Szafka - skrzynka gazowa
12 sierpnia 2020

Kategoria:
Dom i ogród

Gdzie i jak należy montować skrzynki gazowe?

Wyposażenie i umiejscowienie skrzynek gazowych jest ściśle regulowane przez prawo budowlane. Odpowiednia lokalizacja, montaż i wykonanie skrzynki gazowej zapewnia bezpieczeństwo instalacji, ponieważ właśnie w niej znajduje się główny zawór zlokalizowany na przyłączu. W razie awarii instalacji skrzynka musi być łatwo dostępna.

Ekspert z firmy Metako z Chełma mówi: wykonujemy maskownice w standardowych i nietypowych rozmiarach. Dostępne są u nas maskownice gazowe żółte, ale też zgodnie z oczekiwaniami klientów oferujemy inne, np. czarne i brązowe. Model staromiejski np. ma ozdobne „cekiny” na łączeniach krzyżowych drzwi, dzięki czemu wygląda bardzo elegancko.

Gdzie umiejscowić skrzynkę gazową?

W skrzynce gazowej musi znajdować się zawór odcinający zasilanie sieci gazowej. Dostęp do skrzynki musi być łatwy, aby w razie awarii służby mogły szybko działać. Czy to w razie pożaru, czy awarii instalacji gazowej. Rozmiar skrzynki uzależniony jest zawsze od rodzaju i skomplikowania instalacji.

Skrzynki gazowe montuje się najczęściej w linii ogrodzenia od strony głównej drogi lub chodnika. Powinna znajdować się nie dalej niż 10 m od zasilanego budynku. Natomiast w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej może być to więcej niż 10 m, wówczas jednak należy zamontować dodatkowy zawór w ścianie budynku.

Szafka (inaczej skrzynka) gazowa powinna zawierać zawór bezpieczeństwa, licznik gazowy oraz reduktor ciśnienia. Skrzynka musi być wykonana z niepalnego materiału (lepiej jakby był ogniotrwały). Maskownice gazowe najczęściej wykonane są z metalu, z tworzyw poliestrowo-szklanych lub sztucznych (plastiku). Musi być przewiewna, wyposażona w otwory wentylacyjne.

Jak zamontować skrzynkę gazową?

Wybór umiejscowienia skrzynki gazowej należy do właściciela działki, ale w ramach obowiązujących przepisów. Szafka gazowa powinna być ulokowana 0,5 m nad ziemią i tyle samo od krawędzi okien i drzwi, jeśli np. jest umiejscowiona na ścianie budynku (montuje się dodatkowo, jeśli główny zawór znajduje się dalej niż 10 m od budynku).

Sposób montażu jest określany w umowie przyłącza. Najczęściej zaprojektowanie instalacji i jej wykonanie stoi po stronie klienta. Ten więc wybiera firmę, która to dla niego wykona. Są to specjaliści, którzy dobiorą odpowiednią maskownicę gazową. Wybór typu będzie zależał od wybranej lokalizacji. Mogą to być szafki gazowe naścienne, wnękowe, podtynkowe lub wolnostojące. W zależności od zawartości i rodzaju instalacji może być pojedyncza lub podwójna.

Rozmiar skrzynki, jej zawartość i warunki lokalizacyjne są regulowane prawnie. Klientowi pozostawiona jest jednak pewna przestrzeń. Wybiera np. miejsce, gdzie zawór ma być zamontowany. Może też wybrać w pewnym zakresie wygląd skrzynki. Na rynku oprócz tradycyjnych są dostępne skrzynki w innym stylu. Różne są kolory oraz zdobienia maskownic gazowych. Trzeba pamiętać, że muszą one stać w widocznym miejscu, nie muszą natomiast oszpecać ładnego ogrodzenia, a mogą je zdobić.