25 czerwca 2020

Kategoria:
Dom i ogród

Charakterystyka i zastosowanie czarnoziemów w Polsce

Gleba jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących możliwość uprawy roślin, niezależnie od tego, czy chodzi o warzywa, kwiaty, czy jedynie o przydomowy trawnik. Po prowadzeniu robót budowlanych każdy teren wokół wznoszonego obiektu wymaga zagospodarowania, które musi się zacząć od nawiezienia odpowiedniego czarnoziemu. Można go pozyskać m.in. od firm, które zajmują się niwelacją terenu przy przygotowaniu większych inwestycji budowlanych.

Ziemia do uprawy roślin i zakładania ogrodu, a prowadzenie budowy

Gleba używana do uprawy roślin – zarówno tych użytkowych, jak i ozdobnych musi mieć odpowiednie właściwości umożliwiające wegetację. Ważne, by znajdowały się w niej niezbędne do odżywiania roślin makroelementy, liczy się jednak również jej struktura. Ziemia uprawna powinna być bogata w podstawowe pierwiastki potrzebne roślinom – potas, sód, wapń, oraz magnez, a także właściwą ilość azotu. Składniki potrzebne roślinom są zawarte w znajdującej się w ziemi substancji organicznej, która stanowi mieszaninę resztek roślinnych i zwierzęcych, a także bakterii oraz innych mikroorganizmów wraz ze związkami chemicznymi, np. rozmaitymi kwasami humusowymi. Drobiny skalne tworzące warstwę uprawną nie mogą być zbytnio zagęszczone, tak by nie blokować dostępu powietrza oraz przesiąkania w głąb wody opadowej – wyjaśnia przedstawiciel firmy Takova, która zajmuje się pracami ziemnymi i dostarczaniem kruszyw budowlanych.

Budowa każdego obiektu mieszkalnego, użytkowego, drogi lub linii kolejowej wiąże się z koniecznością wcześniejszego przygotowania terenu, na którym inwestycja ma powstać. Grunt musi bowiem zapewniać właściwą nośność, a zatem być prawidłowo odwodniony i zagęszczony. W ramach robót ziemnych prowadzonych na początku każdej inwestycji budowlanej usuwa się więc zewnętrzną warstwę gleby, tzw. humus. Stanowi on przeszkodę nie tylko przy posadowieniu budynku, ale tez zwykle nie zapewnia odpowiednich warunków do poruszania się sprzętu budowlanego.

Humus, choć przeszkadza w prowadzeniu prac budowlanych ma jednak bardzo dużą wartość dla wszystkich, którzy mają zamiar uprawiać jakiekolwiek rośliny. Ziemia zebrana w miejscu budowy może więc być z powodzeniem wykorzystana ponownie po zakończeniu wszystkich prac, albo przewieziona w inne miejsce i posłużyć do rekultywacji terenu, założenia ogrodu, czy zasilenia istniejącej gleby w składniki odżywcze. Ściąganie i przechowywanie humusu jest powszechną praktyką przy wszystkich pracach niwelacyjnych, o ile jednak przy budowie domów jednorodzinnych jest on zazwyczaj użyty w tym samym miejscu, o tyle przy budowie budynków przemysłowych czy magazynowych ze względu na dużą powierzchnię, jaką zajmują obiekty, większość żyznej gleby może być odsprzedana innym zainteresowanym.

Humus, czarnoziem lub ziemia ogrodowa – wiele nazw dla żyznej gleby do rekultywacji przydomowego ogrodu

Ściągany podczas przygotowania do budowy humus, zwany tez niekiedy czarnoziemem, po części ze względu na swą żyzność, a po części ze względu na wyraźnie odróżniającą się od piasków czy glin barwę jest znakomitym materiałem do założenia dowolnej uprawy. Warunkiem jego wykorzystania jest jednak to, by podczas zdejmowania nie został wymieszany z tzw. martwicą, czyli warstwą znajdującą się niżej, która nie zawiera już cząstek organicznych. Czarnoziem przeznaczony do ponownego wykorzystania powinien być również właściwie składowany. Ze względu na obecność wielu mikroorganizmów pryzma, na którą sypie się ziemię, nie powinna być zbyt wysoka, ponieważ sam ciężar może doprowadzić do jej zbytniego zagęszczenia i zablokowania dopływu potrzebnego tlenu.

Humus jest bardzo słusznie porównywany do czarnoziemu – najżyźniejszego rodzaju gleb uprawnych występujących w Polsce. Ziemia o tej nazwie powstała na podłożu lessowym, które zapewnia dobre przesiąkanie i napowietrzenie, za sprawą rozkładających się resztek roślinnych. Rozłożona w dowolnym miejscu warstwa humusu może pomóc w osiągnięciu równie dobrych wyników, jak uprawa na prawdziwym czarnoziemie. By było to możliwe, ziemia musi jednak zostać odpowiednio rozłożona i przygotowana.

Zwykle czarnoziem wysypuje się w warstwie od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów. Trzeba jednak pamiętać, że podglebie dobrze jest wcześniej odpowiednio przygotować. Jeśli składa się ono z gleb nieprzepuszczalnych, np. gliny warto wierzchnią warstwę wymieszać choćby z piaskiem. Wysypywany czarnoziem będzie przez jakiś czas osiadał, dlatego przy grubszych warstwach zwykle dodatkowo się go zagęszcza, jednak proces ten musi być wykonany ostrożnie. Prace tego typu przypominają raczej wałowanie trawnika niż zagęszczanie podłoża pod budowę.

Rozprowadzony po terenie działki czarnoziem nadaje się do wszystkich typów uprawy, choć niekiedy może być konieczne przystosowanie go do wymagań konkretnych roślin pod względem pH czy ilości poszczególnych składników odżywczych. Na ułożonym humusie bez problemu urządzimy przydomowy trawnik, posadzimy ozdobne krzewy czy drzewka. Będzie on również idealny pod rabaty kwiatowe czy własny warzywnik.