3 stycznia 2019

Kategoria:
Dom i ogród

Budowa domu. Od czego zacząć?

Budowa domu to wieloetapowy proces, który wymaga ścisłego harmonogramu prac. Aby wszystko przebiegło sprawnie i zgodnie z planem, warto zaplanować krok po kroku wszystkie działania. Jakie formalności należy wypełnić jeszcze przed rozpoczęciem budowy? Dowiedz się więcej, jakie konkretnie dokumenty należy złożyć w urzędzie oraz w jakiej kolejności po uzyskaniu pozwolenia na budowę, przeprowadza się pierwsze prace budowlane.

O jakich formalnościach należy pamiętać przed rozpoczęciem budowy domu?

Przed rozpoczęciem budowy domu należy sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego, w którym będzie określone, jaki status ma zakupiona działka. Jeśli zostanie stwierdzone, że jest to teren budowlany, to wystarczy wypisać wniosek w Wydziale Architektury Urzędu Gminy oraz dokonać opłaty, aby wpisać ją do planu. Z kolei w sytuacji, gdy działka znajduje się w obrębie terenu, który nie posiada planu zagospodarowania terenu, to również we wspomnianym wyżej dziale, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu. Dokument musi zawierać projekt budynku, a wraz z nim należy dołączyć m.in. mapę sytuacyjno-wysokościową, a także wyrys i wpis z ewidencji gruntów. Budowa domu wiąże się także z uzyskaniem pozwolenia na przyłączenie kanalizacji, wody, prądu i gazu, które otrzymuje się po złożeniu oświadczenia dotyczącego warunków technicznych dostawy mediów. Ponadto, aby uzyskać pozwolenie na budowę, należy także przedłożyć w urzędzie projekt domu sporządzony przez architekta. Po złożeniu wszystkich dokumentów Starostwo ma 65 dni, aby się do niego ustosunkować. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, należy już tylko ustanowić kierownika budowy oraz przekazać w Starostwie jego oświadczenie o przejęciu obowiązków.

Jakie prace budowlane wykonuje się na początku?

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, można rozpocząć prace budowlane.

Zgodnie z prawem należy najpierw ogrodzić teren. Kolejnym etapem jest wytyczenie budynku wykonywane przez geodetę na polecenie kierownika budowy oraz zgodnie z planem zagospodarowania działki – podkreśla specjalista z firmy budowlanej Wiecha ze Słowika.

Następnie wykonywana jest niwelacja terenu i wykopywane są fundamenty. Później, jeśli tak zostało założone w projekcie, wykonywane jest podpiwniczenie budynku. Ostatnim etapem prac etapu zerowego jest układanie kanalizacji poziomej. Kolejne prace budowlane związane są z uzyskaniem stanu surowego budynku. Na późniejszych etapach budowy zatrudniona firma budowlana zajmuje się położeniem instalacji i tynków oraz wykończeniem wnętrz.