Przepychanie toalety
21 września 2021

Kategoria:
Dom i ogród

Czego nie należy wrzucać do sieci kanalizacyjnej?

Awaria toalety polegająca na jej zapchaniu to nic przyjemnego. Niemniej jednak tego typu wydarzenie jest najczęściej spowodowane niedbałością samych użytkowników. Odpływy kanalizacyjne, zarówno w łazience, jak i w kuchni, nie mogą pełnić funkcji śmietników. Dopuszczalnym odpadem jest tylko cienki papier toaletowy. Jakich rzeczy nie wolno wrzucać do sieci kanalizacyjnej?

Jakie przedmioty nie powinny znaleźć się w przewodach kanalizacyjnych?

Pod żadnym pozorem do kanalizacji nie można wrzucać waty, środków opatrunkowych, chusteczek nawilżających, podpasek, gazy, skarpet, pończoch czy skrawków tkanin. Tego typu materiały łączą się w sploty i osiadają na ścianach kanałów, stopniowo zmniejszając ich średnicę, aż do całkowitego zapchania. Ponadto mogą zaplatać się w wirniki pomp, czego skutkiem zazwyczaj są awarie tych urządzeń.

Nie można też wrzucać do kanalizacji materiałów budowlanych, takich jak gruz, piasek czy żwir. Są to odpady ciężkie, które wyjątkowo łatwo osiadają na ścianach i na dnie przewodów, tworząc trudne do usunięcia zatory. Szczególnie częstą praktyką stosowaną przez właścicieli czworonogów jest wrzucanie do kanału żwirku z kuwet. Z reguły kończy się to zapchaniem kanalizacji.

Błędem jest też wlewanie do kanalizacji tłuszczów z mytych patelni i pojemników. Podczas mycia najlepiej wytrzeć patelnię czy pojemnik ręcznikiem kuchennym i wyrzucić go do kosza. W przeciwnym razie tłuszcz stwardnieje w przewodach kanalizacyjnych i spowoduje zator, z którym poradzić sobie mogą tylko pracownicy z takich firm, jak Kan-Fix. Za pomocą środków chemicznych udrożnią oni rury.

Do kanalizacji nie należy wrzucać również wszelkich chemikaliów, przeterminowanych leków i igieł po zastrzykach. Sprawiają one zagrożenie nie tylko dla ekosfery, ale też dla pracowników, którzy remontują przewody kanalizacyjne.

Jak działają szkodliwe substancje wrzucone do kanalizacji?

Oprócz typowego zapchania, które jest skutkiem wrzucania różnych przedmiotów, efektem zanieczyszczenia kanalizacji różnymi substancjami może być skażenie środowiska. Dotyczy to wyrobów z nafty, benzyny, farb, chemikaliów i leków. W takich przypadkach zwykłe udrażnianie kanalizacji nie zawsze może wystarczyć. Trzeba dodatkowo zająć się chemicznym zobojętnianiem szkodliwych substancji.

Wszelkie chemikalia nie mogą być wlewane do kanalizacyjnych przewodów. Bezwzględnie należy je oddawać do specjalnych punktów odbioru odpadów niebezpiecznych. W takich miejscach zostają one bezpiecznie składowane i utylizowane.