23 lutego 2017

Kategoria:
Dom i ogród

Czynniki chłodnicze w klimatyzacji

Czynnik chłodniczy jest czynnikiem termodynamicznym biorącym udział w wymianie ciepła, zarówno w pompie ciepła, jak i w urządzeniu chłodniczym. Pobiera ciepło kiedy wrze pod niskim ciśnieniem i w niskiej temperaturze i oddaje je podczas skraplania w wyższej temperaturze i pod wyższym ciśnieniem. Sprawdźcie jakie czynniki chłodnicze znaleźć można w klimatyzacji.

Rola czynników w klimatyzacji

Aby klimatyzator mógł funkcjonować, powinien posiadać czynnik chłodniczy. Wszystko dlatego, że uczestniczy on w wymianie ciepła.

Czynniki chłodnicze wprowadzono do techniki chłodniczej już  na początku XIX wieku, a od tamtej pory powstało ich kilkadziesiąt. Aby czynnik był skuteczny musi spełniać szereg warunków, bo tylko wtedy znajdzie zastosowanie w wydajnym urządzeniu klimatyzującym – tłumaczy ekspert reprezentujący serwis PROBON.

Jakie czynniki muszą znaleźć się w klimatyzatorze

Wybór czynników chłodniczych ograniczony jest normami ekologicznymi. Od 2004 roku nie wolno montować nowych urządzeń, których działanie opiera się na popularnym czynniku R22, charakteryzującym się świetnymi własnościami termodynamicznymi, jednak posiadającym poważną wadę, jaką jest wpływ na tworzenie i zwiększanie się dziury ozonowej. Z tego powodu R22 zastępuje się obecnie nową generacją czynników chłodniczych, które oznaczone są symbolem HFC.

Czynniki HFC są całkowicie bezpieczne dla stratosferycznej warstwy ozonowej. Należy jednak pamiętać, że jeśli emitowane są z nieszczelnych urządzeń, to mogą nasilać nadmierne ocieplanie się klimatu oraz zjawisko efektu cieplarnianego.

Najpopularniejszym obecnie czynnikiem, na którym pracuje większość montowanych w domach klimatyzatorów, jest czynnik R410A. Należy on do grupy syntetycznych czynników HFC uznawanych za F-gazy (gazy fluorowane), które są nietoksyczne i niepalne. Jako, że R410A paruje w temperaturze niższej od -40°C, to w normalnych warunkach czynniki te są gazami lotnymi (w butli pod dużym ciśnieniem stają się cieczą).