ogrodzenie
2 listopada 2019

Kategoria:
Dom i ogród

Co należy wiedzieć o budowie ogrodzenia?

Ogrodzenie jest najlepszym sposobem na zaznaczenie granic nieruchomości, ale też na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców domu. Jego postawienie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, aczkolwiek prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pamiętaj, że w przypadku nieruchomości graniczących z innymi posesjami warto zadbać o uzgodnienie tej kwestii z ich właścicielami. Co jeszcze warto wiedzieć przed wykonaniem ogrodzenia?

Wykonanie ogrodzenia: razem czy osobno?

Ogrodzenie znajdujące się pomiędzy dwoma sąsiadującymi działkami może zostać wybudowane wspólnie przez ich właścicieli, ale też samodzielnie przez jednego z nich. Który kierunek działania wybrać? Decydując się na wspólną inwestycję, można obniżyć koszty, które zostają podzielone na dwie osoby. Co więcej, jest to korzystne również ze względów estetycznych, gdyż umożliwia dopasowanie stylu ogrodzenia do zabudowy obu nieruchomości, ale też do upodobań ich mieszkańców. Przed przystąpieniem do prac warto spisać umowę i zawrzeć w niej projekt ogrodzenia, zakres robót koniecznych do wykonania oraz ustalenia późniejszego podziału kosztów.

Zdarzają się sytuacje, gdy sąsiad nie jest zainteresowany wspólnym ogrodzeniem posesji. W takiej sytuacji jego realizacja zadania spoczywa na jednej osobie. Zgodnie z przepisami prawa, nie ma podstaw do obciążenia sąsiada kosztami budowy. Obowiązują jednak przepisy obligujące go do wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania już wybudowanego płotu. Zgodnie z art. 154 kodeksu cywilnego właściciele zobowiązani są do wspólnego pokrywania części wydatków z tytułu bieżących napraw i konserwacji ogrodzenia.

Bez względu na wybrane rozwiązanie, przy budowie takiej konstrukcji warto skorzystać z usług specjalistów np. z firmy Professs z Ostrowa Wielkopolskiego. Zadbają oni, aby powstało solidne i estetyczne ogrodzenie, które spełni swoją rolę.

Gdzie postawić ogrodzenie?

Decydując się na wykonanie ogrodzenia, należy wybrać właściwe miejsce jego usytuowania. W przypadku wybrania opcji wspólnej budowy, najlepiej posadowić je na osi granicy nieruchomości. Decydując się na samodzielną budowę, należy pamiętać, że konstrukcja nie może przekroczyć granicy działki. Warto pamiętać, że bez względu na to, że ogrodzenie
w całości znajduje się na działce, jego inwestora sąsiad nadal jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania konstrukcji.

Jeśli chodzi o montaż płotu od strony ulicy, to nie może on przekraczać linii rozgraniczających go od nieruchomości. Chcąc mieć pewność, że wszystko zostało wykonane zgodnie z przepisami, warto sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania. W przypadku problemów z ustaleniem miejsca umieszczenia, warto zwrócić się o pomoc do geodety, który świadczy usługi odnowienia granic raz odnalezienia znaków granicznych i ich ponownego zaznaczenia.