Szkolenia BHP
9 sierpnia 2019

Kategoria:
Bez kategorii

Kto musi przejść obowiązkowe szkolenie BHP?

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to kwestie, które powinny być przestrzegane w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od branży. Każda firma zatrudniająca pracowników jest zobowiązana do zapewnienia im właściwych i bezpiecznych warunków umożliwiających wykonywanie obowiązków wynikających z umowy. Ponadto obowiązkowe są także szkolenia z zakresu BHP.  Kto dokładnie i z jaką częstotliwością powinien przechodzić takie szkolenie?

Szkolenia BHP – obowiązkowe nie tylko dla pracowników

Według przepisów prawnych obowiązujących w Polsce każdy zatrudniony pracownik, a także pracodawca powinni przejść szkolenie BHP. Wielu właścicieli firm zapomina o tym, że oni sami również powinni stosować się do tej zasady.

Jak zauważa specjalista z firmy Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji: Problem braku odpowiednich szkoleń BHP dotyczy głównie osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Często właściciele wychodzą z założenia, że nie zatrudniają innych osób, więc nie mają także obowiązku kierowania nikogo na specjalne szkolenie. Tymczasem według wszelkich przepisów prawnych, osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i zatrudnia tylko jednego pracownika  również powinna przechodzić szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – dodaje.

Szkolenia wstępne – nie tylko BHP

Zatrudniając nową osobę w przedsiębiorstwie, konieczne jest skierowanie jej na tak zwane szkolenie wstępne. Składa się ono z dwóch etapów:

  • pierwszym jest instruktaż ogólny, który może być przeprowadzone przez zewnętrzną jednostkę lub specjalistę z zakresu bhp zatrudnionego w obrębie struktur danej firmy,
  • drugim jest instruktaż stanowiskowy związany z wykonywanym pracy na danym stanowisku – przeprowadza go pracodawca lub osoba przez niego wyznaczona (najczęściej bezpośrednim przełożony).

Dodatkowo pracodawca zapoznaje pracownika z zasadami ochrony p.poż obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z oceną ryzyka zawodowego występującego na danym stanowisku.

Co jaki czas należy powtarzać szkolenie BHP?

Wiele osób jest błędnie przekonanych, że raz odbyte szkolenie BHP obowiązuje już zawsze. Pierwszą podstawową zasadą jest ta, że po każdej zmianie zatrudnienia i przeniesieniu się do innej firmy, konieczne jest ponowne jego odbycie. Jednak także w zakresie pracy w tej samej placówce bardzo ważne jest regularne powtarzanie szkoleń, co wynika bezpośrednio z przepisów prawnych. Czas pomiędzy odbytymi szkoleniami określony jest indywidualnie dla każdej grupy stanowisk. Im większe ryzyko zawodowe, tym częstsze muszą być szkolenia.

Co 5 lat  przechodzą szkolenie okresowe z zakresu BHP pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, kadra inżynieryjno – techniczna oraz pracownicy służby bhp i osoby wykonujące zadania tej służby. Kadra administracyjno – biurowa odbywa szkolenie raz na 6 lat. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych kończą szkolenie raz na 3 lata chyba że pracują w warunkach szczególnie szkodliwych i niebezpiecznych wówczas odbywają szkolenie raz do roku

Zasada tak naprawdę jest bardzo prosta – im większe zagrożenia dla zdrowia czy życia, tym częstsze szkolenia. Bardzo ważne jest, aby przeprowadzała je osoba z odpowiednią wiedzą doświadczeniem.