20 października 2017

Kategoria:
Dom i ogród

Na czym polegają badania presjometrem?

Specyfika działania presjometru

Presjometr przyjmuje formę cylindrycznej sondy, wyposażonej w rozszerzalną membranę. Membrana ta jest zaprojektowana w taki sposób, aby wywierać jednolite ciśnienie na ścianki otworu wiertniczego oraz mierzyć zależności między naprężeniami i odkształceniami gruntowymi.

Mówią w uproszczeniu, presjometr to profesjonalne narzędzie wykonujące próbne obciążenia podłoża, które są znacznie mniej kosztowne i czasochłonne niż badania pełnoskalowe. Ponadto, badania te mogą dotyczyć gruntu zalegającego na dowolnej głębokości – tłumaczy przedstawiciel Przedsiębiorstwa Geologicznego Geoprojekt Szczecin.

Zalety korzystania z presjometru

Okazałe rozmiary sondy presjometrycznej prowadzą do minimalizacji powszechnego i dość kłopotliwego przy badaniach gruntu efektu skali. Wynik badania umożliwia w pełni precyzyjne ustalenie najważniejszej charakterystyki gruntu, z uwzględnieniem takich kluczowych cech jak wytrzymałość czy też ściśliwość. Ale to wciąż nie wszystko. Rezultaty badań presjometrycznych przyczyniły się bowiem również do opracowania efektywnej metody projektowania posadowień. Użyteczność presjometrów jest zatem niezaprzeczalna.

Presjometr w warunkach polskich

Presjometr to urządzenie wykorzystywane na szerszą skalę od ponad 50 lat – m.in. we Francji (miejscu wynalezienia), ale też w innych państwach Europy i świata. W Polsce do niedawna było stosunkowo nieznane. Istotne zmiany nastąpiły jednak wraz z wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej. Przyrost zachodnich inwestycji niejako wymusił stosowanie presjometru w praktyce. Na rynku znajdziemy coraz więcej firm, świadczących profesjonalne usługi presjometryczne. Doskonały przykład stanowi Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt ze Szczecina, posiadające kilkudziesięcioletnie doświadczenie w branży usług geologicznych. Presjometr Ménarda którym dysponują specjaliści Geoprojektu, to sprzęt gwarantujący pewność oraz sprawność przeprowadzanych badań gruntowych.