dokumentacja geologiczna
6 grudnia 2019

Kategoria:
Dom i ogród

Co powinna zawierać dokumentacja geologiczna?

Prowadzenie inwestycji budowlanej wymaga rozpoznania rodzaju gruntu i jego nośności. Dzięki temu można sprawdzić, czy działka przeznaczona pod budowę zapewnia właściwą nośność i nie występują na niej niekorzystne zjawiska, takie jak wysoki poziom wód gruntowych, czy ryzyko osunięcia się ziemi. Na podstawie badania geologicznego i sporządzonej dokumentacji można opracować rodzaj potrzebnego fundamentowania, a w razie potrzeby także zagęścić podłoże.

Dlaczego potrzebna jest dokumentacja geologiczna?

Właściwe posadowienie budynku wymaga dopasowania rodzaju fundamentowania do masy budowli oraz panujących na działce warunków geologicznych. W przypadku, gdy podłoże nie ma odpowiedniej nośności lub rodzaj fundamentów nie jest odpowiedni, wzniesiony obiekt może nierówno osiadać, co z kolei powoduje często naruszenia konstrukcji budynku. Pojawić się mogą rysy i pęknięcia, uszkodzeniu może ulec hydroizolacja fundamentów, a w niektórych przypadkach stabilność budowli może zostać do tego stopnia zachwiana, że nie będzie się ona nadawała do eksploatacji – informuje ekspert z firmy Geoxx, specjalizującej się w prowadzeniu badan geologicznych.

Potencjalnie niebezpieczny jest również wysoki poziom wód gruntowych. Podciąganie wody może prowadzić do zagrzybienia budynku i rozwoju szkodliwych dla zdrowia pleśni. Skutki takiego stanu rzeczy są zwykle trudne do usunięcia i wiążą się z wysokimi kosztami.

Dokumentacja geologiczna powstaje na bazie oględzin miejsca, gdzie ma być prowadzona budowa oraz danych zebranych z pobranych próbek. W tym celu wykonuje się serię odwiertów. Dają one możliwość sprawdzenia, w jaki sposób układają się poszczególne warstwy, jaką mają strukturę i jak przebiegają w terenie. Tego rodzaju badanie umożliwia również sprawdzenie, czy teren działki nie został sztucznie podniesiony, a pod nawiezioną ziemią nie znajduje się grunt nienadający się pod budowę.

Co musi się znaleźć w dokumentacji geologicznej?

Dokumentacja zawiera opis badanego terenu wraz z zestawem mapek, na które są naniesione najbardziej istotne dane związane z gruntem. W dokumentacji geologicznej znajdują się wskazówki co do optymalnego sposobu fundamentowania, a także informacje uzyskane podczas wierceń i sondowań. Zamieszcza się w niej również dane o usytuowaniu odwiertów i ich liczbie. W dokumentacji są określone najważniejsze cechy podłoża, w tym jego wytrzymałość i odkształcalność.

Sporządzenie dokumentacji geologicznej jest jednym z wymogów prawa budowlanego. W zależności od charakteru inwestycji i tego, do jakiej kategorii jest zaliczany realizowany budynek, konieczne może być przygotowanie dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inżynierskiej, której zakres jest nieco szerszy.