wilgoć
4 lipca 2019

Kategoria:
Dom i ogród

Czym jest wilgoć kapilarna i jak sobie z nią radzić?

Proponujemy naszym klientom szwajcarska innowacyjna technologie izolacji poziomej i osuszania obiektów pn. BIODRY, która z powodzeniem zastępuje wszystkie znane i stosowane obecnie metody zabezpieczania budynków przed podciąganiem kapilarnym
wilgoci, takie jak np. podcinanie fundamentów, czy iniekcja.


Rozwiązujemy nie tylko skutki, ale przede wszystkim przyczyny podciągania kapilarnego.
Jest to technologia całkowicie nieinwazyjna, nie stosujemy żadnych mechanicznych i chemicznych sposobów usuwania wilgoci. Nasza technologia jest technologia w pełni bezpieczna i ekologiczna. Jest także energooszczędna – nie wymaga żadnego zewnętrznego źródła zasilania. Rozwiązania, które proponujemy, nie kolidują w żaden sposób z innymi równolegle realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.


Technologie można zastosować na dowolnym etapie prowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych, ale im wcześniej zostanie zastosowana, tym szybciej uzyska się efekt wysuszenia ścian do prowadzenia dalszych prac, zwłaszcza wykończeniowych.
Proces osuszania trwa średnio od 6 do 18m-cy.

Technologia, co ważne, jest dyskretna, w żaden sposób nie przeszkadza w funkcjonowaniu obiektu i osobom w nim przebywającym, nie ma negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka.

Korzyści wynikające z zastosowania technologii BIODRY:
• definitywne usuniecie wilgoci i przykrych zapachów stęchlizny,
• brak wilgoci – zmniejszenie kosztów ogrzewania,
• zmniejszenie poziomu wilgoci w powietrzu,
• poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców i komfortu życia,
• bez kosztowa eksploatacja urządzeń.
Zastosowanie technologii wymaga precyzyjnych badan, które wykonujemy przed i w trakcie trwania procesu osuszania. Wyniki badan i zalecenia na bieżąco przekazywane są klientowi.