Artykuł sponsorowany

Dlaczego warto przeprowadzać zewnętrzne audyty w firmie

Dlaczego warto przeprowadzać zewnętrzne audyty w firmie
Zewnętrzny audyt finansowy ma na celu weryfikację sporządzonego sprawozdania finansowego i wydanie niezależnej opinii dotyczącej wyniku finansowego osiągniętego przez badane jednostki. W trakcie audytu sprawdza się nie tylko sytuację majątkową i finansową, ale także rzetelność sporządzonych przez Spółkę sprawozdań finansowych. Audyt finansowy pozwala na stwierdzenie braku (albo obecności) błędów w sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz prowadzonych księgach. Badane są między innymi zasady rachunkowości, którymi kieruje się spółka oraz przedstawione przez nią sprawozdanie finansowe. Audyt pozwala na kontrolę działalności finansowej Spółki i weryfikację prawidłowości sprawozdania finansowego. Stanowi on również pomoc pozwalającą zminimalizować potencjalne ryzyka finansowe.

Jaki jest zakres audytu finansowego?

 Jak wyjaśnia pracownik Kancelarii Biegłego Rewidenta Anny Obara:
W trakcie audytu sprawozdania finansowego bada się zgodność jego sporządzenia z zasadami i wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości. Badanie obejmuje między innymi: sprawdzenie systemu ewidencji księgowej, badanie dokumentacji podstaw prawnych działalności, badanie kompletności i prawidłowości ustalenia funduszy własnych, analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, badanie prawidłowości ustalania i wyceny aktywów, pasywów i wyniku finansowego oraz badanie sprawozdania z działalności za okres objęty badaniem.
Badanie przeprowadzane jest na podstawie specjalnej metodologii. Jedną ze stosowanych procedur testowych jest uzgodnienie kwot do dokumentów źródłowych, potwierdzenie sald pieniężnych i pożyczek z bankami oraz przegląd istotnych umów. Audytorzy obserwują również jak dokonano inwentaryzacji aktywów i przeprowadzają rozmowy z prawnikami jednostki oraz jej pracownikami.

Jaki jest efekt audytu?

Efektem audytu sprawozdań finansowych jest przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta. Opinia biegłego rewidenta to dokument sformułowany zgodnie z ustawą o rachunkowości. Stwierdza on, czy badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami i na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg. Ocenia też czy informacje otrzymane z poszczególnych jednostek są zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym. Raport biegłego rewidenta jest swoistym vademecum działalności jednostki za dany rok. Precyzyjnie opisuje poszczególne pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. Na życzenie Klienta, oprócz raportu, audytor może również sporządzić list do Zarządu, w którym zawarte będą spostrzeżenia i rekomendacje zespołu mające na celu usprawnienie systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej oraz zawierające uwagi dotyczące stosowanego rachunku kosztów. Dzięki przeprowadzeniu audytu zewnętrznego uzyskujemy nie tylko rzetelne informacje, o tym jak funkcjonuje spółka, poznajemy również ocenę systemu prowadzonej rachunkowości oraz środowiska kontroli wewnętrznej. To także pomoc i cenne rady, które pomogą Zarządowi uniknąć potencjalnego ryzyka finansowego.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Dodaj komentarz

form success Dziękujemy za dodanie komentarza

Po weryfikacji, wpis pojawi się w serwisie.

form error Błąd - akcja została wstrzymana

pozostała liczba znaków: 1000

Komentarze użytkowników

Artykuł Cię zaciekawił? Dowiedziałeś się czegoś więcej? Koniecznie zostaw komentarz! Skomentuj jako pierwszy i podziel się swoimi wrażeniami. Napisz, jak oceniasz nasz artykuł i zostaw opinię. Weź udział w dyskusji. Masz wątpliwości i chcesz dowiedzieć więcej na temat poruszanego zagadnienia? Daj znać, o czym jeszcze chciałbyś przeczytać. Dziękujemy za Twój wkład w budowę bazy komentarzy. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami i komentarzami innych użytkowników.

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję