Rodzaje jeździeckich konkursów skoków przez przeszkody

Jeździectwo to dziedzina o wieloletniej tradycji, z której jedną z najpopularniejszych i najbardziej widowiskowych konkurencji są skoki przez przeszkody. Różne rodzaje konkursów w tej dyscyplinie, ich spektakularny charakter i przejrzyste zasady sprawiają, że zawody tego typu są chętnie transmitowane i oglądane na całym świecie. Na czym dokładnie polegają jeździeckie konkursy skoków przez przeszkody i jakie wyróżniamy ich rodzaje?

Na czym polegają skoki przez przeszkody?

Skoki przez przeszkody to jedna z konkurencji jeździectwa, gdzie jeździec wraz z koniem pokonuje kolejne przeszkody składające się na tor zwany parkurem.

Przeszkody mogą się różnić między sobą stopniem trudności i rodzajem konstrukcji, wyróżniamy m. in. stacjonaty, oksery, mury czy rowy z wodą. – Tłumaczy przedstawiciel klubu jeździeckiego Salio. – W zależności od rodzaju konkursu, o zwycięstwie decydują różne czynniki. W zawodach liczy się przede wszystkim prawidłowe pokonanie toru z jak najmniejszą ilością punktów karnych, które przyznawane są za błędy, takie jak strącenie przeszkody, zrzucenie jeźdźca czy odmowa skoku. W tej dyscyplinie istotne znaczenie ma również czas przejazdu.

Warto przy tym zaznaczyć, że zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody mogą różnić się zarówno pod względem rangi – organizowane są m. in. konkursy towarzyskie i ogólnopolskie – jak i klasy trudności odnoszącej się do wysokości przeszkód.

Tradycyjne konkursy skoków przez przeszkody

Spośród najpopularniejszych, tradycyjnych odmian konkursów w skokach przez przeszkody wyróżniamy w szczególności:

 • Konkursy zwykłe – gdzie o zwycięstwie decydują punkty karne, a w przypadku remisu – czas przejazdu.
 • Konkurs dokładności – tu liczą się punkty karne, a w przypadku ich równej liczby, miejsce w klasyfikacji rozstrzyga się na podstawie dodatkowego konkursu zwykłego.
 • Konkurs szybkości – zawody na jak najszybsze pokonanie trasy. W tym przypadku błędy oznaczają doliczenie dodatkowego czasu.
 • Konkurs potęgi skoku – jeździec z koniem pokonuje coraz wyższe przeszkody pionowe.
 • Sztafeta – w konkursie biorą udział zespoły.

Inne konkursy skoków przez przeszkody

Popularność dyscypliny, jaką są skoki przez przeszkody, sprawia, że pojawiają się coraz to nowsze odmiany konkursów. Oprócz tradycyjnych zawodów, organizuje się również:

 • Konkursy dwunawrotowe i dwufazowe – gdzie zawodnik z koniem muszą pokonać kilka etapów na podobnych lub różniących się od siebie torach.
 • Konkursy z Jokerem – gdzie dodatkowo umieszczana jest najtrudniejsza przeszkoda, punktowana znacznie lepiej od pozostałych.
 • Konkurs z wyborem przeszkód – gdzie jeździec sam ustala trasę, którą pokona.

Ponadto organizowane są również konkursy  o wzrastającym stopniu trudności, a także na styl jeźdźca i konia, a także zawody o nowoczesnym charakterze ze specjalnie skomponowaną oprawą muzyczną, np. speed and music czy future.

Podstawowe czynności notarialne

Notariusz to prawnik powołany do dokonywania czynności notarialnych, którym trzeba nadać formę notarialną. Czynności te dokonywane są zgodnie z prawem i mają charakter dokumentu urzędowego. W naszym artykule wyjaśniamy, jakie są podstawowe czynności notarialne.

Kim w zasadzie jest notariusz?

Czynności notarialne dokonywane są przez notariusza. Większość z was – całkiem słusznie – kojarzy taką osobę ze środowiskiem prawnym, jednak nie każdy tak naprawdę wie, czym notariusz się zajmuje.

Dawniej notariusz zwany był rejentem. Określenie to pochodziło od słowa „regent”, oznaczającego osobę sprawującą władzę w imieniu monarchy, kiedy nie mógł on wykonywać swoich obowiązków. W dzisiejszych czasach notariuszem nazywa się prawnika mianowanego przez Ministra Sprawiedliwości, korzystającego z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym (choć nim nie jest). Sposób w jaki notariusz wykonuje swoje czynności uregulowany jest w prawie o notariacie i przepisach szczególnych.

Podczas dokonywania czynności notariusz powinien czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron, jak również innych osób, dla których dana czynność notarialna może spowodować skutki prawne. Ponadto, notariusz musi udzielać stronom wyjaśnień związanych z dokonywaniem przez niego czynności – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący Kancelarię Notarialną Notariusza Kamila Wilgockiego w Szczecinie.

Jakie są podstawowe czynności notarialne?

Kompetencje notariusza są dosyć szerokie. Do podstawowych czynności notarialnych, których dokonuje, zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie, zalicza się:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie poświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • doręczanie oświadczeń,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • dokonywanie pozostałych czynności, jakie wynikając z odrębnych przepisów.

Ponadto, notariusze pobierają i odprowadzają na rzecz Skarbu Państwa i samorządów podatki od czynności cywilnoprawnych i od darowizny. Z kolei na rachunki właściwych sądów rejonowych pobierają opłatę sądową od wniosków o wpisy w księgach wieczystych, zawartych w aktach notarialnych.

Za dokonywane czynności notariusze pobierają taksę notarialną. Jej maksymalne stawki określa Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.2013.237 j.t.). Taksa notarialna jest jedyną formą wynagrodzenie notariusza, stanowiącą przychód jego kancelarii.

Jakie kredyty najczęściej zaciągają Polacy?

Ponad 75% Polaków w wieku produkcyjnym przynajmniej raz w życiu korzystało z pożyczki bądź kredytu. Chociaż zapożyczamy się niechętnie, chęć życia na poziomie zbliżonym do naszych zachodnich sąsiadów przy zdecydowanie niższych zarobkach, zmusza nas do zaciągania kredytów. Z jakich narzędzi finansowych korzystamy najczęściej i na co przeznaczamy pożyczone pieniądze?

Kredyty Polaków w liczbach

Jak czytamy w III. edycji Raportu Związku Banków Polskich „InfoKREDYT” opublikowanym w październiku 2018 roku, wartość wszystkich kredytów Polaków wynosi 678,2 mld zł, przy czym przeciętna wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych wynosi 255,4 tys. zł. Około 14% gospodarstw domowych ma obecnie kredyt mieszkaniowy. Nieco ponad 40% Polaków posiada kredyt w banku, z czego 24% to kredyty konsumpcyjne.

Choć wszystkie te dane mogą sprawiać niepokojące wrażenie, w zestawieniu z bogatymi krajami europejskimi, nasze zadłużenie jest niskie – zauważa ekspert z krakowskiej firmy Consilo Finanse i Nieruchomości. Wartość naszych zobowiązań stanowi około 60% naszych dochodów. Dla porównania, Duńczycy i Holendrzy zadłużają się na kwoty przekraczające ich dochody o 250%.

Na co pożyczają Polacy?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, 40% gospodarstw domowych w kraju ma kredyt. Wśród nich 6,3% posiada wyłącznie kredyt mieszkaniowy, 7,6% – oprócz kredytu mieszkaniowego ma inne zobowiązania, a 26,6% jest zadłużona tylko kredytem innym niż mieszkaniowy.

399,2 mld zł – to dokładna kwota, jaką obciążeni są obecnie Polacy z tytułu kredytu mieszkaniowego. Jak widać, potrzeba posiadania własnego mieszkania jest głównym powodem, skłaniającym nas do zaciągania pożyczek. Niemal ¾ wszystkich gospodarstw, które spłacają pożyczkę, mają właśnie kredyt mieszkaniowy.

W 2017 roku Polacy wzięli kredyty konsumpcyjne na kwotę 78633 zł. Największy udział w tej kwocie mają pożyczki zaciągane na zakup samochodu, na drugim miejscu znajdują się kredyty na sprzęt RTV i AGD, często zaciągane w postaci zakupów ratalnych.

Kredyty gotówkowe decydujemy się zaciągać również w obliczu niespodziewanych zdarzeń losowych, kiedy niezbędny okazuje się dodatkowy zastrzyk finansowy. Tak pożyczane pieniądze przeznaczamy więc głównie na remonty, ale też zakup niezbędnych przedmiotów codziennego użytku. Zdecydowanie najmniej Polaków skłania się ku zaciąganiu pożyczek gotówkowych na podróże i wakacje (2%).

Z analizy raportu „InfoKREDYT” można wnioskować, że Polacy zapożyczają się ostrożnie, co wynika przede wszystkim z braku poczucia bezpieczeństwa finansowego. Rozwaga przy zaciąganiu kredytu jest jak najbardziej wskazana, a żeby ograniczyć ryzyko kosztownych pomyłek, warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy eksperta finansowego.

Badania histopatologiczne. Kiedy należy je wykonać?

Badanie histopatologiczne dają informację o charakterze zaobserwowanych w obrębie tkanek zmian chorobowych. W wielu przypadkach dokonanie takich badań jest jedyną możliwością na zaplanowanie i wdrożenie odpowiedniej terapii. W naszym artykule opisujemy, kiedy niezbędne jest wykonanie badań histopatologicznych oraz na czym one polegają.

Co to są badania histopatologiczne?

Celem badań histopatologicznych jest dokonanie pod mikroskopem oceny pobranego przez specjalistę wycinka tkankowego. Poddawany badaniu wycinek może być pobrany w trakcie operacji (metoda śródoperacyjna) lub poprzez dokonanie biopsji (cienko- lub gruboigłowej). Po pobraniu próbki jest ona umieszczona w utrwalaczu  i w takiej formie dostarczana do laboratorium. Tam jej fragment umieszcza się w roztworze etanolu w celu odwodnienia próbki, a następnie w płynnej parafinie w celu jej zmiany w łatwy do pocięcia parafinowy bloczek, który będzie łatwo umieścić na szkiełku mikroskopowym i poddać badaniu. W trakcie badania histopatologicznego umieszczoną próbkę poddaje się jeszcze procesom barwienia, które pozwolą na uwidocznienie wszystkich struktur komórkowych. Ocena pobranej próbki jest podstawą dla lekarza zlecającego badanie do dokonania diagnozy i rozpoczęcia odpowiedniego leczenia.

Wykonywaniem takich badań zajmuje się histopatolog lub specjaliści od patomorfologii. Jednym z najbardziej cenionych specjalistów w tym zakresie jest prof. dr hab. n. med. Dariusz Lange, który prowadzi pracownię histopatologiczną w Gliwicach.

Kiedy wykonuje się badanie histopatologiczne?

Badania histopatologiczne są wykonywane zawsze po zauważeniu przez lekarza tkanki, która jest zmieniona chorobowo. Zaobserwowanie podejrzanych zmian chorobowych jest możliwe poprzez wykonanie badań obrazowych, czyli przede wszystkim badania USG lub tomografii komputerowej, ale także badania dotykiem (czyli badania palpacyjnego). Znalezienie takiej zmiany zawsze powoduje konieczność jej dokładnej oceny. Badanie pod mikroskopem pozwala ocenić czy zmiana ma charakter łagodny czy złośliwy, co ma szczególne znaczenie w przypadku zmian nowotworowych.

Badanie histopatologiczne trwa około 10 dni, koniecznych na wykonanie wszystkich niezbędnych procesów.

Jakie ziemniaki powinni jeść cukrzycy?

Cukrzyca to choroba metaboliczna, której skutkiem jest nieprawidłowy poziom glukozy we krwi. Wyróżniamy cukrzycę typu pierwszego, drugiego, cukrzycę ciążową oraz tzw. wtórną. Osoby ze stwierdzoną chorobą muszą przestrzegać określonych zasad. Jedną z nich jest odpowiednia dieta. Ma ona na celu utrzymanie stałego poziomu cukru we krwi. Co sprzyja takiej diecie?

Dieta cukrzycowa

Opisując dietę cukrzycową najprościej powiemy, że polega na zdrowym odżywianiu połączonym z aktywnością fizyczną. Odpowiednio dobrana dieta umożliwia utrzymanie właściwego poziomu glukozy we krwi i hamuje rozwój powikłań. Co więcej, diabetyk utrzymuje dzięki niej prawidłową masę ciała i otrzymuje niezbędne składniki pokarmowe oraz energię. W ramach prawidłowego sposobu odżywiania się należy spożywać cztery do pięciu posiłków dziennie, co 3-4 godziny.

Każdy chory z cukrzycą powinien mieć indywidualnie dobraną dietę, bogatą w składniki pokarmowe i o kaloryczności odpowiedniej do wzrostu, wagi i stylu życia. Taki jadłospis powinien w miarę możliwości uwzględniać preferencje żywieniowe pacjenta oraz jego możliwości finansowe.

Zakazane w diecie cukrzycowej są wyroby cukiernicze, a więc wszystkie ciasta, ciastka, cukierki i wafelki. Nie należy też spożywać tłustego mięsa, pasztetów i konserw. Słodzone jogurty, serki i serki topione również są niewskazane. Można jeść owoce, poza bananami i winogronami. Źle na poziom cukru wpływają owoce suszone, w syropie oraz z puszki.  Zaleca się spożywać niewielkie ilości węglowodanów. Produkty zakazane to również chleb pszenny, drobne kasze i mocno rozdrobnione płatki zbożowe. Na czarnej liście znalazł się też biały makaron i gotowe musli.

Na szczęście lista produktów dozwolonych jest dłuższa. Z produktów zbożowych można spożywać ciemne pieczywo i makarony razowe, grube kasze i pełnoziarniste płatki, można jeść także większość warzyw.

Pracownik firmy IMIZUNI poleca:

Na polskim rynku w ofercie dla osób zmagających się z cukrzycą znajdą Państwo ziemniaki niskokaloryczne SunLite, które mają o 30% kalorii mniej niż przeciętna odmiana ziemniaków. Można więc bez obaw zjeść obiad z porcją takich ziemniaków.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla osób, które mimo choroby chciałyby funkcjonować w miarę normalnie. Dozwolone są wszystkie ryby i chude mięso. Można przygotowywać potrawy z dodatkiem olejów tłoczonych na zimno, oleju rzepakowego, lnianego, kokosowego czy oliwy z oliwek.

Ważne jest, by posiłki były bogate w witaminy, zdrowe i naturalne. Możemy spożywać obiady w formie chudego mięsa z ziemniakami i surówką, jeśli odpowiednio wyliczymy ich indeks glikemiczny (IG). Indeks glikemiczny to wskaźnik, który informuje o tym, jak gwałtownie po spożyciu danego produktu spożywczego wzrasta poziom glukozy. Możemy go obniżyć gdy po ugotowaniu dodamy do ziemniaków łyżkę oliwy z oliwek lub masła. Ziemniaki z takim dodatkiem są dłużej trawione. Słodkie i młode ziemniaki również mają niski indeks glikemiczny, jeśli zjemy je przestudzone. Warto wykorzystać tę wiedzę podczas przygotowywania zdrowych posiłków.

Jak wejść na rynek chiński? Porady dla przedsiębiorców

Mówiąc o Chinach w kontekście biznesu, najczęściej myślimy o zakrojonym na szeroką skalę imporcie tanich ubrań, drobnej elektroniki i wielu innych przedmiotów produkowanych w Państwie Środka, które wprost zalewają rynek europejski. Jednak warto zauważyć, że szczególnie w ostatnich latach  Chińska Republika Ludowa stała się ważnym rynkiem zbytu, zwłaszcza dla polskich produktów żywnościowych.

Eksport do Chin – czy to realny pomysł?

Chiny, przez wiele lat postrzegane przede wszystkim jako największy producent tanich towarów, obecnie w wyniku przemian społecznych i gospodarczych coraz mocniej wchodzą w rolę konsumenta. Wyraźny wzrost dochodów na mieszkańca zachęca do eksperymentów w temacie nowinek produktowych z Zachodu – opowiada nasz rozmówca z przedsiębiorstwa IDEUM Przybylscy sp. j. 

Głównym towarem eksportowym do Chin są produkty żywnościowe. Choć w diecie mieszkańców Państwa Środka niełatwo znaleźć kawę czy wyroby mleczne, to przy zmieniających się upodobaniach żywieniowych również na takie towary istnieje popyt na tamtejszym rynku. Chińczycy są ciekawi egzotycznych dla nich dań z Europy, a wysokiej jakości produkty polskie mają szansę zdobyć uznanie wśród konsumentów.  Ale jak skutecznie wejść na chiński rynek?

Podbój chińskiego rynku – jak się do niego przygotować?

Wprowadzanie własnych produktów na rynek zagraniczny zawsze wymaga drobiazgowych przygotowań. Nawet jeśli posiadasz najwyższej klasy towary, przed rozpoczęciem eksportu musisz upewnić się, że takie posunięcie będzie opłacalne.

Pierwszym krokiem będzie więc przygotowanie oferty odpowiedniej na rynek chiński pod względem produktowym i cenowym.  Analiza cenowa to jeden z najważniejszych momentów aby rozstrzygnąć, czy warto zająć się eksportem do ChRL szczególnie na rynku tak atrakcyjnym dla dostawców z całego świata.

Kiedy podejmiesz ostateczną decyzję o rozpoczęciu eksportu do Chin i ustalisz ceny  produktów, będziesz musiał znaleźć potencjalnych odbiorców i nawiązać z nimi relacje biznesowe. Odbiorca hurtowy, który zajmie się sprzedażą detaliczną na terenie Chin z całą pewnością ułatwi dystrybucję na lokalnym rynku.

Jak widać, wejście na rynek chiński to dla polskiego przedsiębiorcy nie lada wyzwanie. Dlatego dobrym pomysłem przy realizacji takiego planu jest skorzystanie z pomocy pośrednika. Firmy tego typu zajmują się analizami biznesowymi chińskiego rynku, pomagają nawiązać kontakty z lokalnymi firmami, a nawet przygotować się do uczestnictwa w targach branżowych w Azji.

Do czego służą tworzywa sztuczne?

Otaczają nas zewsząd, każdego dnia z nich korzystamy i powoli, lecz nieustannie wypierają materiały naturalnego pochodzenia. Przede wszystkim metale, ale nie tylko. Tworzywa sztuczne – bo o nich mowa – znajdują szerokie zastosowanie w niezliczonej liczbie branż i gałęzi przemysłu. Do czego służą? Spróbujmy odpowiedzieć na to przekrojowe pytanie.

Tworzywa sztuczne to cała paleta surowców o wszechstronnym zastosowaniu i rozmaitych właściwościach. Powstają zazwyczaj przez polimeryzację monomerów wytworzonych wskutek przekształcania paliw kopalnych, głównie ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla i materiałów organicznych oraz dostosowanie ich składu do potrzeb określonymi dodatkami. Tworzywa sztuczne nie występują w naturze, zaś ich największą zaletą jest plastyczność, stąd i potoczna nazwa tych materiałów – plastik. Poza plastycznością najczęstsze właściwości tworzyw sztucznych to także niewielka masa własna, dielektryczność, termoizolacyjność, odporność na korozję i zdolność do ulegania modyfikacjom. Ta ostatnia cecha w połączeniu z łatwością produkcji utorowały tworzywom sztucznym drogę do sukcesu.

Popularne rodzaje tworzyw

Ze względu na walory użytkowe, tworzywa sztuczne możemy podzielić na duromery, plastomery i elastomery – mówi nam ekspert firmy Boral PPHU, dystrybutora i producenta tworzyw sztucznych z Poznania.

Te pierwsze są tworzywami twardymi i o wysokiej odporności mechanicznej, znajdują najczęściej zastosowanie jako materiał konstrukcyjny. Z kolei plastomery mają zdolność do topienia się i rozpuszczania, co pozwala je termoformować, np. poprzez wtrysk, prasowanie czy wytłaczanie i tworzyć z nich nawet bardzo skomplikowane elementy. Elastomery zaś konkurują z kauczukiem naturalnym i materiałami gumowymi: są elastyczne, można je ściskać i rozciągać przy jednoczesnym powrocie materiału do swych pierwotnych wymiarów – mówi ekspert. Powyższe walory wykorzystuje szereg gałęzi gospodarki, a należy jeszcze pamiętać, że tworzywa te można też wzbogacać, zbroić, domieszkować oraz łączyć je ze sobą, co poszerza tylko ich zakres zastosowania.

Do czego służą tworzywa sztuczne?

Tworzywa sztuczne zastępują coraz więcej materiałów, w tym metale, szkło, niekiedy ceramikę czy drewno. Są lekkie, wytrzymałe, nie chłoną wody, dobrze izolują od drgań, ładunków elektrycznych czy temperatury i często są podatne na obróbkę mechaniczną. Można im nadać w zasadzie dowolne właściwości i kształt. Czyni to z nich grupę materiałów wykorzystywanych w praktyce przez każdą branżę czy dziedzinę gospodarki. Od przemysłu opakowań, przez konstrukcję maszyn i urządzeń, produkcję różnych elementów i przedmiotów życia codziennego, branżę budowlaną, wyposażenie wnętrz i gospodarstwa domowego, przemysł chemiczny, motoryzacyjny, transportowy, elektryczny, elektrotechniczny, elektroniczny, branżę medyczną, włókienniczą i odzieżową, aż po przemysł obronny i nawet kosmiczny. Najbardziej rozpowszechnione tworzywa to między innymi poliamid, polietylen, poliuretan, polichlorek winylu, polipropylen, teflon, pleksiglas, silikon i wiele innych. By zobaczyć znaczenie tworzyw sztucznych dla człowieka nie trzeba się nawet rozglądać – przedmiot z nich wykonany znajdziemy na pewno w zasięgu wzroku.

Co można znaleźć w centrum wędkarskim?

Zarówno dla doświadczonych wędkarzy, jak i dla tych, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z hobbystycznym łowieniem ryb, wizyta w centrum wędkarskim jest nieunikniona. Co można kupić w takim sklepie i czy lepiej wybrać zakupy w placówce stacjonarnej czy w sklepie wędkarskim online? Szczegóły i porady czytelnicy znajdą w naszym artykule. Zapraszamy do lektury.  

Centrum wędkarskie – akcesoria dla wędkarzy

Dobrze zaopatrzone centra wędkarskie, takie jak sklep internetowy Fishkon.pl, posiadają bogaty asortyment artykułów dla wędkarzy na różnym poziomie zaawansowania. Najczęściej oferowane produkty to: wędki, haczyki, kołowotki, przynęty, siatki, spławiki, żyłki, ciężarki. Inne dostępne akcesoria to m.in. pudełka i skrzynki wędkarskie, echosondy, kotwice oraz akcesoria karpiowe. Na rynku dostępne są wyroby różnych producentów sprzętu i akcesoriów wędkarskich, trudno wymienić je wszystkie. Wśród najbardziej cenionych marek są takie jak: JAXON, STONFO, ANACONDA, BALSAX, DRAGON, LORENC, OKUMA, STIL i wiele, wiele innych.

Jak kupować: online czy stacjonarnie?

Jeśli wybierzemy opcję zakupów stacjonarnych, możemy liczyć na pomoc pracowników z obsługi sklepu na miejscu. Jeśli ktoś nie wie dokładnie, czego mu potrzeba, możliwość zapytania o radę specjalistów od sprzętu wędkarskiego jest nie do przecenienia. Jednak zakupy w centrum wędkarskim online są szybsze i wygodniejsze niż wizyta w sklepie stacjonarnym. Można wygodnie zapoznać się z dostępnym asortymentem, a potem wybrać i zakupić potrzebne artykuły. Do tego ceny w sklepach online są często niższe, co przy zakupie większej liczby produktów może dla klienta skutkować dużymi oszczędnościami. Faktem jest też, że jest wiele miejscowości, w których tego rodzaju sklepów stacjonarnych po prostu nie ma – w takiej sytuacji oferta sklepów online pozostaje jedyną dostępną opcją. W przypadku, gdyby zakupione przez Internet artykuły nie spełniły oczekiwać klienta, zawsze można je zwrócić zgodnie z zapisami prawa chroniącymi konsumentów. Wybrane sklepy oferują też możliwość zamówienia artykułu niebędącego w ofercie na życzenie klienta. Zawsze warto też śledzić aktualne promocje w internetowych sklepach wędkarskich.

Porady dla początkujących wędkarzy

Warto pamiętać, że wędkować można na różne sposoby – i w zależności od obranej metody potrzebny będzie inny sprzęt i akcesoria. Przed wybraniem się na pierwsze zakupy do sklepu wędkarskiego, warto poczytać trochę o tym sporcie lub popytać i porady znajomych (jeśli takich mamy), którzy mają już za sobą jakieś doświadczenia z wędkarstwem.

Wyjazdy szyte na miarę – czyli jakie?

Jeśli nie interesuje Cię masowa turystyka oraz spędzanie wakacje w grupie przypadkowych turystów, wyjazdy szyte na miarę są propozycją właśnie dla ciebie. Nie tylko sam wybierasz cel podróży, lecz również ustalasz całą trasę, wybierasz miejsce zakwaterowania a także logistykę wyjazdu. Podróż marzeń na naszych własnych zasadach staje możliwa właśnie dzięki wyjazdom szytym na miarę. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Wyjazdy szyte na miarę cieszą się coraz większą popularnością, ponieważ łączą zalety zorganizowanego wypoczynku z indywidualnym planowaniem wyjazdu. Z jednej strony bowiem otrzymujemy wsparcie biura i jego opiekę, z drugiej możemy zaplanować całą podróż. To propozycja dla osób, które nie czują się na siłach podróżować całkiem samodzielnie, ale których też nie interesuje masowa, standardowa turystyka.

Zalet takiej formy podróżowania jest znacznie więcej aniżeli tylko maksymalne dostosowanie do podróżującego. Biura podróży współpracują bowiem z lokalnymi instytucjami, dzięki czemu są w stanie wynegocjować znacznie niższe ceny. Ponadto, w zależności od wybranej oferty, agent na miejscu zarezerwuje hotele, przewodników, pomoże w kupnie taniego biletu lotniczego czy ubezpieczenia, a w trakcie pobytu służy pomocą i radą. Organizator wyjazdów Kiribati Club oferuje trzy różne formy wyjazdów szytych na miarę. Sprawdź, jakich.

Dla najbardziej samodzielnych

Dla najbardziej samodzielnych turystów, podróżujących indywidualnie, biuro przygotowało ofertę, przewidującą wspólne ustalenie z klientem trasy marzeń, logistyki i planu wyjazdu, a następnie jego samodzielną podróż.

W cenie takiego pakietu znajduje się ustalenie szczegółowego plan podróży, odwiedzanych atrakcji turystycznych, oszacowanie czasów przejazdów, wybranie środków transportu lub zorganizowanie wynajmu samochodu. Pracownik biura zaproponuje nam różne możliwości zakwaterowania oraz podeśle linki do ich rezerwacji. Przygotuje kosztorys, zawierający ceny biletów wstępu, wycieczek oraz dodatkowych opłat, wraz z praktycznymi wskazówkami. Zaoferuje także pomoc w zakupie biletów lotniczych.

Bez pilota ale z biurem

Kolejną propozycją wyjazdów szytych na miarę będą wyjazdy bez pilota, jednak z opieką i dużą pomocą biura, skierowane dla osób lubiących samodzielne podróże jednak nie mających zbyt wiele czasu na ich szczegółowe zaplanowanie. Pracownicy Kiribati Club pomogą unie tylko ustalić trasę, zorganizować zakwaterowanie i transport, lecz również zaplanują z nami szczegółowy plan podróży, zaplanują wycieczki i dodatkowe atrakcje oraz pomogą w zorganizowaniu lotu. W cenie tego pakietu znajduje się także ubezpieczenie podróżne.

Z pilotem

Marzysz o samodzielnym podróżowaniu, a nie w grupie, jednak nie czujesz się na siłach, by zaplanować podróż, a następnie poruszać się w pojedynkę po nieznanym kraju? Wybierz ofertę wyjazdów szytych na miarę z pilotem. W ten sposób zyskasz z jednej strony swobodę, a z drugiej opiekę pilota na miejscu. Biuro bowiem zorganizuje wyprawę, zarezerwuje zakwaterowanie, opracuje transport, a także zapewni opiekę pilota  miejscu, który zajmie się organizacją naszego czasu.

Zastosowanie beczek metalowych

Beczki od wieków stosowane są do różnych celów. Te najstarsze wykonywane były przez bednarza z drewna dobrej jakości, wyginanego przy pomocy metalowych obręczy, które nabijał on na szablon beczki. Obecnie beczki drewniane odeszły do lamusa, a te nowoczesne tworzone są m.in. z metalu. Przedstawiamy ich zastosowanie. 

Jak powstają metalowe beczki?

Jeszcze do niedawna beczki robione były z aluminium. Teraz sprawa wygląda inaczej – do ich tworzenia wykorzystuje się stal czarną oraz kwasoodporną, jednak ta ostatnia powoduje nawet kilkukrotny wzrost ceny dlatego też w beczkach ze stali czarnej stosuje się odpowiednie wykończenie powierzchni wewnętrznej specjalnymi farbami co w wielu przypadkach z powodzeniem zastępuje stal kwasoodporną. Beczki metalowe produkuje się w różnych wariantach pojemności, dzięki czemu każdy może wybrać takie, które będą odpowiadać jego potrzebom.

Dobre beczki metalowe wyróżniają się odpowiednimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Przede wszystkim, ich brzegi są wzmocnione przetłoczeniami, przez co można przewozić w nich nawet największe ciężary, bez względu na stan skupienia. Wspomniane już wykończenie powierzchni wewnętrznej farbą RDL50 lub EP221237 pozwala na składowanie i transport substancji chemicznych z grup ADR, a także produktów spożywczych – wyjaśnia nasz rozmówca reprezentujący firmę METALEXPORT.

Zastosowanie beczek metalowych

Beczki metalowe służą do składowania i przewozu nie tylko substancji ciekłych, stałych i sypkich, ale również kwasów oraz produktów żywnościowych.

Metalowe beczki posiadają odpowiednie uszczelki oraz – w zależności od typu OH lub TH – wieko i pierścień zaciskowy lub korki 2” i 3/4” w wieku zaprasowanym na stałe. Istnieje również możliwość połączenia tych kombinacji i zastosowanie korków w zdejmowanym wieku. Na specjalne życzenie jest też możliwość wykonania beczek z gładką pobocznicą do wyciskania substancji za pomocą tłoka. Dzięki tym wszystkim elementom można śmiało powiedzieć, że mają one uniwersalne zastosowanie i stanowią sporą konkurencję dla innego rodzaju pojemników. Są niezawodne, ekonomiczne w załadunku i łatwe do transportowania. Ponadto są odporne na promieniowanie UV i odpowiednio przygotowane chemicznie do kontaktu z żywnością.

Zalety beczek metalowych

Od lat beczki zalicza się do najwygodniejszej formy przewozu wszelkiego rodzaju ładunków, w tym przede wszystkim materiałów płynnych oraz sypkich. Nowoczesne beczki wykonuje się z tworzyw sztucznych i metali, jednak warto zaznaczyć, że beczki metalowe są o wiele bardziej popularne i chętniej wybierane przez producentów różnego rodzaju produktów.

Jeśli zastanawiacie się nad zakupem beczek metalowych to koniecznie wybierzcie te wykonywane z najwyższej jakości materiałów o odpowiedniej ilości przetłoczeń (gwarantują one wytrzymałość opakowania). Tego typu beczki to najlepszy sposób na składowanie i transport artykułów spożywczych, paliw i substancji oleistych.

Witaj

Poradnik pkt.pl to ogromna baza wiedzy i potrzebnych wskazówek. Naszym celem jest dać Ci odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania oraz udzielić praktycznych porad. W wyszukiwaniu odpowiednich zapytań pomagają poszczególne kategorie. Dzięki nim szybko i w łatwy sposób odnajdziesz propozycje na spędzenie wieczoru albo wyjazd na urlop, pomysły na zaskakujący prezent dla bliskiej osoby, a także inne potrzebne na co dzień informacje związane z kategoriami zdrowie i uroda, dom i ogród, elektronika, finanse, gastronomia, moda, motoryzacja, rozrywka i sport. Jeśli nie wiesz, jaki kupić aparat albo sprzęt narciarski, sięgnij po cenne wskazówki. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o zdrowie, nic prostszego! Znajdź rozwiązanie każdego problemu!

poradnik.pkt.pl 2015
Regulamin korzystania z serwisu