Naprawa kotła
6 października 2021

Kategoria:
Dom i ogród

Co może wskazywać na nieprawidłowe odprowadzanie spalin z kotła?

Kłopoty z prawidłowym wyprowadzaniem spalin na zewnątrz wiążą się z zagrożeniem dla życia i zdrowia osób znajdujących się w budynku. Wszelkie zakłócenia mogą być spowodowane zarówno złym stanem instalacji kominowej, która nie była odpowiednio czyszczona, jak i awariami elementów kotła wynikającymi z zaniedbań serwisowych. Bardzo często łączą się też z niewłaściwą wentylacją pomieszczeń lub błędami w doborze wkładu.

Dlaczego problemy z odprowadzaniem spalin są tak ważne?

Spaliny powstające podczas pracy urządzeń grzewczych zawierają sporą ilość substancji o silnie toksycznym działaniu. Ze względów bezpieczeństwa muszą więc być sprawnie wyprowadzane poza budynek. W sytuacji, gdy będą przedostawały się do wnętrza pomieszczeń, użytkownikom może grozić poważne zatrucie. Niebezpieczny jest m.in. dwutlenek węgla, jednak największym zagrożeniem jest bezwonny czad, czyli tlenek węgla. Pojawia się on zwykle w sytuacji, gdy spalanie nie zachodzi we właściwy sposób np. z uwagi na zbyt małą ilość powietrza. Czad jest o tyle groźny, że wnikając do organizmu, łączy się z hemoglobiną, sprawiając, że nie może ona transportować niezbędnego do funkcjonowania wszystkich komórek tlenu. Co gorsza, takie działanie tlenku węgla pojawia się już przy jego małym stężeniu sięgającym zaledwie 0,5%. Przekroczenie progu 1% oznacza zgon w ciągu kilku minut. Problemem będzie także to, że samo wyprowadzenie poszkodowanego z zagrożonego obszaru nie na wiele się zda.

Co może powodować kłopoty z pozbywaniem się spalin?

Powodów cofania się spalin do wnętrza budynku może być wiele. Często powodują je zakłócenia ciągu kominowego. Mogą one wynikać z niedostatecznego napływu świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym zamontowany jest kocioł. Zdarza się, że przyczyną jest silny wiatr, wpychający dym z powrotem do komina lub niwelujący różnicę ciśnień niezbędną do swobodnego przepływu dymu. Problemem może się okazać także rozszczelnienie wkładu wskutek jego zaawansowanej korozji albo błędów montażowych lub nagromadzenie wewnątrz przewodu kominowego dużej ilości zanieczyszczeń. Efektem zakłóceń tego typu może być nagły znaczny spadek mocy kotła, a nawet jego samoczynne wyłączanie oraz powtarzające się kłopoty z ponownym uruchomieniem.

Mimo iż sam proces montażu wkładu stalowego jest szybki i niezbyt skomplikowany, istnieje możliwość popełnienia kilku zasadniczych błędów, które mogą skutkować nieprawidłowym odprowadzaniem spalin z kotła. Do najczęstszych błędów podczas budowy tego rodzaju kominów można zaliczyć:

  • błędny dobór rodzaju komina do kotła – aby praca komina była prawidłowa, musi on zostać dopasowany do warunków, w których będzie eksploatowany na co dzień. Istotne jest tutaj odpowiednie dobranie średnicy wkładu;
  • nieodpowiednie umiejscowienie komina – komin nie powinien opierać się o stropy i dotykać palnych elementów konstrukcji i pokrycia dachowego;
  • brak ocieplenia komina – niezaizolowany komin może być powodem strat ciepła;
  • zbyt krótki przewód – wysokość komina względem dachu powinna być dokładnie odmierzona i znajdować się w projekcie budynku. Parametr ten zależy od wysokości drzew oraz dachów innych budynków w sąsiedztwie.

Szeroką ofertę wkładów kominowych przedstawia firma Komin-Flex. Obejmuje ona wkłady do urządzeń zasilanych paliwami stałymi, a także olejem i gazem, jak również kominy izolowane oraz wkłady dla kotłów kondensacyjnych.