24 stycznia 2017

Kategoria:
Dom i ogród

Elementy kanalizacji deszczowej

Czy wiesz, że w przeważającej części Polski – zarówno nizinnej, jak i wyżynnej – roczna suma opadów wynosi ok. 500-700 mm? Jest to ważna informacja dla wszystkich mieszkańców zmagających się z problemem nadmiernej ilości deszczówki na swoich podwórkach. Zabudowanie terenu wokół domu nie jest dobrym pomysłem, ponieważ woda nie będzie mogła wsiąkać w powierzchnię. Z pomocą przychodzi założenie kanalizacji deszczowej.

Zalety kanalizacji deszczowej

Zdecydowanie się na zainstalowanie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej pozwoli na odpowiedni odpływ wody deszczowej. Dzięki temu teren wokół domu będzie mógł pozostać suchy, a doświadczenie z nadmierną ilością kałuż po opadach odejdzie do przeszłości! Aby zapewnić sobie możliwie jak najlepszą trwałość kanalizacji deszczowej, warto wybrać elementy lepszej jakości, odporne na zniszczenie i działanie czynników zewnętrznych. Istotny jest także właściwy montaż, a co się z tym wiąże – zatrudnienie fachowców.

Potrzebne materiały

tym jak będzie przebiegała trasa rurociągu, na jakiej głębokości zostaną położone rury, a także o ilości potrzebnych studzienek, decyduje projektant, indywidualnie dla każdego obiektu. Jednak surowce potrzebne do założenia takiej sieci są zazwyczaj niezmienne. Wśród elementów kanalizacji deszczowej, potrzebnych do uzbrojenia, wyróżnia się: studzienkę kanalizacyjną, wpust deszczowy (pozwalający na odbiór ścieków opadowych), płytę potrzebną na przykrycie studzienki oraz właz kanałowy (umożliwiający dostęp do komór kanalizacyjnych).

Zakres pracy

Aby wykonanie kanalizacji deszczowej (przeznaczonej do odprowadzania ścieków opadowych) przebiegło zgodnie z ustaleniami, warto zatrudnić firmę, która przygotuje projekt organizacji prac wraz z harmonogramem. Szczególnie ważny jest wybór doświadczonych specjalistów, którzy przygotują plan zgodny z oczekiwaniami nabywcy. Jak dodaje przedstawiciel firmy Phumabud: Nasze działanie rozpoczynamy na miejscu inwestycji. Tam dokonujemy pomiaru i oceny terenu, a także zbieramy jak największą ilość informacji na temat oczekiwań Klienta. W rezultacie przedstawiamy jak najbardziej korzystne rozwiązanie.

Po zapoznaniu się z planem wykonywanych robót, istotne są kolejne prace, do których należą:

  • roboty przygotowawcze, czyli wytyczenie trasy kanału deszczowego oraz usunięcie roślinności w pasie budowy;
  • roboty ziemne, wśród których wyróżnia się usunięcie nawierzchni, a także wykonanie podsypki z piasku lub żwiru;
  • odwodnienie wykopów;
  • roboty montażowe: ułożenie rur w wykopie;
  • budowa studni;
  • zabezpieczenie przed korozją i wykonanie prób szczelności;
  • podłączenie kanałów i wpustów deszczowych;
  • zasypanie wykopu, odbudowa nawierzchni;
  • kontrola jakości.