Stara papa po remoncie
4 lipca 2022

Kategoria:
Dom i ogród

Co zrobić ze starą papą?

Papa jest wyjątkowo kłopotliwym odpadem poremontowym. Problem z jej zagospodarowaniem pojawia się głównie wiosną i latem, gdy na wielu obiektach wymieniane jest pokrycie dachowe. Nielegalne pozbycie się papy lub jej niewłaściwe składowanie grozi wysokimi karami. Nie można umieścić jej w pojemniku na odpady zmieszane ani do kontenera na gruz. Dowiedz się, jak można się jej pozbyć!

 

Wywóz papy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W większości przypadków papę przyjmie PSZOK. Trzeba ją do niego jednak dowieźć samodzielnie, co może być dużym problemem w przypadku znacznych jej ilości. Konieczne wówczas jest zorganizowanie odpowiedniego środka transportu. Istotna jest jego wielkość, ale również dostosowanie przestrzeni załadunkowej do przewozu pylących oraz brudnych ładunków. Na ogół warunki te spełnia samochód dostawczy, który nie jest używany do transportu produktów spożywczych.

 

Rozwiązanie to, jak wskazują specjaliści firmy Grunt, wiąże się z jeszcze jednym problemem. Przed odwiezieniem starej papy nie można jej składować bezpośrednio na posesji. Warto do tego wykorzystać palety, a cały materiał przykryć plandeką, która zapobiegnie porwaniu poszczególnych fragmentów przez wiatr. Dobrym pomysłem jest również ładowanie kolejnych elementów od razu na samochód i wywóz odpadu do PSZOK tego samego dnia. Nie zawsze jest to jednak możliwe.

 

Wywóz papy przez profesjonalną firmę

Lepszym rozwiązaniem wydaje się być skorzystanie z oferty firmy, która zajmuje się usuwaniem i utylizacją papy i innych materiałów budowlanych. Przedsiębiorstwo takie dostarczy specjalny kontener, który jest przystosowany do składowania i przewozu papy. Po zapełnieniu pojemnika firma zabierze go i przewiezie do miejsca bezpiecznej utylizacji odpadów. Klientowi wystawi potwierdzenie wywozu papy, który jest ważnym dokumentem w przypadku kontroli.

 

Warto pamiętać, że waga papy może być znaczna, a jej składowanie może okazać się kosztowne. Cena kontenera na odpady specjalne zależy nie tylko od ilości papy, ale także od regionu, w którym jest ona odbierana. Wywiezienie materiału przez legalnie działającą firmę gwarantuje, że nie zostanie nałożona kara za niewłaściwe przechowywanie.

 

Straż miejska i funkcjonariusze policji mogą kontrolować posesję, na której miała miejsce rozbiórka bądź wymiana pokrycia dachowego. Zamówienie kontenera na śmieci budowlane i odbiór papy wiąże się z tym, że właściciel otrzymuje rachunek bądź fakturę za taką usługę. Stanowią one dowód na legalne usunięcie odpadów z posesji.