modernizacja instalacji elektrycznej w domu
12 kwietnia 2020

Kategoria:
Dom i ogród

Dlaczego warto się zdecydować na modernizację instalacji elektrycznej w domu?

Stara instalacja elektryczna może powodować częste spięcia, iskrzenia lub inne niebezpieczne sytuacje. Dlatego też modernizację przeprowadza się najczęściej z powodu jej wieku. Dawne rozwiązania i stosowane do nich produkty nie były tak bezawaryjne i bezpieczne jak dzisiaj. W tym artykule możesz przeczytać, jak zmieniły się podłączenia elektryczne i dlaczego powinniśmy modernizować stare obwody.

Przestarzałe instalacje

Modernizację instalacji elektrycznej powinno się bezwzględnie przeprowadzać w budynkach, które powstały co najmniej 30 lat temu. W tamtych czasach stosowano aluminiowe przewody, które do tej pory mocno się zestarzały. Do tego na stykach różnych materiałów często dochodziło w nich do utleniania. W porównaniu do dzisiejszych kabli tamte miały mały przekrój i umieszczano je w metalowych rurkach. Z powodu braku materiałów niektórzy jako puszek elektrycznych używali pojemników po konserwach. Przestarzałe lub wadliwe instalacje powszechnie spotyka się także w budynkach młodszych. Najczęściej popełnianymi błędami są zbyt mała ilość gniazd i wyłączników, niewłaściwe ich rozmieszczenie oraz niedopasowanie instalacji do współczesnych potrzeb, które są dużo większe przez posiadanie różnorodnych urządzeń. Instalację powinniśmy wymienić także wtedy, gdy zobaczymy niepokojące oznaki, jak np. przepalone przewody czy obniżone napięcie.

Stosowanie produktów zgodnych z przepisami

Kable o przekroju do 10 mm2 powinny być wykonane z miedzi, a nie z aluminium. W obwodach muszą znajdować się trzy przewody, ponieważ przewód ochronny powinien być oddzielony od neutralnego. Instalacja musi być wyposażona w rozdzielnicę. Obecnie nie stosuje się już tradycyjnych korków, tylko urządzenia modułowe umieszczane na szynie instalacyjnej. Rozdzielnica uwzględnia tylko określoną ich liczbę, więc przed wymianą powinniśmy przemyśleć, czy w przyszłości nie zwiększy się nam zapotrzebowanie.

Specjalista z firmy Link Marcin Jurak pracującej na terenie Trójmiasta dodaje: Funkcje poszczególnych modułów powinniśmy czytelnie oznaczyć, byśmy kiedyś nie mieli wątpliwości co do ich zakresu. To będzie także pomocne elektrykom w przypadku przeprowadzania napraw.

Mała poprawka czy całkowita wymiana?

Modernizacja powinna uwzględniać dostosowanie instalacji do aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej. Współczesne rozwiązania, takie jak wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe, ograniczniki oraz połączenia wyrównawcze stanowią dużo lepszą barierę przed zwarciami, uderzeniami pioruna czy powstaniem pożaru niż rozwiązania sprzed kilkunastu lat. Oczywiście wykonanie dobrej i bezpiecznej instalacji lepiej jest zlecić doświadczonemu elektrykowi niż wykonywać ją na własną rękę. Jeśli instalacja jest stosunkowo nowa i w dobrym stanie, można wykorzystać istniejące obwody i zmiany przeprowadzać tylko częściowo. Najlepszym czasem na całkowitą modernizację instalacji elektrycznej jest generalny remont. Bez problemu wymienimy kable, co często wymaga kucia ścian. Wtedy możemy także poprawić działanie obwodów, dodać kolejne gniazdka i wyznaczyć nowe punkty oświetleniowe. Przy generalnym remoncie również przeniesiemy rozdzielnicę, jeśli nie była ona w miejscu łatwo dostępnym.