Zastępstwo inwestycyjne
4 lipca 2019

Kategoria:
Bez kategorii

Zastępstwo inwestycyjne. Co to takiego?

Planowanie i realizacja inwestycji budowlanej wiążą się z szeregiem obowiązków, jakie nakłada na inwestora prawo budowlane. Dopełnienie wielu z nich wymaga czasu, wiedzy na temat urzędowych procedur oraz kontaktów ze specjalistami różnych branż. Sposobem na szybkie uporanie się z tymi problemami jest zastępstwo inwestycyjne, które można zlecić wyspecjalizowanej firmie.

Obowiązki inwestora według prawa budowlanego

Realizacja każdej inwestycji budowlanej, począwszy od małego domu jednorodzinnego, a skończywszy na dużym osiedlu mieszkaniowym czy kompleksie handlowo-usługowym, jest regulowana przepisami prawa budowlanego. Obowiązkom inwestora poświęcono w nim pięć artykułów, wśród których najważniejszy jest art. 18. Zgodnie z jego treścią należy do nich: …zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

 1. opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
 2. objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
 3. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 4. wykonania i odbioru robót budowlanych – przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
 5. w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych.”

Inne artykuły zobowiązują też inwestora do zawiadomienia urzędu o terminie rozpoczęcia prac, zatrudnienia kierownika budowy z uprawnieniami oraz sprawdzenia kwalifikacji wszystkich wykonawców projektu. Wszystkie powyższe czynności może on zlecić inwestorowi zastępczemu.

Kim jest inwestor zastępczy?

Przygotowanie i realizacja projektu wykonawczego budynku są czynnościami złożonymi i wymagającymi doświadczenia zawodowego. Wymienione powyżej obowiązki, które dodatkowo musi spełnić sam inwestor, pochłaniają wiele czasu. Aby usprawnić ten proces i przyspieszyć jego realizację, biura projektowe, takie jak W.M. Spectrum, oferują klientom zastępstwo inwestycyjne. Polega ono na podpisaniu umowy, na której podstawie firma wyręcza klienta we wszystkich obowiązkach, jakie nakładają na niego przepisy. W polskim prawie nie uwzględniono pojęcia zastępstwa inwestycyjnego, dlatego formalnie stosuje się przeniesienie zadań inwestora na jego reprezentanta. W praktyce inwestor zastępczy wykonuje zadania takie jak:

 • poszukiwanie działki pod zabudowę z lokalizacją, która jest najdogodniejsza dla obiektu o konkretnym przeznaczeniu,
 • ocena możliwości inwestycyjnych oraz ich optymalizacja,
 • przygotowanie wszystkich wymaganych projektów i dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • przeprowadzenie inwestycji przez procedury administracyjne,
 • przygotowanie planów realizacji kontraktów,
 • zatrudnianie specjalistów i ekip wykonawczych, w tym kierownika budowy, włącznie z weryfikacją ich uprawnień,
 • nadzór i koordynacja pracy wykonywanych przez kontrahentów,
 • komercjalizacja inwestycji.

Skorzystanie z zastępstwa inwestycyjnego nie tylko oszczędza czas klienta. Jest też sposobem na zapewnienie harmonijnego przebiegu wszystkich etapów realizacji inwestycji. Gwarantują je doświadczenie wyspecjalizowanych biur projektowych w branży budowlanej, znajomość procedur i wymogów formalnych oraz kontakty ze sprawdzonymi podwykonawcami. W efekcie zastępstwo inwestycyjne pozwala uniknąć przedłużania czasu budowy np. z powodu braku jednego zaświadczenia czy wyboru niewłaściwych materiałów budowlanych.