pellet kominek opał ekologiczny
18 września 2020

Kategoria:
Dom i ogród

Dlaczego pellet jest paliwem ekologicznym?

Pellet drzewny jest coraz chętniej stosowany jako materiał opałowy. Użytkownicy decydują się na wykorzystanie tego surowca do ogrzewania budynków przede wszystkim ze względów ekonomicznych. Nie bez znaczenia jest także fakt, że pellet jest paliwem ekologicznym. Proces jego produkcji nie ma szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, a spaliny, które powstają przy jego spalaniu, są znacznie mniej toksyczne niż w przypadku węgla i jego pochodnych.

Pellet jako paliwo ekologiczne

Pellet zdobył uznanie jako ekologiczny materiał opałowy ze względu na swoje bardzo dobre parametry fizykochemiczne, w tym wysoką kaloryczność, która umożliwia uzyskanie dużej ilości energii cieplnej przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych. Użytkownicy doceniają także łatwość obsługi kotłów na pellet oraz możliwość zachowania czystości wokół urządzenia grzewczego. Według pracownika firmy COMERC z Poznania, wiele osób wybiera pellet mając na uwadze troskę o środowisko naturalne. Biopaliwa są ekologiczne w produkcji, a generowane spaliny zawierają znacznie mniej szkodliwych związków.

Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, w której samorządy terytorialne dążą do ograniczenia emisji szkodliwych spalin, nakładając na użytkowników pieców i kotłów różnego typu restrykcje. Opalając dom pelletem, nie tylko dbasz o środowisko naturalne, ale również nie narazisz się na mandat. Nie będziesz również zmuszony do nagłej zmiany systemu grzewczego, którą przepisy mogą wymóc na użytkownikach kotłów węglowych.

Ekologiczność pelletu wynika przede wszystkim z rodzaju surowca, który jest wykorzystywany do jego produkcji. To biopaliwo występuje w formie granulatu uzyskiwanego z biomasy. W jej skład wchodzą odpady drzewne lub produkty uboczne gospodarki leśnej czy też rolnej. Do ogrzewania budynków stosuje się przede wszystkim pellet drzewny ze względu na jego wysoka kaloryczność.

Proces powstawania pelletu

Ekologiczne paliwo w postaci pelletu jest wytwarzane na specjalnie do tego przystosowanych liniach produkcyjnych. Proces jest zaawansowany technologicznie i w dużym stopniu zautomatyzowany. Linie do produkcji pelletu są projektowane i budowane przez specjalistyczne firmy oraz składają się z wielu współpracujących ze sobą urządzeń. Aby móc produkować pellet, niezbędne są między innymi silosy do przechowywania surowca i produktu końcowego, urządzenia rozdrabniające materiał takie jak młyny bijakowe, urządzenia do oczyszczania biomasy – separatory pneumatyczne i magnetyczne, ale przede wszystkim suszarnie służące do suszenia surowca oraz granulatory, które formują przygotowaną wcześniej biomasę w granulat nazywany pelletem.

W dość dużym uproszczeniu można wskazać następujące etapy produkcji pelletu:

  • wstępne rozdrobnienie surowca,
  • oczyszczanie surowca z różnego rodzaju zanieczyszczeń, takich jak kamienie, żwir, ziemia czy kawałki metalu,
  • ujednolicanie frakcji,
  • suszenie materiału wejściowego do momentu aż suszony materiał osiągnie wilgotność nie wyższą niż 8–10%,
  • ponowne oczyszczanie odpowiednio wysuszonej biomasy,
  • stabilizacja wilgotności surowca i dozowanie lepiszcza,
  • granulowanie uprzednio odpowiednio przygotowanej biomasy na pellet,
  • oczyszczanie i chłodzenie pelletu
  • pakowanie gotowego produktu w worki od 10 do 50 kg lub w tzw. BIG-BAGI.