Przylacze kanalizacyjne wykonanie krok po kroku
5 lutego 2022

Kategoria:
Dom i ogród

Jak krok po kroku wykonuje się przyłącze kanalizacyjne?

Przyłączenie domu do kanalizacji może trwać nawet kilka miesięcy – wymagane jest bowiem spełnienie szeregu normalnych wymagań. Dopiero po dopełnieniu ostatnich obowiązków prawnych można przystąpić do prac. Pod pojęciem przyłącza kanalizacyjnego należy rozumieć fragment instalacji od pierwszej studzienki do zbiornika poza posesją.

Budowa przyłącza kanalizacyjnego

Planując podłączenie domu do sieci kanalizacyjnej, należy zgłosić się do lokalnych wodociągów i złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych. Po ich otrzymaniu trzeba uzyskać mapę geodezyjną z naniesionymi elementami uzbrojenia. Kolejny krok to przygotowanie projektu przyłącza i złożenie pełnej dokumentacji do urzędu gminy lub miasta gdzie wydawana jest opinia dotycząca lokalizacji poszczególnych urządzeń. Po otrzymaniu odpowiedzi należy przedłożyć komplet dokumentów do lokalnej firmy wodociągowej, gdzie weryfikowana jest zgodność projektu z warunkami technicznymi.

Kolejny krok to już prace ziemne, a więc przygotowanie instalacji zgodnie z dokumentacją. Aby cała procedura przebiegła szybko i sprawnie najlepiej jest korzystać z pomocy lokalnych firm, które świadczą kompleksowe usługi, a więc przygotowują projekty i budują sieć kanalizacyjną. Na terenie województwa łódzkiego tego typu usługi świadczy przedsiębiorstwo wodociągowe MADE, które od 20 lat zajmuje się pracami wodno-kanalizacyjnymi. Usługa projektowanie przyłączy kanalizacyjnych w Łodzi dedykowana jest zarówno dla nowopowstających domów mieszkalnych, jak i obiektów usługowych i wielorodzinnych, a także budynków, które dotychczas z różnych powodów nie były podłączone do sieci.

Przyłącze kanalizacyjne. Zakończenie i odbiór prac

Miejsca wykopów powinny zostać odpowiednio zabezpieczone, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z ingerencją w pas ruchu drogowego. W przypadku dróg głównych konieczny jest kontakt z lokalnym zarządcą. Jeśli przyłącz będzie przebiegał pod drogą, to nie obejdzie się bez reorganizacji ruchu, czyli odpowiednich oznakowań.

Zanim poszczególne elementy instalacji zostaną zasypane, należy złożyć wniosek o odbiór techniczny. Inspektor sprawdza zgodność instalacji z projektem oraz przygotowuje protokół odbioru technicznego. Przed zasypaniem przyłącza konieczne jest także wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Geodeta powinien nanieść nowobudowane przyłącze na plany. Fakt zakończenia robót zgłasza się do lokalnych wodociągów, gdzie zawiera się także umowę o odprowadzanie ścieków.