Co oznacza kurs walutowy o ograniczonych wahaniach?

Kurs walutowy, czyli cena danej waluty wyrażona w innej walucie, zależy od wielu różnych czynników. W długim terminie o notowaniach waluty danego kraju, decyduje stan gospodarki i poziom inflacji. Jeżeli analizujemy notowania walut w krótszych okresach, decydującym czynnikiem jest to, jakie zasady ustalania kursu przyjmuje rząd danego kraju oraz tzw. bank centralny (w Polsce jest to Narodowy Bank Polski).

Reżimy kursowe – co to właściwie oznacza?

Zasady ustalania kursów walut przez rządy i banki centralne to tzw. reżimy kursowe. Podstawowe trzy typy tych reżimów to:

 • stały (sztywny) kurs walutowy,
 • płynny kurs walutowy,
 • kurs o ograniczonych wahaniach.

Sztywny kurs walutowy obierają zazwyczaj państwa w trudnej sytuacji gospodarczej, np. zmagające się z wysoką inflacją. Powiązując wartość swojej waluty z walutą wiarygodnej gospodarki, zwiększają zaufanie inwestorów i konsumentów, dzięki czemu dość szybko są w stanie ograniczyć tempo wzrostu cen. Płynny kurs walutowy obowiązuje w krajach rozwiniętych, m.in. w Polsce i jest zależny od popytu i podaży na daną walutę.

Kurs walutowy o ograniczonych wahaniach

Kurs walutowy o ograniczonych wahaniach to kurs mieszany. Z jednej strony kurs waluty kształtowany jest rynkowo i zależny od czynników takich jak podaż i popyt na daną walutę. Z drugiej strony wahania notowań mogą odbywać się tylko i wyłącznie w ograniczonym zakresie. Określa go władza monetarna, która jest zobowiązana do utrzymania wahań waluty w tym ściśle określonym przedziale. Kiedy kurs dochodzi do określonego poziomu, bank centralny ma obowiązek przeciwdziałać dalszemu osłabieniu lub umocnieniu waluty. Najczęściej czyni to poprzez interwencje na rynku walutowym, takie jak dewaluacja, czyli obniżenie tzw. centralnego parytetu waluty – punktu odniesienia dopuszczalnych odchyleń kursu – oraz rewaluacja, czyli podniesienie centralnego parytetu.

Istnieje wiele odmian tzw. reżimu ograniczającego wahania kursu walutowego. Stosowano tę odmianę kursu także w Polsce w latach 90., do 1995 r. oficjalny kurs złotego nie mógł odchylać się od centralnego parytetu, a od maja tegoż roku kurs mógł odchylać się o 7 procent w górę i w dół. Pasma wahań rozszerzano, aż w 1999 r. dopuszczalne wahanie zostało ustalone na 15 procent. W 2000 r. całkowicie zrezygnowano z kontroli kursu złotego. – mówi nasz rozmówca ekspert z kantoru internetowego Centnet.pl.

Polska, chcąc przystąpić do strefy euro, będzie musiała powrócić do systemu ograniczającego wahania kursu walutowego. Zgodnie z traktatem z Maastricht waluta każdego kraju, który chce wejść do strefy euro, musi przez co najmniej dwa lata przebywać w systemie ERM II (ang. Exchange Rate Mechanism II) – mechanizmie kursowym, którego celem jest utrzymanie stabilnych kursów walutowych pomiędzy euro a uczestniczącymi w nim walutami narodowymi. Włączenie waluty do systemu polega na ustaleniu jej kursu centralnego wobec euro i zakresu dopuszczalnych wahań wokół wyznaczonego kursu. Przedział wahań wynosi maksymalnie 15 procent odchylenia.

Dobre stelaże do mebli biurowych. Jakie powinny być?

Zakup mebli biurowych jest jednym z podstawowych wydatków, jakie trzeba brać pod uwagę, urządzając siedzibę firmy. Prawidłowa organizacja stanowiska pracy przekłada się na wzrost skuteczności osób przebywających codziennie w biurze, ale też ich satysfakcję z wykonywanych obowiązków. W jaki sposób urządzić biuro, by jego przestrzeń zaspokajała wszystkie potrzeby użytkowników?

W nowoczesnych przestrzeniach biurowych nie ma miejsca na ciężkie sprzęty z litego drewna i elementy mocno dekoracyjne. Podstawowy zestaw wyposażenia musi zapewniać optymalną funkcjonalność, a także uniwersalność, dzięki której wnętrze będzie przyjazne dla wszystkich korzystających z niego osób. Właśnie dlatego obecnie w aranżacjach biurowych najczęściej wykorzystuje się meble na stelażach.

Elastyczne meble biurowe

Nowoczesne biuro to przestrzeń dynamiczna, którą można na bieżąco dopasowywać do zmieniających się potrzeb organizacji. Wyposażenie biura musi poddawać się modyfikacjom w taki sposób, by współgrać z ciągłymi zmianami w strukturach przedsiębiorstwa. Wraz z rozwojem firmy, rozrastają się poszczególne zespoły, dlatego ważne jest, by ich członkom zapewnić możliwość łatwej komunikacji i współpracy.

Takie możliwości dają właśnie meble biurowe na stelażach. Biurka w systemach workbench doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach typu open-space, gdzie istotna jest przede wszystkim organizacja pracy zespołowej – zauważa nasz rozmówca z firmy Miladesign.

Rozwiązaniem, które przeznaczone jest głównie dla osób pracujących na samodzielnych stanowiskach, są stelaże biurek z regulowaną wysokością. Elektryczne ustawienie wysokości blatu pozwala szybko dostosować parametry biurka do bieżących potrzeb użytkownika i często zmieniać pozycję w ciągu wielu godzin spędzanych w pracy.

Niezawodne stelaże do mebli biurowych

Dobre stelaże do mebli biurowych nie tylko zapewniają szerokie możliwości konfiguracji przestrzeni dla pracowników, ale też charakteryzują się dużą odpornością na intensywną eksploatację. Częste przestawianie poszczególnych komponentów oraz regulowanie wysokości blatu nie może skracać żywotności stelażu.

Dlatego tak ważna jest jakość wykonania mebli oraz użytych do ich produkcji komponentów. Najlepsze właściwości pod tym względem wykazują stelaże z wysokogatunkowej stali. Blachy i profile stalowe są bardzo odporne, a dzięki możliwości malowania proszkowego – również estetyczne.

Eleganckie meble w biurze

Jak wspomnieliśmy wcześniej, w dzisiejszych biurach rzadko spotyka się odważne motywy dekoracyjne. Funkcjonalny minimalizm pozwala kreować atmosferę neutralną, sprzyjającą pracy w skupieniu, bezpieczną z punktu widzenia rozmaitych upodobań wielu osób. Nie oznacza to jednak, że meble na stelażach są pozbawione wdzięku.

Poszczególne linie produktowe oferują rozwiązania o zróżnicowanej stylistyce i można komponować je z blatami wykonywanymi z rozmaitych materiałów i w różnych kształtach. Podstawy stołów oraz biurek są uniwersalne, co pozwala na dużą dowolność w kreowaniu ostatecznej aranżacji przestrzeni.

kocioł grzewczy

Co oznacza, że kocioł jest 5. klasy?

W naszym społeczeństwie wzrasta świadomość ekologiczna. Jest to tendencja częściowo wymuszona przez działania edukacyjne, a częściowo przez nowe zapisy prawne. Producenci urządzeń grzewczych coraz częściej muszą brać pod uwagę kwestię niskiej emisyjności zanieczyszczeń. Najbardziej nowoczesnym rozwiązaniem jest dziś kocioł klasy piątej. Czym się cechuje?

Kocioł 5. klasy – wyjaśnienie

W zasadzie już od lipca 2018 roku na polskim rynku mogą być sprzedawane wyłącznie kotły 5. klasy. Są to urządzenia emitujące najmniej zanieczyszczeń spośród wszystkich, a do tego są łatwe w obsłudze.

Z czego zbudowane są kotły 5. klasy?

Geometria i wielkość komory spalania są odpowiednio dobrane do mocy źródła (palnika) co wpływa na uzyskanie odpowiednich temperatur potrzebnych do prawidłowego procesy spalania produktów i zwiększa uzysk z wymiany ciepła poprzez promieniowanie. Uzyskanie odpowiednich  temperatur ma kluczowy wpływ na prawidłową jakość spalania przez co uzyskujemy możliwe najmniejsze  emisje substancji szkodliwych.

Wymiennik kotła jest właściwie  dobrany i ukształtowany  pod kątem odpowiednich prędkości przepływu  spalin co zwiększa uzysk  wymiany ciepła  poprzez konwekcję. W większości  rozwiązań kotłów wymiennik jest rurowo płytowy, w rurach zamontowane są turbolizatory, które przyczyniają  się do lepszej wymiany ciepła.

Wygoda użytkowania

Urządzenia grzewcze starego typu wymagają od użytkowników codziennego dorzucania opału. Tymczasem w przypadku kotła 5. klasy  częstotliwość obsługi znacznie się zmniejsza.
W zależności od rodzaju zasobnika kocioł może być odwiedzany raz na kilka dni.  Z kolei temperatura wody kotłowej jest samoczynnie regulowana przez precyzyjny w działaniu sterownik.

Ekologia przede wszystkim, czyli po co instalować kotły 5. klasy?

W porównaniu z kotłami niższych klas, opisywane urządzenia są o wiele bardziej ekologicznym rozwiązaniem. Emitują one o 20-50% mniej niepożądanych w powietrzu substancji. Dla przykładu, kocioł klasy pierwszej (tzw. kopciuch) emituje nawet 4 – 5 razy więcej zanieczyszczeń oraz do 50 razy więcej trującego tlenku węgla.

W kotle 5. klasy można spalać wyłącznie ekogroszek, co także wpływa korzystnie na jakość powietrza. Choć jest to urządzenie drogie, inwestycja może się dość szybko zwrócić. Konstrukcja cechuje się bowiem bardzo wysoką sprawnością (na poziomie około 90%). Dla porównania, tańsze kotły 3. klasy utrzymują ją na poziomie 75%.

Kotły grzewcze a prawo

Do roku 2026 wszystkie urządzenia grzewcze na węgiel muszą zostać wymienione na kotły klasy piątej. Regulacje prawne (rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju, ustawa Prawo Ochrony Środowiska, unijna dyrektywa ecodesign) wymuszają na producentach
i użytkownikach stosowanie wyłącznie wspomnianych rozwiązań.

Według przepisów, od 2017 roku dozwolone jest sprzedawanie bądź instalowanie wyłącznie takich kotłów, które spełniają wymagania określone w normie PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń 5. klasy.

Dochodzą tu jeszcze kwestie związane z regionalnymi uchwałami antysmogowymi.
W poszczególnych województwach również wyznacza się określone standardy emisji dla kotłów małej mocy.

zasilacz LED

Jak dobrać zasilacz do oświetlenia LED?

Do źródeł światła, które nie są dostosowane do pracy pod napięciem 230V, konieczne jest stosowanie odpowiednich zasilaczy. Mamy tu na myśli przede wszystkim taśmy i diody elektroluminescencyjne. Prawidłowo dobrany zasilacz jest jednym z podstawowych warunków umożliwiających sprawne i długotrwałe działanie oświetlenia LED. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę, kupując takie urządzenie.

Podstawowe typy zasilaczy LED

Do zasilania w technologii LED wykorzystuje się 2 metody: napięciową i prądową. Zasilacze prądowe, które stabilizują prąd przez zmiany napięcia, stosowane są w źródłach światła zintegrowanych z oprawą. Takie rozwiązanie zapewnia bardzo dobrą sprawność całego urządzenia, jest jednak na tyle skomplikowane, że spotkamy je wyłącznie w urządzeniach gotowych do użytku.

Chcąc samodzielnie stworzyć aranżację oświetleniową z użyciem taśm lub modułów LED od podstaw, musimy sięgnąć po zasilacz napięciowy. W zasilaczach LED tego typu stabilizowane jest napięcie, a prąd zależy od rezystencji obciążenia. Zatem szukając odpowiedniego zasilacza najpierw musimy ustalić napięcie pracy źródła światła.

Napięciowy zasilacz LED – jakiej mocy?

Większość taśm LED przystosowana jest do pracy z napięciem 12V, choć zdarzają się i urządzenia na 24V. Właśnie dlatego, jak wspomnieliśmy wcześniej, nasze poszukiwania musimy zawęzić do urządzeń o interesującym nas napięciu.

Następnym zadaniem jest  ustalenie potrzebnej mocy zasilacza. W tym celu konieczne będzie wykonanie pewnych obliczeń, a mianowicie pomnożenie mocy poboru 1 metra taśmy LED przez jej pełną długość. A zatem, jeśli oświetlenie ma być zbudowane z 5 metrów taśmy o mocy 4,8W/1m.b, będziemy potrzebowali zasilacza o mocy co najmniej 24W.

Analogicznie postępujemy w przypadku zasilaczy do innych odbiorników LED. Gdy instalację oświetleniową ma budować 5 diod o mocy 3W, potrzebny będzie zasilacz o mocy min. 15W. Zaleca się jednak, by zasilacz miał ok. 20% zapas mocy, co pozwoli zapobiec jego nadmiernemu obciążeniu. Ta zasada obowiązuje przy wszystkich odbiornikach LED – podkreśla ekspert z firmy KOLORENO.

Model zasilacza LED

Napięciowe zasilacze LED różnią się między sobą nie tylko mocą. W zależności od potrzeb danego zastosowania możemy wybierać spośród modeli dedykowanych montażowi w rozmaitych miejscach. Najczęściej spotykanym typem są modułowe zasilacze LED, obok nich coraz częściej spotyka się płaskie modele meblowe, które można z łatwością zamocować np. pod półką. W pomieszczeniach, w których oświetlenie może być wystawione na oddziaływanie wilgoci lub zapylenie, wskazane jest stosowanie zasilaczy wodoodpornych, czyli o podwyższonej klasie odporności IP.

Przepływowe podgrzewacze

Przepływowe podgrzewacze wody. Charakterystyka

Wśród wielu urządzeń służących do podgrzewania wody liczną grupę stanowią podgrzewacze przepływowe. Na rynku dostępne są modele gazowe oraz elektryczne. Oba rodzaje cechują się dużą efektywnością pracy i niskimi kosztami eksploatacji. Wybór podgrzewacza powinien być poprzedzony dokładną analizą wielu czynników m.in. określeniem zapotrzebowania na ciepłą wodę, istniejącej infrastruktury technicznej czy całkowitym kosztem instalacji samego urządzenia.

Rodzaje przepływowych podgrzewaczy wody

Przepływowe podgrzewacze pozwalają na komfortowe korzystanie z ciepłej wody. Dzięki szerokiemu wachlarzowi modeli mogą być instalowane prawie wszędzie. Niezależnie od wybranego modelu zasada działania przepływowych podgrzewaczy jest do siebie bardzo podobna. Jak wyjaśnia ekspert producenta podgrzewaczy wody:

Obecnie najbardziej popularnymi modelami podgrzewaczy są urządzenia elektryczne oraz zasilane gazem. Te pierwsze można montować wszędzie tam, gdzie jest dostęp do bieżącej wody oraz energii elektrycznej. Drugie natomiast wymagają posiadania lub doprowadzenia sieci gazowej. Przepływowe podgrzewacze wody podgrzewają wodę tylko wtedy, kiedy jest na nią zapotrzebowanie. Uruchomienie urządzenia następuje w momencie odkręcenia kranu z ciepłą wodą. Sposób i czas podgrzewania wody zależy od rodzaju podgrzewacza, jego mocy, a także od odległości jaka dzieli podgrzewacz i kran. W obiektach takich jak domy jednorodzinne, gdzie istnieje konieczność dostarczenia ciepłej wody do kilku miejsc stosowane są podgrzewacze gazowe lub modele elektryczne dużej mocy, najczęściej zasilane prądem trójfazowym. Mniejsze modele, którym do pracy wystarczy napięcie 230V sprawdzą się doskonale w sytuacji, gdy chcemy zapewnić ciepłą wodę do jednego punktu.

Wady i zalety przepływowych podgrzewaczy wody

Do największych atutów podgrzewaczy elektrycznych można zaliczyć łatwość ich instalacji, stosunkowo niską cenę oraz niewielkie wymiary, dzięki którym urządzenie można zamontować nawet w małych kuchniach czy łazienkach. Również same koszty eksploatacji nie należą do wysokich, ponieważ urządzenie pracuje tylko w momencie podgrzewania wody. Minusem modeli elektrycznych jest ich niska efektywność, zwłaszcza w przypadkach, kiedy urządzenie małej mocy musi dostarczyć ciepłą wodę dla kilku punktów. Rozwiązaniem jest montaż kilku urządzeń lub modelu o większej mocy. Na szczęście oferta przepływowych podgrzewaczy wody jest tak duża, iż znalezienie odpowiedniego modelu nie powinno stanowić żadnego problemu. W przypadku podgrzewaczy gazowych ich największym ograniczeniem jest konieczność posiadania bądź doprowadzenia instalacji dostarczającej gaz. Jeśli takowa już istnieje, wtedy koszty montażu podgrzewacza są relatywnie niskie. Pewnym problemem w przypadku obu rodzajów podgrzewaczy jest ciśnienie wody w instalacji wodociągowej. Aby urządzenia działały poprawnie powinno ono być dość wysokie. Dlatego przed zakupem podgrzewacza najlepiej sprawdzić te parametry u dostawcy wody.

panele 3D

Frezowanie w aranżacji wnętrz – panele 3D, panele ażurowe i inne zastosowania

Technologia CNC zaliczana jest do najważniejszych osiągnięć minionego stulecia, a jej doskonalenie wywarło olbrzymi wpływ na cały przemysł wytwórczy. Niezwykle wydajne i precyzyjne obrabiarki CNC początkowo wykorzystywano przede wszystkim na potrzeby branży motoryzacyjnej, lotniczej i w produkcji maszyn. Obecnie za pomocą urządzeń sterowanych numerycznie tworzymy rzeczy nie tylko praktyczne, ale też piękne.

Frezarki CNC – nowe narzędzie dla architektów

Szybkie i niezawodne frezarki CNC stały się doskonałym narzędziem w rękach twórców. Szczególnym upodobaniem obdarzyli je projektanci wnętrz, którzy odkryli w obrabiarkach sterowanych numerycznie potencjał do kreowania wspaniałych dekoracji. Komputerowe programowanie frezarek, które po uruchomieniu automatycznie wycinają w nawet bardzo twardych materiałach niezwykle skomplikowane wzory sprawia, że dziś jedynym ograniczeniem w wystroju wnętrz naprawdę jest już tylko wyobraźnia.

Nowoczesne narzędzia do obróbki drewna pozwalają tworzyć bardzo ciekawe elementy wyposażenia, więc przede wszystkim meble, ale nie tylko – mówi ekspert z Tapicerni Firmowej. Dzięki obrabiarkom CNC w zaledwie kilkanaście minut można wykonać rzeźbione ornamenty na panelach o bardzo dużej powierzchni. Te znajdą rozmaite zastosowania we wnętrzach, będąc jednocześnie zachwycającą ozdobą.

Panele dekoracyjne do wnętrz

Wprowadzanie elementów dekoracyjnych do nowoczesnych wnętrz, które dążą przecież do minimalizmu i skromności, nie jest zadaniem łatwym. Zwłaszcza w przypadku eleganckich pomieszczeń o charakterze komercyjnym i użytkowym, takich jak wnętrza hoteli, biur i gabinetów, architekt stoi przed bardzo trudnym zadaniem. Kiedy luksus ma współgrać z programową skromnością, trzeba sięgać po rozwiązania zdecydowane, ale nienachalne. Do takich możemy zaliczyć panele dekoracyjne.

Panele ażurowe i 3D mogą być wykorzystane we wnętrzach na rozmaite sposoby. W zależności od warunków lokalowych i wizji projektanta, panel może być użyty jako okleina ścienna, samodzielna ścianka działowa czy parawan, a nawet balustrada czy front meblowy.

Ażurowe panele doskonale wkomponują się w aranżację wnętrza, w której planujemy wykorzystać grę światłem. Korzystając z przemyślanego oświetlenia i ażurowej przegrody, możemy stworzyć w pomieszczeniu niezwykle urokliwą mozaikę z cienia, która będzie zmieniać się i ożywiać pokój na przestrzeni całego dnia.

Panele 3D, a więc dekorowane wypukłymi wzorami, najczęściej spotykane są w nowoczesnych wnętrzach o bardziej oficjalnym charakterze. Świetnie prezentują się np. w firmowych biurach, gdzie umieszczanie obrazów i czy plakatów byłoby bardziej ryzykowne, ze względu na zróżnicowany gust odwiedzających je osób. Panel 3D z drewna czy płyty MDF jest efektowny, ale jednocześnie na tyle neutralny, by wpasować się w dowolną przestrzeń.

Produkcja paneli do wnętrz jest oczywiście tylko jednym z wielu sposobów wykorzystania frezarek CNC w wystroju pomieszczeń. Jak napomknęliśmy wcześniej, obrabiarki numeryczne są bardzo przydatne również w warsztatach stolarskich i wielu innych zakładach rzemieślniczych.

Zabiegi antycellulitowe na uda

Cellulit to wróg wielu kobiet. Najczęściej „pomarańczowa skórka” atakuje brzuch, pośladki i uda. To miejsca, które na co dzień nietrudno zasłonić. Na szczęście znamy wiele efektywnych sposobów walki z nieestetycznymi zmianami na skórze. Skuteczną bronią okazują się zabiegi antycellulitowe w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych. Zobacz, co masz do wyboru.

Oferta zabiegów antycellulitowych jest bardzo zróżnicowana. Kosmetolodzy wykorzystują wiele znanych metod walki z „pomarańczową skórką”, a na ich podstawie opracowują indywidualną terapię dla każdej klientki. Kiedy domowe peelingi, zbilansowana dieta czy aktywność fizyczna nie wystarczają, ratunkiem mogą się okazać zabiegi z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń. Działają one wielotorowo, pobudzając spalanie tkanki tłuszczowej, a przy tym poprawiając wygląd oraz kondycję skóry na udach i innych partiach ciała.

Rodzaje zabiegów na cellulit

Każda kobieta, która boryka się z problemem cellulitu, wie, jak nierówna jest to walka. Wróg atakuje różne partie ciała, a powstałych już zmian trudno się pozbyć. Wbrew wielu opiniom, cellulit nie jest zmartwieniem wyłącznie puszystych. Nawet szczupłe panie, które prowadzą siedzący tryb życia i stosują dietę bogatą w węglowodany, mogą narzekać na kondycję swojej skóry na nogach. Dobrym pomysłem dla rozszerzenia albo zastąpienia domowych sposobów są zabiegi profesjonalne, w tym:

 • karboksyterapia — polegająca na wprowadzaniu pod skórę dwutlenku węgla. Pomaga zredukować cellulit, a także wspiera walkę z rozstępami czy nadmiarem tkanki tłuszczowej,
 • mezoterapia igłowa — zabieg, który działa antycellulitowo i wyszczuplająco. Poprawia kondycję skóry, a najlepsze efekty daje jako element kuracji składającej się z innych zabiegów,
 • bańka i fala radiowa — podciśnienie stymuluje pracę układu limfatycznego, a więc produkcję kolagenu i elastyny. To z kolei pomaga usunąć toksyny, wygładzić skórę
  i zredukować cellulit,
 • bandaże Arosha — zabieg polegający na aplikacji bandaży nasączonych składnikami aktywnymi. Przenikając do skóry, składniki te wspomagają redukcję cellulitu na udach, pozostawiają ciało nawilżone i sprężyste.

Jaki zabieg wybrać?

Wymienione wyżej zabiegi są małoinwazyjne, a więc bezpieczne i niemal bezbolesne. Choć mają wspólny cel, działają na innych zasadach. Podobnie jak w przypadku innych metod walki z cellulitem, również tutaj mogą występować pewne ograniczenia. Jeśli na przykład jesteś w ciąży, karmisz piersią lub masz problemy zdrowotne, poinformuj o nich kosmetologa
z salonu Piękność Dnia. Na podstawie wywiadu i osobistych preferencji klientki dopasuje on rodzaj zabiegu do konkretnego problemu.

Rozbiórka budynku

Jak przygotować budynek do rozbiórki?

Rozbiórka budynku wymaga przedsięwzięcia kilku kroków formalnych, a także przygotowania samego budynku do procesu rozbierania. W niektórych przypadkach należy uzyskać  pozwolenie na rozbiórkę lub zgłosić ją w stosownym urzędzie. Budynek należy odpowiednio zabezpieczyć, aby nie zagrażał bezpieczeństwu osób pracujących przy rozbiórce, przechodniom czy sąsiednim budynkom.

Trochę formalności

Procedury i wytyczne dotyczące wykonania rozbiórki określa ustawa o prawie budowlanym. Rozbiórka musi być zgłoszona organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Zgłoszeniom podlegają wszystkie budynki do wysokości 8 metrów, stojące w odległości od granicy działki większej niż połowa ich wysokości, jeżeli nie są wpisane do rejestru zabytków, ani objęte ochroną konserwatorską. Jeśli budynek jest wpisany do rejestru zabytków, inwestor musi wystąpić do generalnego konserwatora zabytków o wydanie decyzji skreślającej ten zabytek z rejestru. Wszystkie budynki, które stoją zbyt blisko granicy działki i te, które mają 8 metrów wysokości lub więcej muszą uzyskać pozwolenie na rozbiórkę. Przy rozbiórce konieczne jest także prowadzenie dziennika. Jak mówi ekspert z warszawskiej firmy MK Explosion:

– Poza tym, że posiadamy wszelkie uprawnienia oraz zaplecze technologiczne i logistyczne, aby przeprowadzać rozbiórki zarówno z wykorzystaniem materiałów wybuchowych, jak i maszyn, pomagamy także w załatwianiu wszelkich formalności. Przygotujemy dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę oraz, w imieniu inwestora, poprowadzimy sprawę na drodze postępowania administracyjnego. 

Zabezpieczenie budynku i materiałów

To tyle formalności. Przystąpmy do działań. Każda profesjonalna firma rozbiórkowa rozpocznie prace od zabezpieczenia terenu wokół budynku. Oczywiście należy zadbać o to, aby w obrębie budynku nie znalazł się żaden człowiek ani zwierzę. Przystępuje się m.in. do zamurowania wszystkich otworów – okien, drzwi. Na obiekcie musi pojawić się tablica z informacją: budynek do rozbiórki.

Rozbiórka zakłada odzyskanie części materiałów budowlanych lub elementów konstrukcji, np. cegieł, belek, desek podłogowych, balustrad czy drzwi. W budynku należy odłączyć wszelkie instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, także internet czy sieć telefoniczną. Kable i rury należy przenieść poza obiekt. Wszelkie inne elementy, które  nadają się do ponownego wykorzystania, wymontowuje się z obiektu już w trakcie rozbiórki.

W obiekcie montuje się specjalistyczne elementy, takie jak klamry, rozporki, podpory, które chronią budynek przed niekontrolowanym zawaleniem się podczas działań. Do usuwania materiałów budowlanych z wyższych kondygnacji można zastosować rynny zsypowe. Wewnątrz obiektu, na początku rozbiórki, można usunąć stropy, aby gruz swobodnie spadał do wnętrza budynku. Niekiedy wznoszone są także ogrodzenia, ochraniające sąsiednie budynki oraz przechodniów.

Warto zlecić rozbiórkę specjalistycznej firmie. Fachowcy zajmą się wszystkim od początku do końca, wybiorą najlepszą i najbardziej optymalną metodę rozbiórki, wykonają pracę i usuną pozostałości, które będą jej wynikiem.

kosiarka

Części eksploatacyjne do kosiarek i pilarek

Eksploatacja maszyn ogrodniczych takich jak kosiarki czy pilarki często kończy się zużyciem niektórych części lub ich fizycznym uszkodzeniem. Aby poprawić komfort korzystania z tych urządzeń i do minimum ograniczyć czas usuwania awarii, warto zaopatrzyć się w odpowiedni zestaw części eksploatacyjnych. Producenci oferują filtry, uszczelki, części silników i wiele innych detali.

Części zamienne do kosiarek – lekarstwo na awarie

Kosiarka jest urządzeniem mechanicznym, napędzanym silnikiem elektrycznym lub spalinowym. Jak każda maszyna, podczas pracy może ulegać awariom, które wynikają z niewłaściwej eksploatacji czy z różnych przyczyn zewnętrznych. Częstym powodem uszkodzenia jest wjechanie na kamień czy korzeń, które powoduje złamanie albo wyszczerbienie noża. W efekcie maszyna nie nadaje się do użytku, co oznacza dłuższy przestój i konieczność przeprowadzenia naprawy. Aby kosiarka nie musiała trafić do warsztatu, warto pomyśleć o jej wcześniejszym wyposażeniu w odpowiednie części zamienne. Zapas akcesoriów umożliwi szybką wymianę noża lub innego detalu. W ofercie firmy eNorman, która specjalizuje się w sprzedaży kosiarek, części zamiennych i akcesoriów, można znaleźć wiele takich produktów. Są to między innymi:

 • cewki zapłonowe,
 • uszczelki i filtry oleju,
 • filtry powietrza,
 • gaźniki i części do gaźników,
 • koła i sworznie do kół,
 • akumulatory,
 • paski napędu,
 • uchwyty noży,
 • i wiele innych.

Części eksploatacyjne do pilarek

Urządzeniem, które – obok kosiarki – znajduje powszechne zastosowanie w pracach ogrodowych jest pilarka. Jej zadanie to przede wszystkim przycinanie gałęzi drzew, ale można ja też wykorzystać do budowy małej architektury ogrodowej czy płotków ograniczających. Do najważniejszych części pilarek zaliczają się silnik i elementy tnące. Pierwsza z nich odpowiada za napędzanie urządzenia, drugia – za szybkie i sprawne cięcie. Również te urządzenia mogą ulegać awariom na skutek intensywnej lub niewłaściwej eksploatacji. Dlatego producenci oferują do nich detale zamienne. Części eksploatacyjne do pilarek to między innymi:

 • amortyzatory,
 • cylindry, gaźniki, cewki zapłonowe,
 • osłony cylindra, hamulca, rozrusznika,
 • przewody, łożyska, zębatki i sprężyny,
 • śruby, nakrętki, pierścienie, zaczepy i uchwyty,
 • dźwignie hamulca i ssania,
 • filtry, korki paliwa,
 • wały korbowe,
 • i wiele innych.

Części eksploatacyjne do kosiarek i pilarek umożliwiają ich szybką naprawę, jednak poza usuwaniem awarii pozwalają też na rozszerzenie funkcjonalności urządzeń. W tym ostatnim pomagają różne akcesoria.

Doskonalenie językowe pracowników firm

Jak podwyższyć umiejętności językowe pracowników?

Znajomość języka obcego jest obecnie warunkiem zatrudnienia na dobrym stanowisku pracy. Często też stanowi czynnik niezbędny do awansu i rozwoju kariery zawodowej. Dla wielu firm, które współpracują z kontrahentami zagranicznymi, możliwość komunikacji po angielsku czy niemiecku jest podstawą funkcjonowania. O doskonalenie językowe pracowników dbają w nich sami właściciele czy dyrektorzy.

Umiejętności językowe w kontekście zawodowym

Doskonalenie zawodowe jest dziś podstawą sukcesu, dobrej pracy i korzystnych zarobków. Dlatego wielu pracodawców stawia duży nacisk na inwestowanie w umiejętności pracowników. Jedną z nich jest komunikatywna znajomość języka obcego. Wybór tego właściwego nie zawsze jest oczywisty. Do najpopularniejszych i powszechnie używanych języków zalicza się oczywiście angielski. Są jednak takie firmy, których działalność jest ukierunkowana na współpracę z krajami Dalekiego Wschodu czy z zachodniej Europy. Wówczas bardziej przydaje się znajomość języka hiszpańskiego, francuskiego, a nawet japońskiego. Szanse zatrudnienia 100% pracowników, którzy porozumiewają się w takich językach są niewielkie. Im większa firma, tym łatwiej i bardziej opłacalnie jest dokształcić podwładnych niż poszukiwać tych, którzy już dysponują pożądanymi umiejętnościami. Inwestycja w kurs językowy dla pracowników pozwoli poszerzyć kompetencje fachowcom z dziedziny inżynierii czy medycyny, którzy jeszcze nie znają wymaganego na konkretnym stanowisku języka.

Oferta szkół i ośrodków edukacyjnych

W odpowiedzi na zapotrzebowanie, jakie zgłaszają firmy, w szkołach i ośrodkach szkoleniowych organizowanych jest wiele różnych kursów z zakresu doskonalenia językowego. Szczególny nacisk kładzie się na język angielski, który ma charakter uniwersalny i może być przydatny w kontaktach na całym świecie. Jest to również język obowiązujący w przygotowywaniu dokumentacji technicznej produktów sprzedawanych w innych krajach świata. Nie oznacza to jednak, że na angielskim kończą się oferty szkół. Centrum Językowe Akademos z Warszawy proponuje dyrektorom firm i osobom odpowiedzialnym za doskonalenie zawodowe pracowników także profesjonalne kursy z języków niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego, a także rosyjskiego i japońskiego. Aby zapewnić komfort uczestnikom takich kursów i umożliwić doskonalenie językowe wszystkim pracownikom firmy, placówki edukacyjne oferują też organizację zajęć na terenie przedsiębiorstwa. Można też zorganizować warsztaty w formie wyjazdowej, podczas której uczestnicy szkolą się w innym kraju, w środowisku, które posługuje się danym językiem.

Kursy specjalistyczne dla wybranych branż

Jedną z barier, jaką muszą pokonać pracownicy posługujący się językiem obcym, jest ta związana ze znajomością słownictwa specjalistycznego. Przykładowo, praca pielęgniarki
w szpitalu niemieckim lub brytyjskim wymaga konieczności porozumiewania się z pacjentami i lekarzami oraz rozumienia, czego się od niej oczekuje. Prawnik, który negocjuje umowy międzynarodowe powinien być doskonale obeznany z fachową terminologią. Dla takich osób są dostępne specjalistyczne kursy językowe, pozwalające na opanowanie i wyćwiczenie konkretnego zawodowego słownictwa. Wśród szkoleń specjalistycznych znajdują się:

 • kursy biznesowe,
 • szkolenia dla branży budowlanej,
 • szkolenia dla informatyków i specjalistów od IT,
 • kursy językowe dla prawników,
 • kursy dla branży medycznej.

Na zamówienie szkoły organizują też szkolenia przygotowane indywidualnie dla konkretnej grupy zawodowej. Może to być np. język angielski dla fizjoterapeutów, język niemiecki dla księgowych czy język hiszpański dla pracowników działu obsługi klienta.

Witaj

Poradnik pkt.pl to ogromna baza wiedzy i potrzebnych wskazówek. Naszym celem jest dać Ci odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania oraz udzielić praktycznych porad. W wyszukiwaniu odpowiednich zapytań pomagają poszczególne kategorie. Dzięki nim szybko i w łatwy sposób odnajdziesz propozycje na spędzenie wieczoru albo wyjazd na urlop, pomysły na zaskakujący prezent dla bliskiej osoby, a także inne potrzebne na co dzień informacje związane z kategoriami zdrowie i uroda, dom i ogród, elektronika, finanse, gastronomia, moda, motoryzacja, rozrywka i sport. Jeśli nie wiesz, jaki kupić aparat albo sprzęt narciarski, sięgnij po cenne wskazówki. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o zdrowie, nic prostszego! Znajdź rozwiązanie każdego problemu!

poradnik.pkt.pl 2015
Regulamin korzystania z serwisu