Montaż gniazdka elektrycznego
25 września 2020

Kategoria:
Dom i ogród

Jak bezpiecznie podłączyć gniazdko elektryczne?

Gniazdko elektryczne to złącze, które stanowi część każdej instalacji elektrycznej. Służy ono do przyłączania do instalacji odbiorników energii elektrycznej. Podłączenie gniazdka to jedna z najprostszych czynności, którą należy wykonać podczas zakładania instalacji. Należy jednak pamiętać zarówno o zachowaniu bezpieczeństwa, jak i wyposażeniu się w odpowiednie narzędzia, które pomogą wykonać tę czynność. Przekonaj się, jak wygląda podłączenie gniazdka elektrycznego krok po kroku.

Niezbędne narzędzia

Przed przystąpieniem do wykonania montażu gniazdka należy zebrać zestaw najpotrzebniejszych narzędzi. Wśród najważniejszych wyróżnia się wiertarkę, wyposażoną w opcję kłucia, młotek, kombinerki, śrubokręt, nóż, miernik, pacę, a także ołówek i poziomicę. Ważnym elementem jest także kabel, uchwyty opaskowe, podkład do gruntowania, gips oraz bandaż zbrojący.

Montaż gniazdka należy rozpocząć od wyznaczenia miejsca, w którym zostanie zamontowane. Kolejny krok polega na wykłuciu przy pomocy wiertarki miejsca na puszkę elektryczną. Warto pamiętać, aby na ścianie zaznaczyć pionowo lub poziomo linię przebiegu kabli, co ułatwi wiercenie w jego okolicach w ciągu kolejnych lat.

Jak podkreśla ekspert reprezentujący hurtownię elektryczną RMK: Wzdłuż zaznaczonej linii na ścianie należy wykłuć bruzdę o szerokości i głębokości 1,5 cm, w której następnie umieszczone zostaną kable. Bruzda powinna kończyć się kilkanaście centymetrów przed gniazdkiem.

Odłączanie bezpieczników oraz montaż uchwytów

Po wywierceniu bruzd należy wyłączyć napięcie prądu poprzez odłączenie różnicowoprądowego lub nadmiarowoprądowego zabezpieczenia, albo poprzez wykręcenie bezpieczników. Aby sprawdzić, czy prąd jest odłączony, należy użyć miernika lub próbnika napięcia. Dopiero wtedy można przejść do ręcznego wykłuwania dalszej części bruzdy. Otwory na chwyty montażowe należy wywiercić w odległości około 50 cm. Kolejny krok to gruntowanie całej bruzdy przy użyciu podkładu.

Następnie należy odmierzyć odpowiednią długość kabla, dodając po kilka centymetrów zapasu po obu stronach. To sprawi, że gniazdko elektryczne będzie łatwiejsze do zamontowania. Przy pomocy noża należy rozciąć koniec kabla, a używając kombinerek ściągnąć koniec izolacji na długości około 3 centymetrów.

Założenie należy rozpocząć od puszki elektrycznej. Do starej puszki można od razu włożyć kabel, w nowej należy najpierw wykonać otwory. Kabel następnie należy prowadzić bruzdą i przytwierdzać za pomocą zamontowanych na nim uchwytów. Potem wbić je młotkiem w wywiercone otwory.

Montaż kabla i prace wykończeniowe

Drugi koniec kabla należy zamontować do gniazda, z którego poprowadzony będzie prąd. Wszystkie nowe przewody trzeba połączyć w kostce, w taki sposób, aby te same kolory były naprzeciwko siebie. Gotowa kostka umieszczana jest w puszce, uszczelnianej denkiem. Po montażu całego okablowania należy zakryć bruzdę gipsem, wtapiając w niego bandaż chroniący ściany przed pęknięciami.

Puszka zamontowana w nowym miejscu na gniazdko także wymaga zalepienia wszystkich szczelin pomiędzy nią a ścianą. Ostatnia czynność to montaż nowego gniazdka, rozpoczynający się od podpięcia kabli. Kabel o żółtej barwie pełni rolę uziemienia i należy podpiąć go do bolca uziemiającego. Dwa pozostałe należy zamontować do wtyków. Ostatni krok to przykręcanie osłony na gniazdo przy użyciu śrubokręta.