Jaki wpływ na kursy walut ma bezrobocie?

Notowania kursów walut charakteryzuje duża zmienność. Wpływa na to wiele czynników, m.in. zmiany w obszarze makroekonomicznym. Wskaźniki makroekonomiczne, takie jak PKB, inflacja, stopy procentowe oraz bezrobocie obrazują stan gospodarki danego kraju. A im silniejsza jest gospodarka, tym większa jest wartość krajowej waluty. Przeanalizujmy jeden z powyższych wskaźników – bezrobocie – i jego wpływ na kurs walut.

Co to jest stopa bezrobocia?

Ten wskaźnik obrazuje jaka jest liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób aktywnych zawodowo. Najczęściej do jego obliczenia używa się wielkości stopy bezrobocia tzw. rejestrowanego, czyli przyjmuje się, że bezrobotna jest osoba, która jest aktualnie zarejestrowana zgodnie z prawem danego kraju, jako poszukująca pracy. Jest to najprostszy do wyliczenia sposób – dane o osobach zarejestrowanych jako poszukujące pracy gromadzą urzędy pracy. Międzynarodowa Organizacja Pracy zaleca natomiast, aby stopę bezrobocia obliczać uwzględniając jako osobę bezrobotną każdą osobę, która ukończyła 15 lat, aktualnie nie pracuje, ani nie odbywa przyuczenia do zawodu, poszukiwała pracy w tygodniu badania lub w ciągu 6 tygodni poprzedzających badanie, a przy tym jest zdolna do podjęcia pracy w tygodniu badania lub następnym i wyraża gotowość do jej podjęcia.

W Polsce najczęściej podawana jest stopa bezrobocia wyliczana według pierwszego sposobu. Jest ona przeciętnie o 1,5% niższa od stopy bezrobocia obliczanej drugim sposobem, stosowanym przez Główny Urząd Statystyczny i podawanej m.in. w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzanego co kwartał.

Stopa bezrobocia a kurs walut

No dobrze, ale co ma wspólnego bezrobocie z kursem walut? Otóż stopa bezrobocia odzwierciedla sytuację gospodarczą kraju. Rynek pracy napędza gospodarkę. Kiedy wskaźnik bezrobocia spada – co oznacza, że więcej ludzi pracuje, zarabia i chętniej wydaje pieniądze – oznacza to dobrą kondycję gospodarki. Więcej sprzedawanych dóbr i usług napędza również ich produkcję. Sprzyja to również inwestowaniu w danym kraju, co zwiększa popyt na daną walutę. Kiedy to wszystko ma miejsce, waluta się umacnia.

Stopa bezrobocia uznawana jest często za tzw. wskaźnik opóźniony, czyli taki, który ma niewielką wartość w tworzeniu prognoz, co do zachowania rynku walut. Jednak wielu inwestorów bacznie ten wskaźnik obserwuje, ponieważ odczyty wyższe od oczekiwanych mogą sprzyjać osłabianiu się danej waluty. – mówi nam ekspert z kantoru internetowego Centnet.pl.

W odwrotnej sytuacji, przy wzroście wskaźnika bezrobocia, obserwujemy mniejszą aktywność konsumentów, co doprowadzi do spadku PKB, dodatkowo następuje większe zapotrzebowanie na zasiłki. To niesie ze sobą mniejszą stabilność gospodarczą kraju. Inwestorzy wycofują się z danego rynku, poszukując bardziej stabilnego miejsca na swoje inwestycje.

Złom stalowy i żeliwny. Klasyfikacja

Recykling to obecnie jeden z filarów szeroko pojętej ochrony środowiska. Odzyskiwanie i przetwarzanie odpadów pozwala na zaoszczędzenie nie tylko surowców, ale też energii niezbędnej do ich produkcji. Szczególnie istotną rolę w tym zakresie odgrywa recykling złomu, czyli odpadów metalowych. Czym dokładnie charakteryzuje się złom stalowy oraz żeliwny?

Charakterystyka i klasyfikacja złomu stalowego i żeliwnego

Złom to wszelkie odpady metalowe, które można ponownie wykorzystać w procesie recyklingu poprzez ich przetopienie. Wyroby metalowe o takim przeznaczeniu mogą pochodzić np. z rozbiórek konstrukcji bądź też być pozostałością po produkcji przemysłowej. Do podstawowych odpadów tego typu zaliczamy złom obejmujący dwa najpopularniejsze stopy żelaza z węglem, czyli stal oraz żeliwo. Złom stalowy dzieli się na dwa gatunki, mianowicie na złom wsadowy oraz niewsadowy.

Złomem wsadowym nazywamy te odpady ze stali, które można od razu przetwarzać w piecach hutniczych, bez wcześniejszej obróbki. – Wyjaśnia przedstawiciel Spółki Lebal, której specjalnością jest handel surowcami wtórnymi i wyrobami hutniczymi. – Mowa tu o wyrobach stalowych o wymiarach 50/50 x150 cm i grubości powyżej 6 mm. Z kolei w przypadku złomu niewsadowego konieczne jest uprzednie przygotowanie takich odpadów do przetopienia poprzez poddanie ich obróbce mechanicznej bądź termicznej. Wyróżniamy przy tym złom cienki, obejmujący np. blachy stalowe o grubości do 4mm, a także złom gruby, czyli wyroby o znacznej grubości przekraczającej 4mm, takie jak grube pręty czy rury. Oprócz tego złom stalowy to również wióry.

Jeśli zaś chodzi o złom żeliwny, to może być on maszynowy bądź handlowy. Pierwsza kategoria obejmuje żeliwo ciemne, występujące np. w silnikach, natomiast druga – żeliwo białe, które spotkać można np. w instalacjach sanitarnych.

Jak wybrać dobry skup złomu?

Sprawny recykling złomu możliwy jest dzięki pracy skupów, które zajmują się kupnem i sprzedażą odpadów metalowych. Czym powinien charakteryzować się dobry skup złomu stalowego i żeliwnego? Przede wszystkim powinien zapewniać prawidłową klasyfikację odpadów oraz ich sortowanie, dbając przy tym o przestrzeganie norm obowiązujących dla poszczególnych krajów. Renomowane firmy świadczą kompleksowe usługi dostarczając specjalne pojemniki na złom oraz odbierając odpady od klientów. Profesjonalny obrót złomem to również terminowość dostaw, możliwość negocjacji cen oraz dopasowania formy płatności do indywidualnych potrzeb.

Rodzaje wag laboratoryjnych

W laboratoriach wagi służą do odmierzania składników, ale także do przeprowadzania testów i różnego typu badań. Są to precyzyjne urządzenia, które dają niezwykle dokładne wyniki pomiarowe. Tylko w ten sposób preparaty, leki czy inne mieszaniny mogą być wykonane zgodnie ze swoją recepturą. Aby laboranci mogli określać masę składników, powstało kilka rodzajów wag laboratoryjnych. Czym się one wyróżniają?

Wagi laboratoryjne – charakterystyka

Wszyscy na co dzień spotykamy się z wagami sklepowymi, kuchennymi lub tymi, które pozwalają kontrolować masę ciała. Jednak ich wersje laboratoryjne to dużo bardziej skomplikowane i złożone urządzenia.

Wagi laboratoryjne mogą mieć wbudowaną pamięć wewnętrzną, która będzie rejestrować wyniki pomiarów. Niektóre modele potrafią przesyłać dane na urządzenia mobilne. Mogą też być wyposażone w klosze oraz komory, które eliminują ryzyko zafałszowania wyniku przez ruchy powietrza. Jednak każdą wagę laboratoryjną charakteryzuje niezwykła czułość i precyzja.

Nowoczesne wagi laboratoryjne ułatwiają pracę w laboratoriach farmaceutycznych, medycznych i takich, w których testuje się, bada czy opracowuje różnego rodzaju preparaty. Ich mechanizmy gwarantują dokładne pomiary, dzięki czemu nie ma mowy odmierzeniu złych proporcji składników – mówi specjalista z firmy WAGOTECHNIKA z Lublina.

Z jakimi rodzajami wag laboratoryjnych można się spotkać?

W laboratoriach prowadzone są badania o różnorodnej specyfice, do których realizacji są potrzebne rozmaite, specjalistyczne sprzęty. Dlatego i wagi muszą spełniać oczekiwania pracowników naukowych oraz laborantów. W związku z tym można spotkać się z:

  • wagami precyzyjnymi – charakteryzują się one szerokim zakresem udźwigów. Są doskonałe do pracy w każdym typie laboratorium, a nawet w niektórych sektorach lekkiego przemysłu,
  • wagosuszarkami – zostały one stworzone po to, aby mogły określać zarówno masę suchą, jak i analizować wilgotność,
  • wagami analitycznymi – to jedne z najdokładniejszych wag laboratoryjnych. Mają zwykle wbudowane wyświetlacze LCD,
  • mikrowagami – te wagi laboratoryjne są wykorzystywane w wielu branżach. Można je spotkać w laboratoriach kosmetycznych, farmaceutycznych, jak i petrochemicznych. Ich obsługa jest bardzo intuicyjna. Ponadto mają one sporo funkcji wagowych, a niekiedy są wyposażone w dotykowy wyświetlacz.

Wagi używane w laboratoriach muszą być sprzętem najwyższej klasy. Tylko takie urządzenia nie pozwalają na błędy pomiarowe, które nie mogą zdarzać się podczas badań, sporządzania leków i innych preparatów.

Sposoby efektywnej redukcji NOx

Nie da się ukryć, iż ochrona środowiska to obecnie jeden z ważniejszych kierunków rozwoju nowoczesnych technologii, których głównym celem staje się redukcja zanieczyszczeń. Istotne znaczenie ma tu ograniczenie skażenia powietrza gazami cieplarnianymi, z czego wyjątkowo szkodliwe są tlenki azotu. Na rynku pojawiają się coraz to nowsze, ekologiczne i efektywne rozwiązania umożliwiające redukcję NOx. Jakie to metody?

Czym jest NOx?

Mianem NOx określamy tlenki azotu obejmujące NO, czyli tlenek azotu, NO2 – dwutlenek azotu oraz N2O, czyli podtlenek azotu bądź tlenek diazotu. Wszystkie te związki stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia człowieka. Jako substancje toksyczne i gazy cieplarniane, tlenki azotu odpowiedzialne są za degradację atmosfery i stanowią główny powód zanieczyszczenia powietrza. To za ich sprawą dochodzi do klęski klimatycznej – powstaje efekt cieplarniany, padają kwaśne deszcze, miasta spowite są mgłą fotochemiczną, czyli smogiem. Za rosnącą emisję NOx w dużej mierze odpowiadają gospodarstwa domowe oraz działalność przemysłowa. Oprócz energetycznego spalania paliw, do zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu przyczynia się również transport, a to poprzez emisję spalin samochodowych. Redukcja NOx w tych właśnie obszarach może znacząco przyczynić się do ochrony środowiska.

Metody redukcji NOx

Ograniczenie emisji NOx to nadrzędny cel pojawiających się w ostatnim czasie regulacji, w tym dyrektyw unijnych i protokołu z Kioto. W tym celu rządy poszczególnych państw wprowadzają efektywne metody redukcji zanieczyszczenia powietrza, np. wspierając modernizację kotłów w gospodarstwach domowych czy też promując ekologiczne rozwiązania w transporcie. Jak się jednak okazuje, istnieją skuteczne technologie redukcji tlenków azotu o szerokim wachlarzu zastosowań, czego przykładem są nowoczesne nanopowłoki.

Powłoki fotokatalityczne

Powłoki antysmogowe to osiągnięcie z zakresu nanotechnologii działające w oparciu o zjawisko fotokatalizy. Nanopowłoki zawierają TiO2, czyli dwutlenek tytanu, który umożliwia rozkład NOx na związki o działaniu neutralnym na środowisko. Wszystko za sprawą reakcji fotokatalitycznej, która zachodzi na powierzchni powłok przy udziale światła. W efekcie związki organiczne utleniają się, a powietrze zostaje oczyszczone z toksycznych związków.

Skuteczność działania powłok fotokatalitycznych w kontekście redukcji NOx została potwierdzona badaniami w niezależnych laboratoriach. – Mówi przedstawiciel firmy Hard Chris, w której ofercie znajdziemy Tytan Coat NOx, czyli innowacyjne rozwiązanie dla globalnego ocieplenia. – Jak się okazuje, pokrycie elewacji specjalną nanopowłoką daje nawet lepsze rezultaty niż naturalne usuwanie NOx przez lasy mieszane.

Warto przy tym zaznaczyć, że powłoki tytanowe wyróżnia nie tylko skuteczność antysmogowa, ale też zdolność samoczyszczenia oraz superhydrofilność.

Czym charakteryzują się domy pasywne?

Osoby planujące budowę lub zakup własnego domu są dziś często zainteresowane nowymi technologiami i rozwiązaniami, dzięki którym eksploatacja budynku będzie energooszczędna i bardziej ekologiczna. Jednym z pomysłów wartych rozważenia jest budowa domu pasywnego. Za sprawą optymalnego wykorzystania dostępnej energii słonecznej w takim budynku często nie trzeba już montować dodatkowych systemów grzewczych.

Dom pasywny: nowa jakość życia

Budynki pasywne stanowią najwyższy standard w zakresie niwelowania zużycia energii. Dom pasywny wyróżnia się doskonałymi parametrami energetycznymi, dzięki którym możliwe jest jego ogrzewanie głównie za pomocą energii słonecznej. Tego rodzaju budownictwo jest wyrazem nowego, coraz bardziej powszechnego podejścia do kwestii oszczędzania zasobów i ekologii. Efekt w postaci mniejszego zapotrzebowania na energię (w budynku pasywnym nie powinno ono przekraczać 15 kWh/m2, podczas gdy w konwencjonalnym budownictwie wynosi ono 120 kWh/m²) zyskuje się m.in. przez zastosowanie skutecznej izolacji termicznej budynku.

Stosowane rozwiązania

Jak wylicza nasz ekspert z firmy TS-Koncept:

Domy pasywne muszą być szczelne. Aby maksymalnie ograniczyć straty energii, należy zadbać o współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej w budynku: nie powinien on przekroczyć 0,8W/(m2K). Dobrą izolację cieplną należy też zapewnić w miejscu drzwi wejściowych oraz w poszyciu dachowym.

Bilans energetyczny budynku poprawia też montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją). Ciepło do ogrzania budynku jest pozyskiwane nie tylko z energii słonecznej, ale też z oświetlania czy działających instalacji i urządzeń. Dla lepszej efektywności można też rozważyć montaż kolektorów słonecznych.

Projekt domu pasywnego

Choć zasadniczo budowa domów pasywnych nie różni się od innych domów, pewne rozwiązania architektoniczne pozwalają zoptymalizować wykorzystanie energii. Dlatego domy pasywne mają zwykle proste, zwarte konstrukcje oraz proste dachy, bez balkonów czy przybudówek. Dobrze sprawdzają się również duże przeszklenia zapewniające dopływ dużej ilości światła, szczególnie od południowej, czyli najbardziej nasłonecznionej strony. Z kolei północna część takiego budynku jest zwykle pozbawiona przeszkleń, znajdować się tu mogą np. kuchnia, łazienka lub ciągi komunikacyjne. Aby zapewnić komfort mieszkania w takim budynku o każdej porze roku, należy pamiętać o roletach i markizach, które skutecznie chronią zarówno przed przegrzaniem wnętrz, jak i przed stratami ciepła. Sam budynek powinien być tak usytuowany, by zapewnić mu dobrą ekspozycję na słońce.

Możliwości budowy domów całorocznych z drewna

Sprawdzone firmy, które specjalizują się w budowie domów całorocznych z drewna, mają w swoich ofertach przede wszystkim domy szkieletowe. Najlepsze konstrukcje powstają z solidnego drewna iglastego, a do ich ocieplenia wykorzystywana jest dobrej jakości wełna mineralna. W naszym artykule przyjrzymy się technologii domów szkieletowych oraz domów z bali drewnianych, które są jednymi z najpopularniejszych technologii budowy całorocznych domów z drewna.

Technologia domów szkieletowych

Technologię domów drewnianych najlepiej omówić, przyglądając się rozwiązaniom oferowanym przez konkretną firmę – poprosiliśmy w tej sprawie o pomoc pracowników firmy ZODAN Zakład Obróbki Drewna z woj. wielkopolskiego. To domy kanadyjskie, których szkielet wykonany jest z czterostronnie struganego drewna iglastego (najczęściej jest to drewno sosnowe oraz świerkowe, suszone komorowo). Szkielet ten stanowi konstrukcję nośną. Wewnątrz wypełniony jest on wełną mineralną, przy czym dodatkowe centymetry termoizolacji występują pomiędzy rusztem technicznym, w którym prowadzone są instalacje oraz 5 cm pod elewacją (w przypadku wykończenia elewacji deską elewacyjną). Część zewnętrzna – elewacja – oraz boazeria, najczęściej wykonywane są z tego samego drewna, co szkielet, przy czym na specjalne zamówienie może być to modrzew.

Technologia domów z bali

Równie docenianymi konstrukcjami są całoroczne domy wykonane z bali. To ekologiczne, ekonomiczne, wyjątkowe obiekty, szczególnie pożądane przez inwestorów, którzy planują spokojne życie rodzinne w oddalonych od miasta miejscach. Domy z bali również wykonywane są z najlepszego drewna iglastego przy wykonaniu sprawdzonych technologii. Firma ZODAN ściany takich domów wykonuje z czterostronnie struganych bali prostokątnych o wymiarach 70×125 mm, 100×125 mm, 120×130 mm. Te domy również izolowane są wełną mineralną.

Domki letniskowe, altany i nie tylko

Poza drewnianymi domami całorocznymi bardzo cenione są także domki letniskowe, altany… i nie tylko. W ofercie firmy ZODAN możemy zobaczyć także budy dla psów oraz stajnie dla innych zwierząt, które budowane są według solidnego projektu. Firma podejmuje się również wykonywania zamówień indywidualnych, na przykład budowy garaży, budynków gospodarczych, budynków socjalnych, czy obiektów agroturystycznych. Pracownicy firmy popisują się również swoją wyobraźnią i możliwościami podczas adaptacji i przeróbek starych budynków. Dzięki takim zabiegom obiekty mogą przeżyć swoją drugą młodość, zyskując zarówno nowy wygląd, jak i nowe zastosowanie.

Jak działają agencje turystyczne?

Ci z Państwa, którzy korzystali już z oferty turystyki zorganizowanej, być może mieli już okazję korzystać również z usług agencji turystycznych. Ich działalność opiera się na trochę innych zasadach niż ma to miejsce w przypadku biur podróży. Czego dotyczą te różnice i czy warto zapoznać się bliżej z ofertami agencji turystycznych? Odpowiedzi na te pytania poniżej.

Kilka słów o agencjach turystycznych

Główna różnica między biurami podróży a agencjami turystycznymi dotyczy tego, że te pierwsze są organizatorami usług turystycznych, a do prowadzenia tego typu działalności potrzebne jest specjalne zezwolenie oraz wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Aby taki wpis uzyskać, również należy spełnić kilka wymogów dotyczących m.in. niekaralności, doświadczenia w turystyce oraz posiadania przez firmę odpowiedniego ubezpieczenia. Z kolej agencja turystyczna jest pośrednikiem w zakresie świadczenia usług turystycznych między ich organizatorami (czyli podmiotami spełniającymi powyższe wymogi) lub usługodawcami a konsumentem. Agencja sprzedaje klientowi usługi związane z turystyką i wypoczynkiem oferowane przez inne firmy. W naszym kraju działalność agencji i biur podróży jest regulowana przez przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych. Jeśli chodzi o formę prawną agencji turystycznych, może być ona różna np. jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka osobowa, spółka kapitałowa. Agencje takie mogą też działać na zasadzie coraz dziś popularniejszej franczyzy: prowadzenie firmy jest wówczas łatwiejsze, gdyż otrzymuje się wsparcie (nie tylko materialne) od marki, pod której szyldem się działa, ale jest się też zobowiązanym do uiszczania opłat licencyjnych oraz przestrzegania narzucanych przez tę markę ograniczeń np. w zakresie oferty.

Kompleksowa oferta usług turystycznych

Jak mówi nasz rozmówca z Agencji Turystycznej ITA działającej w Białymstoku, atutem agencji turystycznych jest szeroki zakres świadczonych usług: obejmujący zarówno zorganizowane wczasy, jak i bilety lotnicze i autokarowe, a nawet ubezpieczenia turystyczne i profesjonalną pomoc przy uzyskaniu wizy. Klienci, którzy nie mają czasu lub chęci wyszukiwania dla siebie najkorzystniejszych w danej chwili ofert biur podróży, hoteli czy przewoźników, mogą zdać się na fachową pomoc i doświadczenie pracowników agencji turystycznej. Co ważne, obsługują one nie tylko osoby prywatne, ale też grupy np. wycieczki szkolne, wyjazdy integracyjne dla firm, wyjazdy na zagraniczne konferencje.

Czym jest intralogistyka? Objaśnienie pojęcia

Intralogistyką nazywa się wszelkie działania dotyczące obiegu materiałów wewnątrz przedsiębiorstwa. Jest to pojęcie powstałe ze względu na usprawnianie procesów wewnętrznych strumieni logistycznych. Należą do nich automatyzacja i optymalizacja działań, minimalizowanie poświęcanego czasu oraz zwiększanie efektywności pracy maszyn i pracowników.

Co kryje się pod pojęciem intralogistyki?

Intralogistyką określa się logistykę wewnątrzzakładową, czyli wewnętrzny obrót surowców po przyjęciu ich w magazynie do czasu wydania produktów w magazynie wyjściowym. Jest to dość nowe pojęcie, którym oznacza się drogę między dwoma punktami w całkowitym łańcuchu logistycznym. Opisuje ona organizację, przeprowadzanie i optymalizację przepływu materiału. Specjalista z firmy CASSIOLI Polska tłumaczy:

Zadbanie o te szczegóły pozwala usprawnić przepływ towarów, co może skutkować zmniejszeniem kosztów i zwiększeniem efektywności pracy. Jednak niezbędne jest w tym celu ulepszenie dotychczasowych rozwiązań, jak i wprowadzanie zupełnie nowych.

Rozwiązania intralogistyczne w magazynach

Do zadań intralogistycznych należą takie działania jak optymalizacja miejsc magazynowych względem częstości użytkowania czy właściwe kierowanie flotą wózków widłowych i paletowych. Każde wprowadzone rozwiązanie powinno prowadzić do minimalizacji straty czasu bez możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych. Przestrzeń magazynowa musi być w pełni wykorzystywana, dlatego też coraz popularniejsze stają się odpowiednio dostosowane automatyczne systemy magazynowe. Z kolei usprawnienie systemów transportu wewnątrzmagazynowego można dokonać m.in. za pomocą wózków sterowanych laserowo lub indukcyjnie czy wózków samojezdnych SLS.

Zastosowanie intralogistyki w transporcie wewnętrznym

Wewnątrzzakładowy transport produktów można także usprawnić za pomocą takich urządzeń jak przenośniki rolkowe, łańcuchowe, szczebelkowe, pasowe czy taśmowe. Wybór powinien być zależny od wymogów danego produktu. Z kolei transport lekkich ładunków optymalizuje się przy pomocy systemu przenośników pojemnikowych oraz układnic pojemnikowych. Należy także zaznaczyć, że sterowanie urządzeniami automatycznymi, planowanie produkcji, monitorowanie magazynów i zarządzenie automatycznymi systemami można wykonywać za pomocą odpowiedniego oprogramowania. System zarządzania operacyjnego pozwala na integrację wielu działań na różnych płaszczyznach przedsiębiorstwa.

Frezowanie CNC w przemyśle

Do konstruowania maszyn produkowanych i używanych w zakładach przemysłowych są zawsze potrzebne niezwykle precyzyjnie wykonane elementy. Nie ma tu miejsca na żadne odstępstwa od normy. Wszystkie części do ciężkich sprzętów oraz zaawansowanych urządzeń muszą być stworzone dokładnie zgodnie z projektem. Z pomocą w tym zakresie przychodzi nowoczesna technologia CNC i frezowanie.

Czym jest frezowanie?

Frezowanie to niezwykle popularna metoda obróbki skrawaniem. Dzięki niej można dowolnie kształtować metal i tworzyć z niego nawet niewielkie detale, które następnie są wykorzystywane w zakładach przemysłowych czy fabrykach.

Ten rodzaj obróbki skrawaniem polega na odkrawaniu odpowiedniej wielkości części metalu z właśnie obrabianego elementu. Służą do tego wyspecjalizowane narzędzia. Są one zawsze wyposażone w komponent roboczy zwany frezem. Frez ten podczas obróbki metalu wykonuje ruch obrotowy. Natomiast tworzywo, które jest poddawane obróbce, porusza się posuwiście. Sukcesywne ścinanie przez frezy kolejnych części metalu pozwala nadać obrabianym elementom pożądany kształt i rozmiar.

Nowoczesne frezarki to bardzo precyzyjne urządzenia. Charakteryzują się zróżnicowanymi kształtami i wielkością, dzięki czemu można przy ich pomocy przeprowadzić obróbkę nawet niewielkich elementów. W efekcie z metalu mogą powstawać nawet małe detale niezbędne do konstruowania maszyn – zapewnia ekspert z firmy Hubeny.

Branża przemysłowa a frezowanie CNC

Obecnie frezowanie jest obróbką, która charakteryzuje się ogromną dokładnością. Wszytko to za sprawą wykorzystania technologii CNC.

Frezowanie CNC polega na całkowitym skomputeryzowaniu tego rodzaju obróbki. Frezarki są sterowane przez oprogramowanie – operator jedynie ustawia odpowiednie parametry zgodne z projektem. Daje to możliwość stworzenia elementów metalowych zgodnych w każdym szczególe ze swoim pierwowzorem.

Dlaczego frezowanie CNC jest tak popularne w branży przemysłowej? Wynika to z faktu, że ta metoda obróbki jest wręcz stworzona do tego, aby produkować elementy, które są wykorzystane do budowy maszyn, pojazdów czy innych sprzętów z dużą liczbą metalowych detali. Z technologii tej korzystają motoryzacja, przemysł lotniczy, producenci maszyn rolniczych oraz budowlanych.

Frezowanie CNC pozwala nie tylko na precyzyjne wykonywanie części do maszyn. Wielką zaletą tego rozwiązania jest to, że będą one powtarzalne i nie będą niczym różniły się od siebie. Obróbka ta jest bardzo szybka oraz pozwala na wyprodukowanie części w naprawdę krótkim czasie. Ma to ogromne znaczenie dla wielu gałęzi przemysłu.

Jak dostać się do Niemiec? Sposoby transportu

Niemcy to popularny cel podróży wielu Polaków. Wiele osób jeździ tam do pracy, a jeszcze więcej udaje się do kraju za Odrą, aby go zwiedzić. Niektórzy przybywają tam z zamiarem odwiedzenia rodziny. Jeszcze inni muszą po prostu dotrzeć na jedno z tamtejszych lotnisk. Do Niemiec można dostać się na wiele sposobów – każdy z nich ma swoje wady i zalety. Poniżej podpowiadamy, jak najwygodniej podróżować do kraju zachodniego sąsiada.

Podróż do Niemiec własnym samochodem

Samochód wydaje się wielu osobom najlepszym środkiem transportu. Trudno nie zgodzić się z opinią, że podróżowanie własnym autem daje poczucie niezależności. Można zatrzymać się i odpocząć w dowolnym momencie, a także zmienić trasę.

Jazda samochodem może być jednak dosyć długa i uciążliwa. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy cel podróży jest znacznie oddalony od granic Polski. Kierowca po takiej trasie będzie musiał porządnie wypocząć.

Jeżeli natomiast chodzi o koszty, to podróżowanie samochodem nie jest ekonomicznym rozwiązaniem. Do kieszeni trzeba będzie głębiej sięgnąć, opłacając autostrady i rachunek za paliwo. Duży wydatek to także nocleg w czasie trasy, który jest konieczny, jeżeli jazda trwa kilkanaście godzin.

Przelot do Niemiec

Podróż samolotem do Niemiec na pewno będzie krótsza niż przejazd samochodem. Jednak do rzeczywistego czasu poświęconego na lot należy doliczyć godziny spędzone na lotnisku – odprawa i odbiór bagażu mogą trochę potrwać.

Bilety samolotowe nie są także tanie. Przelot do miasta położonego przy polskiej granicy może kosztować blisko tysiąc złotych. Do tego dochodzą koszty związane z dotarciem do centrum miasta, gdyż lotniska zazwyczaj położone są na peryferiach.

Pociągi do Niemiec

Niektórzy bardzo cenią sobie te rodzaj transportu do Niemiec. W nowych modelach pociągów można liczyć na naprawdę komfortowe warunki. Mimo tego linie kolejowe docierają bezpośrednio do niewielu miast. Natomiast przesiadki i ewentualne opóźnienia pociągów są dla podróżnych sporą niedogodnością.

Transport busem do Niemiec

Alternatywnym, ale bardzo komfortowym rozwiązaniem są busy do Niemiec. Docierają one do wszystkich większych miast w tym kraju. Dzięki nim można też dotrzeć do celu, nie nadwyrężając swojego budżetu.

Nowoczesne busy do Niemiec to pojazdy z bardzo wygodnymi fotelami, klimatyzacją i prowadzone przez doświadczonych kierowców. Podróż mija w miłej, kameralnej atmosferze oraz nie jest uciążliwa dla pasażerów – zapewnia specjalista z firmy Seba Tour.

Busy takie można wynająć, jeżeli planowana jest podróż większej grupy osób. Ponadto transport ten jest szybki i sprawny ze względu na duże umiejętności kierowców.

 

Witaj

Poradnik pkt.pl to ogromna baza wiedzy i potrzebnych wskazówek. Naszym celem jest dać Ci odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania oraz udzielić praktycznych porad. W wyszukiwaniu odpowiednich zapytań pomagają poszczególne kategorie. Dzięki nim szybko i w łatwy sposób odnajdziesz propozycje na spędzenie wieczoru albo wyjazd na urlop, pomysły na zaskakujący prezent dla bliskiej osoby, a także inne potrzebne na co dzień informacje związane z kategoriami zdrowie i uroda, dom i ogród, elektronika, finanse, gastronomia, moda, motoryzacja, rozrywka i sport. Jeśli nie wiesz, jaki kupić aparat albo sprzęt narciarski, sięgnij po cenne wskazówki. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o zdrowie, nic prostszego! Znajdź rozwiązanie każdego problemu!

poradnik.pkt.pl 2015
Regulamin korzystania z serwisu