebnej pary. Warto też pamiętać o tym, że kotły na biomasę są jednocześnie sposobem na zagospodarowanie pozostałości poprodukcyjnych we wszystkich firmach związanych z przetwarzaniem drewna. Może ono zostać spożytkowane w postaci pelletu drzewnego. Dobrym przykładem są tu kotły firmy Intermet sprawdzające się m.in. w tartakach, stolarniach i zakładach produkujących płyty wiórowe lub meble.