Sprężyny stalowe

Z czego wynika fenomen sprężyn stalowych?

W budowie maszyn i urządzeń przemysłowych używa się różnego rodzaju elementów, bez których sprawne działanie wspomnianego sprzętu byłoby niemożliwe. Jednym z takich akcesoriów są stalowe sprężyny, których najważniejszą cechą jest podatność na odkształcenia. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat modeli wykonanych z metalu? W takim razie powinieneś koniecznie zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszym artykule.

Czym jest sprężyna?

Mianem sprężyny najczęściej określa się specjalny element mechaniczny, służący do magazynowania energii w celu jej późniejszego oddania. To proste akcesorium po zadziałaniu na nie odpowiedniej siły najpierw przekształca energię kinetyczną w potencjalną, a następnie doprowadza do ponownego przeobrażenia drugiej z wymienionych energii w pierwszą. Takie firmy, jak producent sprężyn WIMET P. P. H. U., oferują swoim klientom różne rodzaje tego typu elementów. Wśród nich można wymienić choćby artykuły zrobione z metalowej taśmy, do których zalicza się głównie:

  • sprężyny talerzowe – o niewielkiej powierzchni stycznej, zdolne do przenoszenia dużych sił przy stosunkowo niewielkich rozmiarach;
  • sprężyny spiralne – używane głównie w elementach napędowych maszyn i urządzeń;
  • kształtowe – wykonywane na indywidualne zamówienie klienta.

Ponadto istnieją także sprężyny wyprodukowane z drutu. Są to przede wszystkim modele naciskowe, naciągowe oraz skrętne. Te pierwsze mają pionowy kształt. Wektor oddziałujących na nie sił pokrywa się z ich osią wzdłużną. Drugie natomiast zostały wyposażone w specjalne zaczepy zlokalizowane na obu końcach elementu. Z kolei produkty skrętne dzięki specyficznemu kształtowi są zdolne do przenoszenia sił pod różnymi kątami.

Zalety sprężyn stalowych

Wysokiej jakości metalowe sprężyny odznaczają się różnymi zaletami. Przede wszystkim są to artykuły, które mogą wielokrotnie przyjmować swój pierwotny kształt po obciążeniu oraz następującym tuż po nim odciążeniu. Starannie wyselekcjonowane artykuły cechują się dużym zakresem odkształceń sprężystych. Ich niewątpliwym walorem jest też wytrzymałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne. Produkcja sprężyn w profesjonalnych firmach odbywa się zawsze przy użyciu najwyższej klasy materiałów niewrażliwych na korozję. Dzięki temu wspomniane elementy doskonale spełniają swe zadanie, zapewniając prawidłowe działanie różnego rodzaju maszynom i urządzeniom.

Odpowiednio dobrane sprężyny znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, np. w hutnictwie, górnictwie, motoryzacji i rolnictwie.

Filtr do wody

Jak działa system odwróconej osmozy?

Chcąc uzdatnić wodę z dowolnego źródła, często korzysta się z systemu odwróconej osmozy. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod poprawiania właściwości tego płynu. Polega ona na usunięciu wszystkich bakterii, wirusów lub cząsteczek zanieczyszczających wodę. Wykorzystuje się go nie tylko w instalacjach domowych, ale również w przemyśle, akwarystyce, a także w miejscach, gdzie konieczne jest odsolenie wody.

Czym jest system odwróconej osmozy?

System odwróconej osmozy ma oczyścić wodę, aby była ona zdatna do spożycia. Eliminowane są z niej wszelkie drobnoustroje lub substancje, które negatywnie wpłynęłyby na zdrowie lub życie spożywającego. W tym celu w niektórych miejscach instalacji sanitarnej montowane są specjalne filtry, które zatrzymują cząsteczki poniżej 0,0001 mikrona. Powoduje to, że do użytkownika trafia czysta woda.

System ten jest dość skomplikowany i składa się nawet z mechanizmów pięciostopniowych, a w niektórych przypadkach nawet ośmiostopniowych. W jego strukturę wchodzi między innymi jonizator oraz mineralizator sprawiający, że wraz z wodą dostarczane są także cenne mikroelementy.

Jak dokładnie działa system odwróconej osmozy?

System odwróconej osmozy najczęściej montowany jest przy instalacji doprowadzającej wodę do zlewu. Wykorzystując ciśnienie, ciecz jest przekazywana przez urządzenie filtrujące, gdzie membrany wychwytują zanieczyszczenia i kierują je do kanalizacji. System można rozwinąć także o dodatkowe prefiltry węglowe oraz z jonami srebra.

Podczas przepływu wody przez membrany usuwane są z niej wszelkie drobnoustroje, w tym bakterie, wirusy oraz metale ciężkie. Stosowanie systemu odwróconej osmozy sprawia, że można spożywać wodę prosto z kranu. Możliwe jest także jej zastosowanie w innych celach, gdzie konieczne jest użycie idealnie czystej cieczy.

Skąd wziąć system odwróconej osmozy?

System odwróconej osmozy ze względu na swoje zalety jest chętnie wybieranym elementem. Dzięki niemu nie ma potrzeby kupowania wody w sklepie, ponieważ o wiele lepsza jakościowo ciecz płynie prosto z kranu. Oczyszczony płyn jest także wzbogacony o składniki mineralne oraz jony.

Sam system odwróconej osmozy jest dostępny między innymi w sklepie Aquaphor. Możliwe są tam do kupienia różne warianty, które z łatwością można dopasować do swoich potrzeb oraz ułożenia rur w mieszkaniu. Inwestycja w krótkim czasie przełoży się na oszczędności, ponieważ zniknie potrzeba kupowania wody w sklepie, co wpłynie również na ochronę środowiska.

ochroniarz

Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy ochroniarskiej?

Szeroki wybór firm ochroniarskich na rynku sprawia, że nie zawsze wiadomo, jak wybrać tę najbardziej odpowiednią. Jednak najważniejszym czynnikiem powinna być obecność wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, która bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie obiektu. Ochrona osób czy mienia to ważne zadanie, dlatego warto powierzyć je profesjonalistom.

Istotna rola doświadczenia i wykwalifikowanych pracowników

Obecnie na rynku istnieje wiele organizacji ochroniarskich zatrudniających przypadkowe osoby, często bez odpowiednich kwalifikacji, a nawet bez przeszkolenia. Dlatego jednym z najważniejszych kryteriów wyboru takiej firmy powinna być profesjonalna kadra. Osoby posiadające uprawnienia do pracy w ochronie posiadają również pozwolenie na użycie niektórych środków przymusu bezpośredniego, co znacząco wpływa na większą skuteczność pracy i poprawę bezpieczeństwa. Dlatego zakres usług firmy ochroniarskiej to dobry wybór pod względem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry. Duże znaczenie ma także czas działania danej firmy na rynku oraz jej renoma, która w rzeczywisty sposób oddaje poziom świadczonych usług. Ponadto wybierając firmę ochroniarską, nie warto kierować się wyłącznie ceną. Często lepszą strategią może okazać się wybór lepszej jakości usług, które w dłuższej perspektywie mogą uchronić przed kradzieżą czy zniszczeniem mienia, co w efekcie pozwoli uniknąć dużej straty finansowej.

Firma ochroniarska- jakie usługi wchodzą w zakres jej działania?

Oprócz odpowiednio wykwalifikowanej kadry pracowniczej i doświadczenia, dobra firma ochroniarska powinna dysponować również nowoczesnym sprzętem i odpowiednimi technikami pracy. Często w zakres narzędzi takiej spółki wchodzi profesjonalny monitoring i systemy alarmowe. Innowacyjne narzędzia pracy dostępne są w ramach usług firmy ochroniarskiej Odra, która wyróżnia się długoletnim doświadczaniem i wykwalifikowanymi pracownikami. Wśród skutecznych technik ochrony dostępny jest także monitoring wizyjny, który umożliwia szybką interwencję na wypadek pojawienia się zagrożenia na terenie obiektu. Z kolei telewizja przemysłowa to połączenie wielu systemów monitoringowych w centrali, co umożliwia archiwizowanie i dowolne przetwarzanie danych z kamer.

plac budowy

Co powinna zawierać opinia geotechniczna?

Każda inwestycja budowlana czy drogowa musi być bardzo starannie przygotowana, aby podczas jej realizacji albo późniejszej eksploatacji obiektu nie doszło do nieprzewidzianych lub niebezpiecznych dla użytkowników zdarzeń. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy przede wszystkim dokładnie przebadać podłoże gruntowe, na którym planowana jest inwestycja, żeby upewnić się, że może ona na nim powstać. Na podstawie badań podłoża sporządzana jest specjalistyczna dokumentacja składająca się z opinii geotechnicznej oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Bez opinii geotechnicznej nie można określić warunków gruntowo-wodnych, opracować projektu architektoniczno-budowlanego i uzyskać pozwolenia na budowę.

Czym jest opinia geotechniczna i kiedy jest potrzebna?

Opinia geotechniczna to dokument, w którym określona jest kategoria geotechniczna obiektu w odniesieniu do prognozowanego stopnia skomplikowania warunków gruntowych, a także uściślony jest zakres niezbędnych do wykonania badań geotechnicznych na terenie, na którym ma powstać inwestycja budowlana. Składa się ona z dwóch części: opisowej i graficznej. Jest przygotowywana według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Dwie z trzech części każdego projektu budowlanego (projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny) muszą według przepisów prawa budowlanego zawierać szczegółowe informacje dotyczące jakości podłoża gruntowego. Wynika z tego, iż każdy obiekt budowlany, dla którego trzeba stworzyć projekt architektoniczno-budowlany, musi mieć sporządzoną opinię geotechniczną. Dzięki niej można bowiem ocenić, czy projektowany obiekt przy zakładanych parametrach może powstać w wybranej lokalizacji. Wykonanie jej możesz zlecić np. Grupie Barg.

Z czego składa się opinia geotechniczna i jakie informacje musi zawierać?

Część opisowa opinii geotechnicznej powinna zawierać informacje dotyczące położenia terenu, na którym ma powstać inwestycja oraz opis ogólnej budowy geologicznej, który powstaje na podstawie analizy danych archiwalnych, map geologicznych oraz wstępnych badań geotechnicznych. Znajduje się w niej więc: opis poziomu wód gruntowych, warstw gruntów z dokładną głębokością ich zalegania oraz miąższością i zagęszczeniem, plastycznością, gęstością, wilgotnością, a także spójnością. W części tekstowej określona jest kategoria geotechniczna obiektu. Znaleźć w niej można wytyczne dotyczące rodzaju oraz zakresu niezbędnych do zrealizowania badań terenowych i laboratoryjnych dla planowanej inwestycji.

W części graficznej znajduje się: mapa lokalizacyjna terenu, mapa dokumentacyjna, przekroje albo profile geotechniczne, objaśnienia symboli i znaków zastosowanych na owych przekrojach oraz inne dane archiwalne.

Jakie kategorie geotechniczne wyróżniamy?

Wyróżniamy 3 kategorie geotechniczne:

1. Pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje posadawianie w prostych warunkach gruntowych stosunkowo małych obiektów budowlanych, których schemat obliczeniowy jest statycznie wyznaczalny (np. 1- i 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, wykopy do głębokości 1,2 m, nasypy do 3 m wysokości).

2. Druga kategoria obejmuje obiekty budowlane posadawiane zarówno w prostych, jak i złożonych warunkach gruntowych, które wymagają ilościowej oraz jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

3. Trzecia kategoria geotechniczna obejmuje obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych oraz nietypowe obiekty budowlane (bez względu na stopień skomplikowania warunków gruntowych).

Obiekty budowlane wszystkich trzech kategorii wymagają przygotowania opinii geotechnicznej. Obiekty zakwalifikowane do 2 i 3 kategorii wymagają dodatkowo opracowania dokumentacji badań podłoża gruntowego i przygotowania projektu geotechnicznego. Obiekty z 3 kategorii oraz te z kategorii 2, które powstają w złożonych warunkach gruntowych, wymagają wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

 

brązowe chodaki

Skąd bierze się popularność drewniaków?

Istnieje wiele rodzajów obuwia, które było tradycyjnie noszone przez mieszkańców licznych regionów, a z czasem zyskało szerszą popularność. Wśród takich butów jednymi z bardziej znanych są drewniaki. Z taniego i łatwo dostępnego obuwia używanego przez rolników i robotników stały się hitem świata mody, zyskując uznanie m.in. dzięki szwedzkiej grupie muzycznej Abba. Należą też do najczęściej wybieranych typów obuwia medycznego.

Skąd wzięły się drewniaki?

Buty wykonywane z drewna noszono w wielu krajach europejskich. Choć najlepiej znane są te, które pochodzą z Holandii i mają tradycyjną nazwę klompen, to były wykorzystywane także we Francji, gdzie określano je nazwą saboty i we Włoszech – tu stosowano tzw. zoccoli. Obuwie tego typu było też tradycyjnie produkowane w krajach słowiańskich – w Polsce były to chodaki lub trepy, jednak w niektórych regionach funkcjonowała również nazwa drewniaki. Najstarsze zachowane egzemplarze pochodzą z XII wieku, źródła historyczne wskazują, że powodzeniem cieszyły się także do XVIII wieku, kiedy to zaczęło wypierać je obuwie skórzane. Zazwyczaj buty tego typu robiono w całości z drewna, wybierając gatunki łatwo odstępne, ale także lekkie i stosunkowo miękkie takie jak brzoza, topola i wierzba, a niekiedy buk lub lipa. Mogły być wykonane jako jednolita skorupa chroniąca stopę przed kopytami zwierząt gospodarskich, jednak wytwarzano także drewniaki z wierzchem robionym ze skóry. W czasach współczesnych właśnie to połączenie stało się szczególnie cenione, osiągając ogromne powodzenie na przełomie lat 70 i 80, a po raz kolejny zdobywając rynek w latach 90. Dziś drewniaki wciąż są chętnie kupowane i noszone, zwłaszcza przez przedstawicieli zawodów, których praca powoduje konieczność używania obuwia roboczego przez dłuższy czas. Drewniaki są niezwykle popularne wśród personelu medycznego.

Jak wyglądają współczesne drewniaki?

Nowoczesne drewniaki są wciąż po części wytwarzane z naturalnego drewna, jednak jest ono łączone z elementami wykonanymi z gumy i tworzywa sztucznego, co nie tylko eliminuje stukanie, ale też zapobiega poślizgnięciu się i poprawia amortyzację za sprawą odpowiednio wyprofilowanego bieżnika. Drewniaki dostępne m.in. w ofercie firmy Santana, są też wyposażone w trwałe i praktyczne wierzchy, które mogą być wytwarzane z syntetycznej lub naturalnej skóry, jak również innych rodzajów tkanin, nierzadko ze specjalnymi otworami wentylacyjnymi usprawniającymi przepływ powietrza, a także z regulowanymi paskami ułatwiającymi dopasowanie butów do stopy. Drewniane fragmenty podeszwy dobrze wchłaniają pot, zapobiegając odparzeniom, a przy tym dają całości dużą sztywność.

Skupy złomu

Od czego zależy cena złomu?

Skupy złomu pozwalają uwolnić się od materiałów metalowych zgromadzonych w wyniku remontu lub modernizacji. Pomagają uporządkować przestrzeń oraz zadbać o czystość środowiska. Materiały podlegają recyklingowi, dzięki czemu mogą być użyte ponownie. W większości miast i miasteczek funkcjonują skupy złomu, które stają się coraz bardziej popularne. Prowadzi to do rywalizacji i porównywania cen za złom w różnych punktach. Od czego zależy ta wartość?

Wielkość miasta, w którym jest zlokalizowany skup

Skala działalności oraz wielkość miasta ma wpływ na ostateczną cenę kg złomu. Zazwyczaj w mniejszych miejscowościach cena złomu jest mniejsza, niż ma to miejsce w dużych aglomeracjach. Różnica kwoty na kg surowca nie jest zwykle bardzo duża, jednak zaczyna być mocno zauważalna w przypadku sprzedaży większej ilości złomu. Jeśli masz wątpliwości co do tego, jaka cena aktualnie obowiązuje w wybranym przez Ciebie skupie, skontaktuj się telefonicznie lub odwiedź stronę internetową firmy, którą wybrałeś. Obecnie większość skupów udostępnia wiele możliwości kontaktu. Przykładowo, na stronie przedsiębiorstwa Karat Recykling S.A. w Toruniu znajdziesz adres, numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy.

Rodzaj złomu a cena

Złom to ogólne określenie odpadów metalowych. Pod tą nazwą kryją się puszki aluminiowe, złom żeliwny oraz miedź. Każdy z tych surowców ma inną wartość, co przekłada się na oferowaną cenę za kg. Miedź jest określana jako najdroższy metal na skupie. Dlatego na cenę danego metalu ma wpływ także sytuacja geopolityczna i dostępność danego surowca na rynkach światowych.

Zebrane odpady i złom mogą podlegać recyklingowi metali żelaznych i nieżelaznych. Jest to jeden ze sposobów na zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne oraz zmniejszenie kosztów produkcji w obliczu ograniczonej dostępności niektórych surowców.

Wpływ ilości sprzedawanego towaru na cenę za kg złomu

Pewne znaczenie ma także ilość sprzedawanego surowca. Jeśli zamierzasz zanieść do skupu niewielką ilość odpadów metalowych, proponowana cena za sprzedaż detaliczną będzie nieznacznie mniejsza niż cena za ilości hurtowe złomu. W obliczeniach warto też wziąć pod uwagę opłatę pobieraną przez skup od każdej transakcji.

Wahania, jakim podlegają ceny wielu surowców i produktów, są czasami trudne do przewidzenia. Dlatego warto śledzić zmieniające się ceny na skupie złomu, aby wybrać odpowiedni moment na dokonanie transakcji. Taka strategia może okazać się bardzo opłacalna, zwłaszcza gdy udało Ci się zgromadzić spore ilości metalowych elementów na sprzedaż.

budowa wieżowca

Od czego zależy komfort wibracyjny i co na niego wpływa?

Drgania mechaniczne (wibracje) to niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne, które rozprzestrzeniają się w ośrodkach stałych. Są przekazywane do organizmu człowieka poprzez kontakt częścią ciała z drgającym ośrodkiem. Aby dana osoba nie odczuwała drgań jako uciążliwych, konieczne jest zapewnienie jej komfortu wibracyjnego. Czym on jest i co na niego wpływa?

Czym jest komfort wibracyjny?

Komfort wibracyjny to stan, w którym dana osoba nie odczuwa uciążliwych wibracji, dzięki czemu może czuć się komfortowo. Dopiero zaburzenie komfortu wibracyjnego, wywołane nadmiarowymi drganiami, jest odczuwane przez człowieka i postrzegane przez niego jako powodujące dyskomfort. Zapewnienie komfortu wibracyjnego jest bardzo ważne, ponieważ nadmierne drgania wpływają negatywnie na jakość życia: wygodę zamieszkania czy wydajność pracy.

O komforcie wibracyjnym można mówić nie tylko w odniesieniu do ludzi przebywających w budynkach, ale też na przykład środkach transportu. Jest on jedną ze składowych komfortu jazdy, obok komfortu termicznego i akustycznego oraz jakości powietrza. Komfort wibracyjny ma znaczący wpływ na odczucia pasażera podczas podróży: jego stan psychiczny i fizyczny. Może decydować o tym, czy dana osoba zdecyduje się na podróż określonym środkiem transportu.

Od czego zależy komfort wibracyjny i jak można go zapewnić?

To, czy dana osoba odczuwa komfort wibracyjny, zależy przede wszystkim od natężenia drgań. Ich pomiarem zajmuje się między innymi laboratorium pomiarów drgań FORT LAB. Siła drgań jest uzależniona od wielu czynników. Jeżeli w pobliżu budynku prowadzone są prace budowlane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu, przebywające w nim osoby mogą odczuwać dyskomfort wibracyjny. Również intensywny ruch kołowy – zwłaszcza jeśli droga znajduje się w złym stanie – może powodować zaburzenie komfortu wibracyjnego.

Istnieje szereg sposobów zapobiegania negatywnym skutkom drgań. Na podstawie analizy drgań można zaplanować zastosowanie wibroizolacji, czyli różnego rodzaju środków mających na celu ograniczenie przenoszenia się drgań. Wyróżnia się wibroizolację czynną, która odizolowuje źródło drgań od otoczenia, oraz wibroizolację bierną, minimalizującą przenoszenie się drgań z podłoża na chroniony obiekt. W celu ograniczenia wibracji w środkach transportu kolejowego wykonuje się przede wszystkim szlifowanie szyn.

stojak z ulotkami na ladzie

Rola ulotek reklamowych w promocji firmy

Przejrzysta i atrakcyjna wizualnie ulotka to doskonały sposób na przedstawienie Klientom oferowanych produktów i usług. Bardzo często za sprawą dobrze zaprojektowanej ulotki odbiorca po raz pierwszy dowiaduje się o danej firmie i może wyrobić sobie o niej zdanie. Właśnie dlatego wiele przedsiębiorców wciąż korzysta z tej formy reklamy. Jakie są zalety ulotek?

Ulotki reklamowe – jakie mają zalety?

Ulotki reklamowe to przede wszystkim niewielki koszt produkcji i kolportażu w porównaniu do reklam telewizyjnych czy internetowych. Równocześnie pozwalają przekazywać więcej treści. Bardzo szybko można je stworzyć i dostosować zawartość do aktualnych potrzeb firmy. Odpowiednio zaprojektowana ulotka przyciąga wzrok i pozwala utrwalić najważniejsze treści. Znakomicie sprawdza się do zaprezentowania krótkich haseł reklamowych czy aktualnych promocji. Ich prosta forma sprawia, że Klient może np. przyczepić ulotkę do lodówki lub tablicy korkowej i skorzystać z oferty firmy, kiedy jest taka potrzeba. Ulotki ekskluzywne można również znaleźć w wielu prestiżowych miejscach – hotele, studia urody.

Ulotki reklamowe – czym powinny się wyróżniać?

Ulotki reklamowe, aby przyciągały Klientów, powinny być odpowiednio zaprojektowane. Dlatego tak ważne jest, aby zachwycały jakością druku oraz treścią. W tym celu warto przeanalizować szatę graficzną, wyeksponować najważniejsze informacje, unikać dużej ilości treści i dopasować przekaz do grupy docelowej odbiorców. Duże znaczenie ma także wybór odpowiedniego miejsca, które wydrukuje takie ulotki. Jednym z takich punktów jest drukarnia materiałów reklamowych Creart, która dba o precyzję wykonywanych ulotek i wszystkich innych elementów.

Ulotki reklamowe – gdzie wydrukować?

Aby ulotki reklamowe cieszyły odpowiednim, czytelnym przekazem, warto wybierać renomowane drukarnie reklamowe, które dbają o jakość wykonywanych produktów. Mają do zaoferowania również wiele ciekawych wyjątkowych zdobień w formie np. hot-stampingu z folią złotą, srebrną lub holograficzną, tłoczeń wklęsłych czy wypukłych. Profesjonalne drukarnie to także oryginalne pomysły czy doradztwo w zakresie dopasowania materiałów do specyfiki konkretnych działań marketingowych. Renomowana drukarnia gwarantuje atrakcyjne ceny oraz szybką realizację zleceń, aby akcje reklamowe Klientów mogły ruszyć jak najszybciej.

dom zbudowany z keramzytowej cegły

Czy keramzyt to dobry materiał do budowy domu?

Nowoczesne technologie budowlane wciąż zdobywają zwolenników, w szczególności zainteresowanych szybką budową domów ekologicznych i pasywnych. Jedną z ciekawszych technologii, która w ostatnim czasie robi furorę, jest wznoszenie domów z keramzytowych elementów prefabrykowanych. Masz wątpliwości, dowiedz się, czy keramzyt to dobry materiał do budowy domu.

Czym jest keramzyt?

Technologicznie keramzyt jest lekkim kruszywem budowlanym, które powstaje w procesie wypalania pęczniejących glin ilastych w temperaturze ok. 1150 °C. Wypalanie glin po wstępnym ich rozdrobnieniu i uplastycznieniu prowadzi się w specjalnych piecach obrotowych. W procesie wypalania uzyskuje się materiał w kształcie okrągłych lub owalnych brył o zróżnicowanych frakcjach, których zewnętrzna powierzchnia wykazuje cechy ceramiczne. Keramzyt jest materiałem trwałym, obojętnym chemicznie, bezwonnym oraz odpornym na wilgoć i działanie pleśni, grzybów, owadów i gryzoni. Charakteryzuje się także niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, ma więc doskonałe właściwości termoizolacyjne i termoakumulacyjne. Można go śmiało zaliczyć do ekologicznych materiałów budowlanych.

Jak buduje się domy keramzytowe?

Keramzyt okazał się znakomitym materiałem do budowy domów. Umożliwia wykonywanie prefabrykatów, które szybko i sprawnie łączy się na placu budowy. Domy z prefabrykatów keramzytowych w niczym nie ustępują budynkom wznoszonym z tradycyjnej cegły ceramicznej. Mało tego, ich budowa jest szybsza i tańsza. Projektowaniem i budową domów z keramzytu zajmują się firmy, które przekonane są o zaletach tej technologii. Dobrym przykładem takiego wykonawcy jest działająca głównie na Śląsku firma budowlana Nasz Domek z Żor.

Zalety i wady budowy domu z keramzytu

Domy z prefabrykatów keramzytowych są nie tylko ekologiczne i bezpieczne dla zdrowia mieszkańców, ale także ciepłe i dobrze zabezpieczone akustycznie. Prefabrykaty keramzytowe gwarantuje wysoką ogniotrwałość, co oznacza, że budynki keramzytowe cechują się najwyższą klasą odporności ogniowej. We wnętrzach domów z keramzytu panuje przyjazny dla ludzi mikroklimat, zwłaszcza pod względem odpowiedniej wilgotności powietrza. Niewątpliwą zaletą tej technologii jest szybkość prowadzenia prac budowanych, które nie wymagają procesów „mokrych”. Jedyną uciążliwością jest duża waga poszczególnych elementów, które należy dostarczyć na plac budowy.

Dziewczynka na tle kłócących się rodziców

Jakie są konsekwencje dorastania w rodzinie dysfunkcyjnej?

Dzieci uzyskują optymalne warunki do swego rozwoju w normalnych, kochających się rodzinach. Nie wszyscy rodzice jednak są w stanie dobrze wywiązywać się ze swego zadania. To zaś nie pozostaje bez wpływu na psychikę najmłodszych oraz podejmowane przez nich w dorosłym życiu decyzje. Chcesz dowiedzieć się, do czego może doprowadzić wzrastanie dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej? Koniecznie przeczytaj niniejszy artykuł.

Czym charakteryzuje się rodzina dysfunkcyjna?

Rodzinami dysfunkcyjnymi zazwyczaj nazywa się takie rodziny, w których panują nieprawidłowe relacje pomiędzy jej członkami. Zwykle za ten stan rzeczy odpowiadają różnorodne, poważne nieporozumienia między rodzicami, rzutujące negatywnie na atmosferę w domu. W rodzinach dysfunkcyjnych poszczególni członkowie odnoszą się do siebie albo z agresją i wrogością, albo z chłodną obojętnością. Brak tutaj normalnego podziału ról, funkcję rodziców wobec młodszego rodzeństwa często pełnią starsi bracia i siostry. Dzieci wychowujące się w rodzinach dysfunkcyjnych zazwyczaj są niechętne do zwierzania się ze swojej trudnej sytuacji jakiejkolwiek osobie z zewnątrz. Ustawiczne dążenie do zachowania „tajemnicy rodzinnej” prowadzi do rezygnacji z własnych marzeń i pragnień. Dorosłe osoby, których terapią zajmują się prywatne ośrodki leczenia uzależnień, takie jak Droga do Domu, w dzieciństwie zazwyczaj nie mogły okazywać własnych uczuć czy słabości.

Wśród rodzin dysfunkcyjnych najczęściej wymienia się takie rodziny, w których występuje problem alkoholizmu, przemocy domowej oraz nadmiernej surowości lub nadopiekuńczości rodziców względem potomstwa. Podobnie rodziny, w których dzieci są wykorzystywane przez skonfliktowanych opiekunów do prywatnych porachunków, nie są w stanie należycie spełniać swoich funkcji.

Skutki dorastania w rodzinie z dysfunkcjami

Dorastanie w rodzinie dysfunkcyjnej oznacza szereg negatywnych konsekwencji dla młodych ludzi. Przede wszystkim zwykle mają one problem z nawiązywaniem zdrowych relacji z innymi ludźmi. Na ogół nie potrafią zaufać innym osobom ze swego otoczenia. Mają też obniżone poczucie własnej wartości. Tendencje do ukrywania swoich problemów i niedzielenia się nimi nawet z najbliższymi często powodują zaburzenia lękowe i stany depresyjne.

Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych często powielają negatywne wzorce wyniesione z rodzinnego domu. Nierzadko w założonych przez nich rodzinach pojawiają się różne nieprawidłowości, takie jak przemoc, choroba alkoholowa, nieliczenie się z faktycznymi potrzebami własnego potomstwa.

Witaj

Poradnik pkt.pl to ogromna baza wiedzy i potrzebnych wskazówek. Naszym celem jest dać Ci odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania oraz udzielić praktycznych porad. W wyszukiwaniu odpowiednich zapytań pomagają poszczególne kategorie. Dzięki nim szybko i w łatwy sposób odnajdziesz propozycje na spędzenie wieczoru albo wyjazd na urlop, pomysły na zaskakujący prezent dla bliskiej osoby, a także inne potrzebne na co dzień informacje związane z kategoriami zdrowie i uroda, dom i ogród, elektronika, finanse, gastronomia, moda, motoryzacja, rozrywka i sport. Jeśli nie wiesz, jaki kupić aparat albo sprzęt narciarski, sięgnij po cenne wskazówki. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o zdrowie, nic prostszego! Znajdź rozwiązanie każdego problemu!

poradnik.pkt.pl 2015
Regulamin korzystania z serwisu