biomasa
3 kwietnia 2018

Kategoria:
Bez kategorii

Jakie są rodzaje biomasy?

Biomasa to jeden z najważniejszych odnawialnych źródeł energii. Jej zaletami są: łatwość pozyskiwania, powszechna dostępność oraz samodzielne odtwarzanie się. Dzięki takim właściwościom biomasa cieszy się ogromnym zainteresowaniem oraz ma bardzo szerokie zastosowanie. Może być spalana do celów grzewczych i przetwarzana na inne paliwa ciekłe oraz gazowe. Jakie są najważniejsze rodzaje biomasy?

Biomasa – odpady drzewne

Według definicji Unii Europejskiej pod pojęciem biomasy kryją się podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady oraz pozostałości z przemysłu rolniczego pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, leśnictwa oraz podatne na rozkład biologiczny części odpadów przemysłowych i miejskich. Biomasa jest wykorzystywana w celach energetycznych, a jej dostarczaniem zajmują się firmy zaopatrujące przemysł w surowce energetyczne i techniczne, takie jak na przykład podlaski Krex. Najczęściej używa się jej do bezpośredniego spalania, ale może być także przetwarzana na paliwa ciekłe lub gazowe. Istnieje wiele rodzajów biomasy. Najpopularniejszy z nich to odpady drzewne, do których zalicza się trociny, zrąbki drzewne, korę, brykiet oraz popularny pellet. W celach grzewczych najczęściej wykorzystywany jest brykiet drzewny oraz pellet. Brykiet posiada kształt kostki lub walca i w całości składa się z czystej biomasy, czyli trocin, wiórów oraz zrębków. Pellet to z kolei granulat, który powstaje w skutek suszenia, mielenia i prasowania biomasy. Brykiet oraz pellet mają wyższą wartość kaloryczną niż drewno, doskonale nadają się więc do wykorzystania w celach energetycznych.

Biomasa – odpady z gospodarstw rolnych i przemysłu

Inne, popularne rodzaje biomasy, to słoma, siano i odpady pochodzenia zwierzęcego z gospodarstw rolnych. Słoma w celach grzewczych spalana jest w postaci kostek, balotów, brykietów oraz pelletów. Najlepsza w celach grzewczych jest słoma o niskiej wilgotności, która ma wyższą kaloryczność. Do biomasy zalicza się także siano, które późno skoszone posiada dużą zawartość łodyg zdrewniałych, dzięki czemu dobrze nadaje się do spalania. Ciekawym rodzajem biomasy jest także obornik, który stanowi surowiec do produkcji biogazu. Do wytwarzania biogazu wykorzystywane są także produkty uboczne procesów technologicznych zachodzących w cukrowniach, browarach, mleczarniach i wielu innych. Podobnie postępuje się z osadami powstającymi w oczyszczalniach ścieków. Materia organiczna może być bowiem także wykorzystana do produkcji biogazu. Do produkcji biomasy wykorzystuje się także niektóre rośliny, które uprawia się tylko w tym celu. Jest to np. wierzba wiciowa.