kominiarz
31 lipca 2021

Kategoria:
Dom i ogród

Czym zajmuje się kominiarz?

Regularne kontrole, które przeprowadzają kominiarze służą bezpieczeństwu. Kominiarze czyszczą kominy i przewody wentylacyjne z sadzy i innych zanieczyszczeń. Sprawdzają ich drożność za pomocą aparatu fotograficznego lub lustra. Ponadto kontrolują zawartość tlenku węgla. Jakie obszary odpowiedzialności wchodzą w zakres obowiązków kominiarza?

Dbanie o bezpieczeństwo podstawowym zadaniem kominiarza

Do zadań kominiarzy należy troska o bezpieczeństwo. Niesprawny lub niedrożny system kominowy stanowi poważne zagrożenia dla zdrowia i życia domowników. Instalacje kominowe podlegają okresowym przeglądom pod kątem ich stanu oraz bezpiecznej eksploatacji. Kominiarz dokładnie sprawdza również zgodność z przepisami przeciwpożarowymi i dba o przestrzeganie ogólnych przepisów budowlanych. Działania te sprawiają, że systemy grzewcze i kominowe działają prawidłowo.

Żeby wszystkie procesy spalania w domowych systemach grzewczych przebiegały bezpiecznie, kominiarz analizuje poziom emisji zanieczyszczeń. Jeśli dane nie są zgodne z wartościami granicznymi określonymi przez prawo, należy podjąć działania w celu zmniejszenia emisji szkodliwych substancji. Ponadto kominiarz usuwa sadzę z kominów, żeby cały system działał wydajnie. Czyszczenie kominów zmniejsza emisję zanieczyszczeń. Jeśli istnieją systemy wentylacyjne, kominiarz również je sprawdzi i zlikwiduje wszelkie osady.

Ważny jest przede wszystkim poziom dwutlenku węgla. Tlenek węgla jest bardzo trującym gazem, który w wysokich stężeniach może zagrażać życiu. Ryzyko jest tym większe, ponieważ dwutlenek węgla jest bezbarwny i bezwonny. Jeżeli wynik pomiaru jest wyższy od maksymalnej dopuszczalnej wartości, kominiarz musi poinformować właściciela i powtórzyć pomiar po wykonaniu konserwacji lub naprawy.

Kominiarz ekspertem w dziedzinie ekologii

Praca kominiarza polega także na nauczaniu oszczędnego korzystania z energii i promowania ochrony środowiska. Oszczędzanie energii ściśle wiąże się z umiejętnością prawidłowego obchodzenia się z piecem, na przykład jego rozpalania. W ramach działań proekologicznych kominiarz może zbierać dane dotyczące emisji za pomocą czułych przyrządów pomiarowych. Zebrane dane są następnie przesyłane do rejestru emisji, gdzie – w razie potrzeby – proponowane lub nakazywane są działania służące oszczędzaniu energii.

Warszawki kominiarz z Zakładu Usług Kominiarskich Janusza Mitasa jest ekspertem i może również służyć swoją wiedzą jako doradca. Jest to szczególnie przydatne w przypadku instalacji lub wymiany kominka albo pieca. Jeśli występuje konieczność dokonania zmian konstrukcyjnych, przebudowy, rozbiórki lub ponownego uruchomienia istniejących systemów, kominiarz pomoże i zasugeruje rozsądne inwestycje.