przylacze-wodno-kanalizacyjne
8 czerwca 2018

Kategoria:
Dom i ogród

Formalności wymagane do wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego

Woda to medium niezbędne to codziennego funkcjonowania. Jeśli podczas planowania budowy domu zdecydujemy, że będziemy ją pobierać z sieci, powinniśmy dopełnić pewnych formalności. Poniżej znajdziemy opis krok po kroku, jak wygląda cała procedura.

Krok pierwszy – złożenie wniosku

W pierwszej kolejności należy zgłosić się do biura obsługi klienta lokalnego dostarczyciela wody w celu złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenie posesji do sieci wodociągowej.

We wniosku tym należy podać szacowane zapotrzebowanie na wodę – wyjaśnia przedstawiciel Zakładu Instalacji Sanitarnych i Ogrzewczych. – W tym celu zaznaczamy jakiego rodzaju budynek planujemy postawić, ile osób będzie z niego korzystać, ile i jakiego rodzaju odbiorniki będą się w nim znajdować.

Krok drugi

Po otrzymaniu warunków technicznych zgłaszamy się do starostwa o mapę naszej nieruchomości z naniesionymi elementami uzbrojenia poziomego, znajdującego się pod powierzchnią ziemi.

Krok trzeci

Z uzyskaną mapą i warunkami technicznymi udajemy się do posiadającego odpowiednie uprawnienia projektanta. Niektóre firmy wodociągowe polecają sprawdzonych projektantów. Projekt przyłącza powinien zostać naniesiony na mapę geodezyjną.

Krok czwarty

Wykonany projekt należy złożyć do działającego w danym mieście lub gminie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Jeśli nie stwierdzi on kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz innymi elementami infrastruktury, wydaje tzw. uzgodnienie pozytywne

Krok piąty

Całą zebraną dotychczas dokumentację należy złożyć do lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego, która sprawdza z kolei zgodność wykonanego projektu przyłącza z warunkami technicznymi oraz ogólnymi zasadami. Jednocześnie dobrze jest złożyć dokumentację do lokalnego zarządu dróg, jeśli wykonanie przyłącza będzie wiązać się z czasowym wyłączeniem z ruchu pasa drogi – to również wymaga formalnych uzgodnień.

Krok szósty

Jeśli przedsiębiorstwo wodociągowe nie znajdzie w projekcie żadnych nieprawidłowości, możemy przystąpić do szukania firmy, która wykona dla nas przyłącze wodociągowe. Należy pamiętać, że wykonawca może jedynie wykonać przyłącze – podłączeniem instalacji do wodociągu zajmuje się przedsiębiorstwo wodociągowe. Po zakończeniu pracy wykonawca przyłącza zgłasza przedsiębiorstwu wodociągowemu gotowość do przeprowadzenia odbioru technicznego. Spisywany jest wtedy protokół odbioru końcowego, który podpisuje nie tylko przedstawiciel dystrybutora wody, ale również inwestor i wykonawca.

Krok siódmy

Po zakończeniu prac przyłączeniowych przedsiębiorstwo na swój koszt montuje na przyłączu wodomierz. W tym samym czasie następuje podpisanie umowy na dostarczanie wody.