osuwający się dom
3 marca 2016

Kategoria:
Dom i ogród

Czy można uratować dom osuwający się ze wzgórza?

W sytuacji gdy budowa domu odbywa się w ciężkich warunkach, klasyczne fundamenty domu mogą okazać się wadliwe. Trudny, obsuwający się grunt może powodować zniszczenie całego budynku. Na szczęście dzięki zastosowaniu pali fundamentowych można zniwelować to niebezpieczeństwo.

W momencie gdy zdecydujemy się budować na gruntach niebezpiecznych, zastosowanie klasycznych fundamentów może okazać się złym rozwiązaniem  mówią specjaliści z geotest.biz.pl. Możliwe jest również całkowite wykluczenie tego typu budownictwa. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem mogą okazać się wszelkiego rodzaju pale fundamentowe.

W pierwszej kolejności zastosować można pale wiercone. Stosowane są one w przypadku występowania warstwy nośnej na wyjątkowo dużej głębokości, sprawiającej, że nieadekwatne byłoby dotarcie do niej za pomocą otwartego wykopu. W tym przypadku do odwierconych otworów wprowadzone są pale które następnie są zabetonowane. Za ich pomocą możliwe jest przekazanie obciążenia od konstrukcji na warstwę nośną. Otwory przygotowywane pod pale mogą być wiercone nierurowane lub rurowane, wszytko uzależnione jest od specyfiki gruntów. Rurowanie jest konieczne w przypadku gruntów sypkich, nawodnionych oraz miękko-plastycznych, a rury usuwane są po zabetonowaniu pala.

Niektóre pale można wykonywać metodą ciśnieniowo-strumieniową. Tego typu pale stosuje się, gdy dom jest stawiany na podłożu o niskim współczynniku przepuszczalności. Wymaga to zastosowania odpowiedniej technologii, którą jest właśnie metoda ciśnieniowo- strumieniowa. Wykorzystuje się w niej silny strumień wody lub iniektu, umożliwiający ingerencję w grunt poprzez naruszenie jego struktury. Polega to na wypłukiwaniu kawerny, o kształcie której decyduje właściwy ruch dyszy iniektora, dopasowany do konkretnych zapotrzebowań. W wyniku wypłukiwania część gruntu zostaje wyniesiona na powierzchnię, tworząc wolną przestrzeń dla medium iniekcyjnego.

Wśród pali wyróżnić można kolumny DSM oraz CFA. Pierwsze z nich stosowane są w celu wzmocnienia słabego podłoża pod fundamenty bezpośrednie budynków. Metoda oparta o pale DSM polega na formowaniu kolumn o średnicy 600 lub 800 mm, powstałych przez zmieszanie gruntu z cementem. Technologia ta to szybki i ekonomiczny sposób, stosowany w gruntach pylastych i piaszczystych o niewystarczającej nośności.

Pale CFA to jedna z szybszych metod na umieszczenie pali w podłożu na żądanej głębokości. Do ich postawienia niezbędne są wiertnica i pompy betonowe. W tej technologii w wywiercony odpowiedniej wielkości otwór jest pompowany beton pod ciśnieniem, z jednoczesnym podnoszeniem świdra. Pozwala to na uzyskanie doskonałego kontaktu pala z gruntem na pobocznicy, dzięki czemu nie występuje rozluźnienie gruntu. Według specjalistów geotest.biz.pl, kolumny CFA to najlepszy sposób na stabilizację i właściwe uszczelnienie podłoża.