29 września 2017

Kategoria:
Dom i ogród

Inwestycyjne korzyści montażu dachów zielonych

Inwestorów decydujących się na realizację projektu budowlanego w mieście obowiązuje nakaz kompensacji przyrodniczej – przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie i zachowania jego walorów krajobrazowych. Dokładnie opisują to zapisy Ustawy o prawie ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. z poz. zm. nakaz kompensacji przyrodniczej.

W ścisłej tkance miejskiej wygospodarowanie dodatkowego miejsca na obszar zieleni na powierzchni posiadanej działki często jest kłopotliwe, gdyż głównym priorytetem inwestorów pozostaje maksymalna eksploatacja użytkowa obszaru. Wobec powyższego dachy zielone jawią się rozwiązaniem najbardziej optymalnym: montowane na powierzchni użytkowej, nie generują dodatkowych obszarów eksploatacji.

Ponadto tak inwestycje mieszkalne, jak i usługowe, realizowane w centrum miasta bądź na jego obrzeżach, stają przed wyzwaniem ekologiczno-wizerunkowym, jakim jest zazielenianie tkanki miejskiej. W dobie rosnącej skali zanieczyszczeń deweloperzy są zobowiązani mniej lub bardziej jawną umową społeczną do faktycznego (poprawa mikroklimatu, oczyszczanie powietrza) i pozornego (wizualnego) nadawania swoim inwestycjom charakteru proekologicznego. W tym przypadku dach zielony prezentuje się zdecydowanie bardziej korzystnie, niż rozległy obszar posadzki czy kostki brukowej, co z kolei tworzy przestrzeń socjologicznie użyteczną, dostępną nie tylko dla mieszkańców/rezydentów, ale dla całej społeczności miejskiej w ogóle.

Kolejną inwestycyjną zaletą dachów zielonych jest ich funkcja retencyjna. Z uwagi na dynamiczny rozwój nowoczesnych metropolii, przestarzała kanalizacja deszczowa traci wydolność, czego efektem bywają lokalne podtopienia. Odciążeniem dla intensywnie eksploatowanej kanalizacji są dachy zielone, które pełnią funkcję retencyjną – woda opadowa powoli przesiąka przez warstwę zieleni, nim dostanie się do systemu odwodnienia, a nawet nigdy do nich nie trafia, zaabsorbowana przez zieleń i warstwy substratu. To z kolei znacznie obniża koszty związane z opłatami za odprowadzanie wody opadowej: w świetle prawa polskiego i europejskiego coraz więcej samorządów wprowadza tzw. opłaty za deszczówkę – podatek naliczany od ilości wody opadowej podlegającej przepisowemu oczyszczeniu. Na takie rozwiązanie zdecydowali się już m.in. włodarze Bytomia, Wrocławia, Poznania czy Koszalina. Zadeklarowane dzięki dachowi zielonemu obniżenie ilości wody deszczowej dostającej się do kanalizacji wpłynie na redukcję lub nawet zwolnienie z opłaty.

Na czym polega trudność w projektowaniu dachów zielonych?

Stworzenie projektu dachu zielonego jest zadaniem nie należącym do najłatwiejszych. Jego autor musi uwzględnić szereg czynników: od wyboru przeznaczenia i pełnionych funkcji, możliwości konstrukcyjnych i rodzaju konstrukcji nośnej, kolejności i budowy poszczególnych warstw do założenia niezbędnych prac konserwacyjnych – wyjaśnia specjalista

Dobierając materiały niezbędne do skonstruowania trwałego i szczelnego pokrycia, należy pamiętać o tym, że muszą być one najwyższej jakości. Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przerostem korzeni, intensywnym działaniem czynników atmosferycznych oraz możliwością eksploatowania dachu jako powierzchni rekreacyjnej przez użytkowników, powinno się także zadbać o prawidłowe wykonanie pokrycia dachowego.

Z czego wynikają najczęstsze trudności przy montażu dachów zielonych?

Kluczowymi dla realizacji dachu zielonego kwestiami są zachowanie prawidłowej kolejności kładzionych warstw oraz szczególna dbałość przy wykonywaniu kolejnych prac. Należy pamiętać o sporej ilości szczegółów, które w późniejszej eksploatacji zadecydują o trwałości pokrycia.

Nieodzowne jest prawidłowe zaprojektowanie systemu odwodnienia składającego się z wpustów, rzygaczy i rur spustowych. Pomimo że dachy zielone posiadają spore możliwości drenażowe, konieczny jest system wspomagający odprowadzanie wody. Należy jednak pamiętać, że wszelkie elementy penetrujące powierzchnię pokrycia – wpusty, wywietrzniki, kominy – powinny być zaprojektowane w sposób zapewniający prawidłowe wykonanie hydroizolacji. W ten sposób ingerencja w ciągłość pokrycia zostaje zminimalizowana, co gwarantuje skuteczność izolacji przeciwwilgociowej.

Istotne jest również odpowiednie dociążenie stref krawędziowych  w zależności od wysokości budynku, rodzaju zazielenienia i strefy wiatrowej. Jeśli warstwa wegetacyjna nie stanowi wymaganego obciążenia przeciwdziałającego oderwaniu, należy ułożyć dodatkowe obciążenie w postaci płyt lub żwiru.

Prace wykonawcze należy poprzedzić sporządzeniem szczegółowego harmonogramu. Kolejność musi być dokładnie zaplanowana, ponieważ zdejmowanie już ułożonych warstw może okazać się bardzo kosztowne.