Zbiórka makulatury
12 grudnia 2020

Kategoria:
Dom i ogród

Dlaczego warto zbierać makulaturę?

Makulatura składa się z włókien celulozowych, które można poddać recyklingowi aż do siedmiu razy (choć częściej, by zachować optymalną jakość wyrobów, będzie to około czterech). Co więcej, nie oznacza to, że włókna te następnie nadają się już tylko do wywozu na wysypisko śmieci, ale po zmieszaniu ze świeżymi włóknami nadal mogą posłużyć do produkcji papierowych materiałów. Ale dlaczego to w ogóle ważne?

Czego potrzeba do produkcji papieru?

Produkcja papieru wymaga zaangażowania ogromnych ilości surowców, przede wszystkim wody i paliwa, a także wygenerowania odpowiedniej ilości energii. Na każdą tonę papieru przypada około:

– 25 tysięcy litrów wody,
– 1,5 tysiąca litra ropy,
– 4 tysiące kWh energii.

Co więcej, aby wyprodukować tonę papieru, potrzebne jest ścięcie aż 17 drzew. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak ważne są drzewa dla całego ekosystemu, a przede wszystkim dla przeżycia ludzi.

Statystyki zużycia papieru

Niektórym jednak może wydawać się, że 17 drzew na tonę materiału to niedużo – kiedy jednak weźmie się pod uwagę statystyki, które wskazują, że na jedną osobę przypada roczne zużycie około 50 kilogramów papieru, nagle okaże się, że tona papieru starcza na spełnienie potrzeb zaledwie 20 osób na całym świecie. Warto przypomnieć sobie, że na świecie żyje już niemal 8 miliardów ludzi i nic nie wskazuje na to, aby miało być nas mniej – zapotrzebowanie na papier wykazuje więc cały czas tendencję wzrostową.

Statystyki dla Polski wypadają jeszcze gorzej, ponieważ mówi się tutaj mniej więcej o dwukrotności średniego zużycia papieru przez typowego mieszkańca Ziemi, czyli około 100 kg papieru na przeciętnego Polaka rocznie. Problem zbyt intensywnej konsumpcji papieru to problem wielu krajów europejskich, niemniej te alarmujące dane powinny każdego zainspirować do podjęcia odpowiednich kroków. Tym bardziej że recykling makulatury przebiega z zaskakująco małą ilością strat, wynoszącą zaledwie 10%. Z tony makulatury powstać więc może nawet 900 kilogramów papieru.

Zalety recyklingu makulatury

Zalety recyklingu wydają się oczywiste. Po pierwsze, ponowne zużywanie surowców jest niezwykle ważne z punktu widzenia ekologii. Recykling makulatury przyczynia się do ochrony środowiska, chociażby poprzez zmniejszenie ilości ścinanych drzew, co z kolei wpływa m.in. na zachowanie naturalnego środowiska zamieszkującej w nich fauny i flory. Drzewa przyczyniają się także do oczyszczania powietrza i produkują niezbędny do przeżycia tlen.

Kolejną sprawą jest oszczędność surowców i energii, których potrzeba do wytworzenia nowego papieru. W procesie recyklingu również zużywa się wodę i energię, jednak mowa tutaj o zdecydowanie mniejszych ilościach. Źródła informacji w tym zakresie podają różne liczby, jednak na pewno można mówić o zaoszczędzeniu nawet 50% surowców. Mało tego, wtórne pozyskiwanie papieru z makulatury przyczynia się także do znacznej redukcji zanieczyszczeń środowiska.

Warto wspomnieć tutaj także o zarobku, choć jest on minimalny. Średnio w skupie makulatury można otrzymać 15 groszy za każdy dostarczony kilogram papieru do recyklingu. Należy przy tym pamiętać, że makulatura musi spełniać szereg wymagań, aby mogła zostać przetworzona.

Jak składować makulaturę?

W miarę możliwości powinno zwracać się uwagę na to, by przechowywana makulatura była w odpowiednim stanie – tłumaczy pracownik Zakładu Obrotu Złomem z Bydgoszczy. – Tłusty czy wilgotny papier nie zostanie przyjęty do typowego skupu makulatury. Materiały papierowe nie powinny także być zmieszane z innymi odpadami, np. zawierać metalowych zszywek czy resztek taśmy klejącej.

Szczególnie wskazówki te powinno się stosować w gospodarstwach domowych. Brudne, papierowe opakowania, na przykład po żywności, lub opakowania wielomateriałowe, jak kartony tetra-pak zawierające poza tekturą znaczące ilości plastiku, nie nadają się w większości do poddania tego typu obróbce. Do skupu makulatury najlepiej oddawać stare gazety, zniszczone książki, niepotrzebne dokumenty, tekturę i kartony.