28 grudnia 2020

Kategoria:
Dom i ogród

Czym jest asenizacja i jakie wyróżniamy usługi asenizacyjne?

Niegdyś jej mianem określano polepszanie warunków zdrowotnych w skupiskach ludzkich. Dziś asenizacja to, najprościej rzecz ujmując, wywóz oraz utylizacja płynnych nieczystości pochodzących z posesji, gospodarstw domowych, firm czy zakładów. W tym artykule dowiesz się więcej na temat asenizacji oraz poznasz usługi, które wchodzą w jej skład.

Co to jest asenizacja? Warunki, które muszą spełniać firmy asenizacyjne.

Od zawsze nieodłącznym elementem funkcjonowania każdego gospodarstwa domowego, czy zakładu jest produkcja ścieków, które, zgodnie z obowiązującym prawem, trzeba odpowiednio utylizować. W XXI wieku podłączenie do sieci kanalizacyjnej każdego gospodarstwa domowego powinno być normą, niestety rzeczywistość nie jawi się tak kolorowo.

Asenizacja, której temat przybliżę w tym artykule, w skrócie, polega na odbiorze i utylizacji ścieków z gospodarstw i zakładów, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej.

Usługi asenizacyjne mogą świadczyć jedynie firmy, które posiadają odpowiednie zezwolenia. Jedną z nich jest firma Prym, świadcząca swoje usługi na terenie gminy Słupsk.

Firmy asenizacyjne, poza odpowiednimi zezwoleniami, muszą posiadać niezbędne do wywozu nieczystości pojazdy asenizacyjne – samochody bądź cysterny wyposażone w ciągnik, zbiornik (różne pojemności), kompresor oraz przewód ssąco-spustowy. Asenizacja polega na wpuszczeniu przewodu ssącego do szamba (czy innego opróżnianego zbiornika), następnie za pomocą pompy, zawartość trafia do beczki, po zabezpieczeniu, pobrane ścieki zawożone są do stacji zlewnych, skąd trafiają do oczyszczalni ścieków.

Warto zaznaczyć, że cały proces pobrania oraz wywozu nieczystości musi odbywać się w ściśle określonych warunkach, z zachowaniem norm bezpieczeństwa, zarówno pod kątem bezpieczeństwa ludzi, jak i dbałości o środowisko.

Rodzaje usług asenizacyjnych.

Wśród usług asenizacyjnych wyróżnić można wywóz ścieków komunalnych i przemysłowych, które pochodzą zarówno ze zbiorników odpływowych jak i bezodpływowych (np. szambo). Ponadto, firmy, które świadczą usługi asenizacyjne odbierają osady powstałe w przydomowych oczyszczalniach, odpompowują wodę ze zbiorników deszczowych. Do usług asenizacyjnych należy także między innymi wypompowywanie wody z zalanych posesji. Niektóre firmy świadczą również usługi w zakresie udrożniania studzienek kanalizacyjnych.

Zgodnie z prawem, w zgodzie ze środowiskiem.

Zgodnie z artykułem 5, ust.1, punkt 3b Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przepisy prawa nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek „pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”.

Ponadto, usługi te muszą być odpowiednio udokumentowane, w przeciwnym wypadku, w razie kontroli, właściciel nieruchomości będzie ponosił konsekwencje w postaci kar pieniężnych. Dodatkowo, korzystając z usług wyspecjalizowanej firmy asenizacyjnej, mamy pewność, że nieczystości będą zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zachowaniem norm ochrony środowiska.