woda
17 grudnia 2020

Kategoria:
Dom i ogród

Jak działają stacje uzdatniania wody?

Woda jest nam niezbędna do życia i codziennego funkcjonowania. Niezależnie od tego, z jakiego źródła czerpiemy wodę oraz do jakich celów będzie użyta, ważne jest, aby była bezpieczna dla naszego organizmu, czyli zdatna do użytku. Z tego powodu należy ją pozbawić niepożądanych związków chemicznych, w czym pomóc nam mogą właśnie stacje uzdatniania wody. Jak zatem działają stacje uzdatniania wody?

Jak działa domowa stacja uzdatniania wody?

Na domową stację uzdatniania wody decydują się osoby, które chcą poprawić parametry wody z wodociągów lub uzdatnić wodę z własnego ujęcia. W zależności od potrzeb możemy dobrać rodzaj stacji uzdatniania do parametrów wody. W gospodarstwach domowych możemy wybierać spośród zmiękczaczy, odżelaziaczy i odmanganiaczy oraz złoża z węglem aktywnym, bądź zdecydować się na wielofunkcyjną stację uzdatniania wody, która łączy wszystkie te funkcje. Ma ona bardzo prostą konstrukcję. Domowa stacja uzdatniania wody składa się z butli ze specjalnym złożem filtracyjnym i zbiornika na sól regeneracyjną, a także automatycznej głowicy sterującej, która umożliwia nam sterowanie pracą urządzenia. Woda napływa do urządzenia i przepływa przez mieszankę złóż filtracyjnych, w których roztwór solanki przywraca do normy kilka różnych parametrów wody jednocześnie. W procesie filtracji z wody usuwane są następujące substancje: związki organiczne, żelazo, mangan, amoniak. Ponadto woda jest też w tym momencie zmiękczana. Domowa stacja uzdatniania wody jest niemal bezobsługowa – należy pamiętać jedynie o regularnym uzupełnianiu soli w zbiorniku.

Jak działa przemysłowa stacja uzdatniania wody?

Jednym z najważniejszych procesów technologicznych w przedsiębiorstwach jest proces uzdatniania wody do celów przemysłowych. Zadaniem przemysłowej stacji uzdatniania wody jest dostosowanie jej parametrów do kryteriów, jakie powinna spełniać w poszczególnych branżach, dotyczących składu fizykochemicznego oraz mikrobiologicznego wody. Skład cieczy oraz jej przeznaczenie determinują rodzaj technologii, jaka powinna być zastosowana w stacji uzdatniania. Przemysłowa stacja uzdatniania wody może mieć spersonalizowaną budowę, aby w pełni odpowiadała potrzebom przedsiębiorstwa. Zazwyczaj uzdatnianie wody rozpoczyna się od filtracji mechanicznej, po czym następuje korekta parametrów fizykochemicznych oraz dezynfekcja końcowa w dozowniku. W bardziej złożonych, dużych stacjach uzdatniania wody oczyszcza się wodę w następujący sposób: filtracja grubszych nieczystości, następnie filtracja dokładna (inaczej piaskowa), zmiękczanie w kolumnie ze złożem, napowietrzanie i odżelazianie, korekta pozostałych parametrów, aż po dezynfekcję i zbiorniki wody czystej.

Jak wybrać najlepszą stację uzdatniania wody?

Do wyboru właściwej stacji uzdatniania wody koniecznie jest przeprowadzenie niezbędnych badań fizykochemicznych wody, aby móc dopasować stację do naszych potrzeb. W przypadku przemysłowych stacji uzdatniania wody należy także przeprowadzić wizję lokalną, obejmującą sprawdzenie potrzeb i wymagań danego przedsiębiorstwa. Ponadto wielkość stacji oraz to, w jakim stopniu skomplikowana będzie jej budowa, zależy od wielu różnych czynników, w tym m.in. ilości miejsca przeznaczonego na jej montaż, ograniczeń eksploatacyjnych, ilości wody do uzdatnienia, czy też ilości składników do korekty. W doborze odpowiedniej stacji uzdatniania wody należy zwrócić się do specjalistów od inżynierii wody, jak na przykład firma Aqualine. Doświadczeni eksperci dobierają bądź konstruują stację dostosowaną do poszczególnych kryteriów, dzięki czemu mamy pewność, że woda po uzdatnieniu będzie spełniała wszystkie wymogi. Nie należy tego robić samodzielnie – wybór stacji uzdatniania wody wymaga szerokiej wiedzy oraz doświadczenia, przez co nie trudno o wybór urządzenia niespełniającego naszych oczekiwań. Jedynie dzięki pomocy profesjonalistów możliwe jest uzyskanie najlepszych efektów, zaoszczędzenie na kosztach eksploatacyjnych, spełnienie wymagań czy wydłużenie żywotności i skuteczność stacji uzdatniania wody.

Prawidłowe działanie stacji uzdatniania wody – montaż i serwis

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody jest jej poprawny montaż oraz podłączenie, którym nierzadko towarzyszą prace wodno-kanalizacyjne, budowlane czy elektryczne. Montaż każdorazowo powinien być zakończony badaniem próbek wody, aby ocenić, czy stacja spełnia określone zadanie i założenia projektowe. Niezwykle ważne jest także regularne serwisowanie i dokonywanie przeglądów urządzenia, aby na bieżąco usuwać ewentualne usterki, zminimalizować ryzyko niewłaściwej pracy instalacji czy przestoju lub wydłużyć okres pomiędzy wymianą podzespołów, które zbyt szybko ulegają zużyciu. Dzięki temu możliwe jest także obniżenie kosztów eksploatacyjnych wynikających z wadliwej pracy stacji uzdatniania wody.