Dotacje dla przedsiębiorstw

Dotacje unijne dla firm w Województwie Wielkopolskim

Wielkopolski Fundusz Rozwoju to spółka Samorządu Województwa Wielkopolskiego, działająca na rzecz rozwoju regionu i wsparcia finansowego dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw. Środki na rozwój i środki na inwestycje pochodzą w szczególności ze środków zwróconych z Inicjatyw JEREMIE 2007-2013 i JESSICA 2007-2013, wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Co warto wiedzieć o tych inicjatywach?

Inicjatywa JEREMIE

JEREMIE to skrót od ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises, co tłumaczymy jako wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw.

To inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. Celem Inicjatywy JEREMIE jest zwiększenie możliwości dostępu do finansowania zewnętrznego dla tych przedsiębiorców, którzy na normalnych warunkach rynkowych nie mogliby skorzystać z instrumentów komercyjnych (w szczególności z pożyczek/poręczeń).

Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:

 • będący mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem;
 • posiadający siedzibę, prowadzący działalność gospodarczą lub deklaruje chęć prowadzenia działalności gospodarczej w danym województwie;
 • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu;
 • nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości do uzyskania kredytu w banku.

Inicjatywa JESSICA

JEREMIE to skrót od ang. Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas, co tłumaczymy jako wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich. JESSICA jest inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Inicjatywa ta umożliwia państwom członkowskim finansowanie infrastrukturalnych inwestycji na obszarach miejskich. Wspiera odnowę i zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez mechanizmy inżynierii finansowej. Finansowanie inwestycji odbywa się w formie instrumentów zwrotnych (np. pożyczek), dzięki czemu raz zainwestowane środki finansowe mogą być wielokrotnie wykorzystane.

Inicjatywa JESSICA promuje zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez wspieranie projektów w następujących dziedzinach: infrastruktura miejska – z uwzględnieniem transportu, gospodarki wodnej i kanalizacyjnej, energii; dziedzictwo lub miejsca istotne dla kultury – na rzecz turystyki lub innego trwałego ich wykorzystania; zagospodarowywanie terenów pod ponowną zabudowę – z uwzględnieniem oczyszczania i odkażania terenu; tworzenie nowych lokali komercyjnych dla sektorów MŚP, IT i/lub B+R; budynki uniwersyteckie – ośrodki studiów medycznych, biotechnologicznych i w innych wyspecjalizowanych dziedzinach; poprawa wydajności energetycznej.

Projekt Miejski kwalifikuje się do finansowania w ramach inicjatywy JESSICA jeśli: jest zgodny
z danym RPO na lata 2007-2013;  spełnia wymogi programu pomocowego; wpisuje się w Lokalny Plan Rewitalizacji lub równoważny dokument; przejdzie procedurę oceny prowadzoną przez FROM
oraz partnera merytorycznego (m.in. kwalifikowalność projektu, ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego).

Środki zwrotne, pochodzące z perspektywy 2007-2013 w ramach środków regionalnych wsparły
do tej pory w formie pożyczek i poręczeń prawie 11 tys. przedsiębiorców i wspomogły ponad
40 inwestycji w ramach rozwoju obszarów miejskich. Wśród nich jest m.in. budowa nowego Bałtyku, inwestycja dotycząca Hotelu Polonez oraz rewitalizacja rynku w Kórniku, dworca w Wągrowcu, terenów powojskowych w Pile czy targowiska w Gnieźnie. Potencjał finansowy Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.  to prawie 900 mln zł (331,6 mln zł w ramach inicjatywy JESSICA i 560,6 mln zł w ramach inicjatywy JEREMIE). Dotacje unijne to dla Wielkopolski wielka szansa!

Jak przygotować się do egzaminu na prawo jazdy?

Pozytywny wynik na egzaminie państwowym przy pierwszym podejściu to marzenie każdego kursanta, które jest ciężkie do zrealizowania, ale nie niemożliwe. Prawo jazdy przydaje się każdemu i jest wymagane w wielu zawodach. Artykuł ten odpowiada na nurtujące pytania – jak przygotować się do egzaminu na prawo jazdy? Na czym polega egzamin? Jak wygląda część teoretyczna i praktyczna?

Z czego składa się egzamin na prawo jazdy?

Egzamin na prawo jazdy składa się z części teoretycznej w formie pisemnej oraz z części praktycznej, podczas której kursant pokazuje swoje umiejętności kierowania autem w różnych sytuacjach.

Egzamin teoretyczny, czyli test

Od stycznia 2013 roku, aby zaliczyć egzamin teoretyczny, należy zaliczyć kurs z teorii oraz zapoznać się z odpowiedziami na 2500 pytań testowych dotyczących przepisów ruchu drogowego (na sam egzamin składa się  32 pytań, na które trzeba odpowiedzieć w ciągu 25 minut). Dlaczego aż 2500 pytań? Taka liczba pytań gwarantuje, że kursant te przepisy po prostu zna, a nie nauczył się pytań na pamięć. Trzeba podkreślić, że na odpowiedź na pytanie przeznaczono niewiele czasu, dlatego liczy się szybkość podejmowania decyzji, a co za tym idzie, biegła znajomość przepisów. Jak się przygotować do testu? Uczestniczenie w wykładach przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy, znajomość kodeksu i lektura książek to nie wszystko. Należy też poświęcić dodatkowy czas na zapoznanie się z poszczególnymi pytaniami. Cała ich baza jest  dostępna na wielu stronach internetowych, między innymi na stronie Ministerstwa Infrastruktury. Warto korzystać z gotowych testów, uczyć się działami i zapoznawać się z uzasadnieniami do odpowiedzi.

Egzamin praktyczny

O część praktyczną zapytaliśmy instruktora ze Szkoły Nauki Jazdy PZM, działającej w Chełmie i w Lublinie: Część praktyczna składa się z placu manewrowego (gdzie egzaminator sprawdza też umiejętność obsługi technicznej samochodu) oraz jazdy po mieście. 30 godzin wymaganych przez prawo zajęć praktycznych to często za mało, żeby poczuć się pewnie za kierownicą i zdać egzamin. Warto wtedy skorzystać z możliwości wykupienia w szkole nauki jazdy dodatkowych godzin.  Wybierając instruktora, warto zwrócić uwagę na doświadczenie, ale też cierpliwość oraz wyrozumiałość w stosunku do kursantów, a także wysoki poziom kultury osobistej. Dobra szkoła nauki jazdy jest tu gwarantem sukcesu.

A kiedy egzamin jest tuż za rogiem, warto w przeddzień porządnie się wyspać, w dniu egzaminu unikać kofeiny, a sam egzamin potraktować jak przejażdżkę z życzliwym pasażerem, któremu zależy na bezpiecznym dotarciu do celu.

etykiety

Rodzaje etykiet stosowanych w branży opakowaniowej

Wiadomo, że wzrok to ten z naszych zmysłów, który działa najszybciej i który niesie z sobą nieporównanie więcej informacji niż wszystkie pozostałe zmysły razem wzięte. Jest to fakt doskonale znany wszystkim  marketingowcom, o czym dowodnie przekonują otaczające nas w niezliczonych liczbach reklamy emitowane w postaci filmowych spotów, umieszczane w prasie, na billboardach i opakowaniach oraz na etykietach.

Etykieta jako nośnik informacji oraz reklama

Teoretycznie etykieta winna przede wszystkim nieść z sobą istotne informacje użytkowe dotyczące konkretnego produktu takie m.in. jak jego skład, parametry techniczne, sposób użytkowania, termin przydatności do spożycia itd. Jak jednak wszyscy widzimy, praktyka jest zupełnie inna, a fachowcy od reklamy dokładają wszelkich starań, aby wzrok potencjalnych klientów był przykuwany także ciekawie zaprojektowanymi i wielobarwnymi grafikami umieszczanymi bezpośrednio na opakowaniu produktu.  Z tego też względu, jak przekonują nas projektanci z firmy PROFIX 3D z Krakowa, etykieta, pozostając pierwszym, najważniejszym i obowiązkowym źródłem informacji o produkcie jest także bardzo istotnym narzędziem marketingowym. Ładnie i pomysłowo zaprojektowana etykieta, potrafi bardzo skutecznie oddziaływać na potencjalnych nabywców towaru, przyciągając ich uwagę przede wszystkim podczas przeglądania sklepowych półek.

Rodzaje etykiet

Jak wszędzie w branży marketingowej, także w projektowaniu i produkcji etykiet umieszczanych na opakowaniach trwa swoisty „wyścig zbrojeń”. Podłożem każdej normalnej nalepki  jest zawsze dwuwymiarowa powierzchnia papieru, folii czasem tkaniny. Na zwykłych klasycznych  naklejkach umieszczanych na większości towarów znajduje się tradycyjna grafika, która przy jej oglądaniu, niezależnie od pozycji, jaką obserwator zajmuje, niczym szczególnym nas nie zaskakuje, abstrahując oczywiście od jej wartości artystycznych i użytkowych. Z zupełnie innym podejściem do tematu mamy do czynienia w przypadku opakowań i etykiet trójwymiarowych. Tutaj spotykamy się z  większą dynamiką, z wrażeniem ruchu, który, jak wiadomo, zawsze szybciej jest rejestrowany  przez oko ludzkie niż statyczny obraz. Opakowania i etykiety 3D produkowane są tzw. technologią lentikularną, a druk nakładany jest najczęściej przy pomocy maszyn offsetowych na tworzywach termoplastycznych, z których najpopularniejszym materiałem jest polipropylen. Dzięki tej technologii zmieniając swoją pozycję (kąt widzenia), obserwator widzi każdorazowo inny obraz. Oczywiście określenia „trójwymiarowość” oraz „3D” są wyłącznie technicznymi nazwami i odnoszą się jedynie do uzyskiwanych efektów. W rzeczywistości i ten rodzaj grafiki jest nanoszony na płaskie, dwuwymiarowe powierzchnie.

przedszkole

Jak wygląda dzień przedszkolaka

Kiedy ma się zaledwie kilka lat, świat pełen jest tajemnic, a większość rzeczy, jakie przydarzają się każdego dnia, ma posmak nowości. By jednak odkrywać to z radością i uczyć się przez zabawę, dziecko potrzebuje w miarę stabilnych ram, w których czuje się bezpiecznie. Ramy takie tworzy choćby stały plan dnia w przedszkolu. Jeśli nasza pociecha dopiero się do niego wybiera, możemy zredukować towarzyszący temu wydarzeniu stres, dokładnie ów plan przedstawiając.

Przedszkolny ranek zaczyna się z reguły w okolicach 8:00, jednak do wielu placówek pracujący od wczesnych godzin rodzice mogą przyprowadzać swych podopiecznych często już np. od 6:30. Dzieci witają się z wychowawcami i rówieśnikami – to czas, by opowiedzieć sobie o tym, co przydarzyło się od ostatniego spotkania. To także przestrzeń do pierwszych tego dnia zabaw czy rysowania przy stoliku w oczekiwaniu na śniadanie.

Wyrabianie zdrowych nawyków

Zanim jednak będzie można je spałaszować, należy obowiązkowo umyć ręce, załatwiwszy uprzednio ewentualne potrzeby w toalecie. Podobnie jak mycie ząbków po posiłkach, jest to obowiązkowy element dnia przedszkolaka, który wyrabia sobie w ten sposób dobre nawyki higieniczne. Same posiłki zaś stwarzają świetną okazję do zapoznania się z zasadami zdrowego odżywiania.

Nauka i zabawa

Między śniadaniem i obiadem przychodzi pora na spacery czy okazjonalne wycieczki edukacyjne, jak również zajęcia dydaktyczne, które u starszaków trwają nieco dłużej niż w przypadku najmłodszych. Dzieciaki uczą się w tym czasie m.in. kolorów, nazw dni tygodnia czy miesięcy, rymów i innych rzeczy, które „wszyscy znają” – właśnie dlatego, że nauczyli się ich w przedszkolu!

Po obiedzie maluchy leżakują, a starsze przedszkolaki, nie potrzebując już tyle wypoczynku w ciągu dnia, mają np. zajęcia językowe lub wyrównawcze. Popołudnie to także czas na rozmaite zajęcia dodatkowe, o ile przewidziane są w danej placówce. Niepubliczne przedszkole Elfik w Sosnowcu proponuje wtedy swym wychowankom choćby naukę tańca, capoeiry czy gry w szachy, a także rytmikę i gimnastykę korekcyjną.

Czas wolny

Po podwieczorku, aż do czasu powrotu rodziców, dzieci bawią się wspólnie w sali zabaw lub – jeśli jest ładna pogoda – w przedszkolnym ogrodzie. Mogą też rysować bądź słuchać czytanych przez wychowawcę bajek. Tzw. czas wolny jest niezwykle ważny dla prawidłowego rozwoju malucha, który uczy się wtedy interakcji w grupie, realizuje swoje pomysły, trenując kreatywność, a także rozwija zainteresowania czy po prostu daje upust energii.

Jakie materiały wtryskowe powstają na bazie elastomerów?

Elastomery to tworzywa polimerowe, których deformacja pod wpływem różnego rodzaju sił mechanicznych jest odwracalna. Są dwie główne metody wytwarzania różnych produktów z elastomerów: wulkanizacja ciśnieniowa i formowanie wtryskowe. Termoplastyczne elastomery poliestrowe charakteryzuje szereg zalet, które pozwalają na tworzenie z nich różnych elementów. W naszym artykule sprawdzimy, jakich elementów dokładnie.  

Właściwości elastomerów i ich zastosowanie

Elastomery to zwykle tworzywa wysoko elastyczne, sprężyste, które dodatkowo charakteryzuje wysoka odporność termiczna (od -40°C do 100°C) i chemiczna. To doskonała alternatywa dla gumy i lateksu, materiał, który umożliwia łatwe i bezodpadowe przetwarzanie. Termoplastyczne elastomery czasem nazywa się termoplastycznymi kauczukami i oznacza skrótem TPE od angielskiego thermoplastic polyester elastomer. To mieszanki kauczuki i twardych materiałów termoplastycznych, np. poliamidu czy polipropylenu, z dodatkiem odpowiednich modyfikatorów i wypełniaczy. Artykuły na bazie elastomerów mają bardzo szerokie zastosowanie w wielu różnych branżach, takich jak na przykład:

 • budownictwo – uszczelki do drzwi i okien, różnego rodzaju podkładki i membrany,
 • motoryzacja – uszczelki do szyb samochodowych, osłony i pokrywy, maty wewnątrz aut,
 • sport – akcesoria sportowe, elementy do sprzętu sportowego,
 • opakowania – trwałe i elastyczne pojemniki na różne produkty,
 • zabawki – bezpieczne akcesoria dla dzieci w każdym wieku.

Elastomery a plastomery – różnice

Warto wspomnieć też, czym różnią się elastomery od plastomerów. Tworzywa sztuczne dzielimy w zależności od ich właściwości właśnie na elastomery i plastomery, jak mówi nam przedstawiciel firmy Larkis z Dobczyc. Te pierwsze w temperaturze pokojowej wykazują większe wydłużenie niż 100%, natomiast plastomery to materiały, których wydłużenie nie przekracza wartości 100%. Do elastomerów możemy więc zaliczyć tworzywa wulkanizowane jak kauczuk i silikony, a także tworzywa niewulkanizujące, jak znane wszystkim PVC. Plastomery dzielimy natomiast dalej na termoplasty i duroplasty. Termoplasty przy ogrzewaniu miękną, a po ostygnięciu twardnieją. Duroplasty również przy ogrzewaniu miękną, jednak do pewnego stopnia – przy dalszym dostarczaniu ciepła twardnieją, są więc tworzywami termoutwardzalnymi.

Codziennie na każdym kroku mamy do czynienia z różnego rodzaju produktami, które potocznie nazywamy „gumowymi”, mają one jednak różny skład i produkowane są na kilka różnych sposobów. Przykładowe uszczelki z elastomerów mają więc zupełnie inne właściwości niż gumka do ścierania ołówkowych notatek czy odporna na wysoką temperaturę rękawica, której używamy w kuchni do wyjmowania blachy z piekarnika.

Zasady działania systemów BMS

Systemy BMS to systemy zarządzania układami automatycznego sterowania w budynku. Integrują one wszystkie instalacje, znajdujące się w danym budynku, spajając je w jedną całość i umożliwiając tym samym efektywne i oszczędne zarządzanie całym obiektem z jednego miejsca. Nie tylko kontrolują one pracę poszczególnych urządzeń, lecz również informują o awariach i usterkach. Jak działają?

Dzięki BMS jesteśmy w stanie zarządzać takimi systemami jak wentylacja, klimatyzacja, węzeł cieplny, elektryka, oświetlenie, monitoring zużycia mediów. Czytelny interfejs graficzny pozwala na podgląd parametrów pracy oraz zmianę nastawionych wartości, w zależności od potrzeb użytkowników. W efekcie minimalizuje się koszty eksploatacji budynku, zwiększając jednocześnie jego funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz komfort.

Zasada działania

Systemy BMS doskonale sprawdzą się w dużych obiektach użyteczności publicznej oraz w prywatnych domach. Na bieżąco gromadzą, archiwizują i przetwarzają dane, związane ze stanem konkretnej instalacji, a także sterują nimi w sposób automatyczny lub półautomatyczny.

Użytkownicy systemów BMS są na bieżąco informowani o wszelkich anomaliach, związanych z działaniem poszczególnych instalacji, takich jak na przykład wzrost zużycia energii elektrycznej, nagły spadek temperatury, awaria  klimatyzatora czy nawet próby kradzieży.

Natychmiastowa reakcja na zdarzenia wymagające interwencji jest możliwa dzięki systemowi powiadamiania: użytkownik BMS otrzymuje komunikat smsem lub drogą mailową. Dostęp Online pozawala mu kontrolować system o każdej godzinie i z każdego miejsca, gdzie istnieje dostęp do internetu.

Dzięki prowadzonej w wielu punktach obiektu kontroli zużycia mediów, optymalizuje się zużycie energii elektrycznej.

Zaawansowane systemy BMS oferuje swoim klientom firma Probon Serwis. Dodatkowe aplikacje, zaawansowane sterowniki oraz wizualizacje 3D gwarantują najwyższą jakość systemów.

Zalety

Korzystanie z systemu BMS ma wiele zalet.

 • obniża koszty eksploatacji budynku i ułatwia konserwację jego systemów
 • zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców domu lub użytkowników obiektu publicznego
 • eliminuje błędy, które mogą się przydarzyć w przypadku ręcznego sterowania systemami
 • pozwala sprawnie zarządzać budynkiem z każdego miejsca, nawet oddalonego o wiele kilometrów.

W przypadku obiektów handlowych natomiast pozwala efektywnie wykorzystać czas pracy personelu technicznego.

Na czym polegają badania geotechniczne gruntu i kiedy należy je przeprowadzić?

Każda inwestycja budowlana wymaga odpowiedniego przygotowania. Jednym z ważniejszych etapów tego typu prac są badania geotechniczne gruntu, których wykonanie jest korzystne dla inwestora, ale zasadność ich przeprowadzenia wynika również z przepisów prawa. Na czym dokładnie polegają te badania, jaki jest ich cel, zastosowanie oraz jakie są najczęściej wykorzystywane metody badawcze?

Badania geotechniczne gruntu – cele i zastosowania

Badania geotechniczne gruntu mają na celu szczegółową analizę podłoża ze szczególnym uwzględnieniem jego przydatności do celów budowlanych. Odpowiednio dobrane metody badawcze pozwalają określić m. in. rodzaj i rozkład poszczególnych warstw gruntu oraz poziom wód gruntowych. Wyniki badań zamieszczone są w specjalnej dokumentacji zawierającej opinie i ekspertyzy geotechniczne. Na ich podstawie opracowuje się warunki posadowienia budynków. Kiedy dokładnie warto wykonać badanie geotechniczne?

Powinno ono zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem prac budowlanych. – Podpowiada przedstawiciel Biura Geologicznego BUGEO z Zielonki koło Warszawy. – Warto o tym pamiętać np. podczas ubiegania się o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego. Dobrą praktyką jest również przeprowadzanie badań geotechnicznych gruntu jeszcze przed zakupem działki. Dzięki temu ocenimy przydatność danego gruntu i dowiemy się, czy planowana przez nas inwestycja jest w pełni opłacalna.

Badania wykonane przed budową pomogą określić warunki posadowienia danego obiektu, co pozwoli na wybór najbardziej optymalnych rozwiązań w zakresie technologii fundamentowania, izolacji oraz podpiwniczenia budynku. Rodzaj fundamentów i jakość zbrojenia powinny być bowiem dobrane do panujących na danym terenie warunków glebowych, dzięki czemu wznoszona konstrukcja będzie w pełni bezpieczna i stabilna. Źle dobrane do rodzaju podłoża posadowienie może bowiem skutkować nieprawidłowym osiadaniem, a nawet uszkodzeniem budynku. Oprócz tego badania geotechniczne gruntu należy wykonać planując budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Rodzaje badań geotechnicznych gruntu

Do podstawowych rodzajów badań geotechnicznych zaliczamy:

 • Wiercenia geotechniczne – polegają na wykonywaniu kilku, najczęściej przynajmniej trzech odwiertów, przy pomocy wiertnicy mechanicznej lub też metodą ręczną. Badanie pozwala na pobranie próbek gleby i umożliwia ocenę możliwości posadowienia budynku oraz wykonanie ewentualnych badań laboratoryjnych.
 • Sondowania geotechniczne – metody jakościowe oraz ilościowe pozwalają na analizę fizycznych, jak również mechanicznych własności podłoża in situ. Wykorzystując wskaźniki oporu, bada się np. spójność czy wytrzymałość gruntu. W tym celu stosuje się m. in. sondowanie dynamiczne DPL, DPM czy DPH, a także sondowanie obrotowe typu VT oraz SLVT.

Pogotowie hydrauliczne. Kiedy okazuje się przydatne?

Gdy z naszym zdrowiem dzieje się coś nagłego i niepokojącego, wzywamy pogotowie ratunkowe. Gdy nagła awaria systemu hydraulicznego uniemożliwi Ci korzystanie z wody w domu, możesz wezwać pogotowie hydrauliczne! Dowiedz się, jak skorzystać z takiej usługi, jak ona działa i w jakich okolicznościach możesz liczyć na pomoc pogotowia hydraulicznego. Awaria już Cię nie zaskoczy!

Usługi hydrauliczno-kanalizacyjne o każdej porze dnia i nocy!

Fachowcy mają pełne ręce roboty. Niekiedy na pojawienie się „magika”, który pomoże uporać się z awarią domowego systemu wodno-kanalizacyjnego, trzeba czekać kilka dni. W tym czasie korzystanie z przyłączy wody i odpływów jest utrudnione, a niekiedy niemożliwe.

Mając to na uwadze, niektóre firmy oferują usługę pogotowia hydraulicznego. O to, jak działa takie pogotowie, zapytaliśmy fachowca z firmy Aqua-Kret:

Nasza linia jest dostępna całodobowo. Niezależnie od tego, czy awaria wydarzy się w ciągu dnia, czy w środku nocy, można do nas zadzwonić. Nasi pracownicy stawią się na miejscu tak szybko, jak to możliwe. Będą dysponować profesjonalnym sprzętem i usuną usterkę od ręki. Uważamy, że sprawne instalacje wodno-kanalizacyjne to podstawa higieny, bezpieczeństwa i komfortu we własnym domu. W razie przykrej niespodzianki nie warto tracić ani chwili!

W jakich sytuacjach pomoże pogotowie wodno-kanalizacyjne?

W układach hydrauliczno-kanalizacyjnych może się zepsuć wiele elementów. Niezależnie od tego, czy awaria wynika ze zużycia sprzętu, czy jego nieprawidłowego użytkowania, dobry hydraulik szybko się z nią upora. Co możesz powierzyć pogotowiu hydraulicznemu? Gama usług jest bardzo szeroka, oto kilka przykładów:

 • udrażnianie i przepychanie rur,
 • naprawa i wymiana urządzeń sanitarnych,
 • uszczelnianie instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 • odtłuszczanie przewodów instalacyjnych,
 • czyszczenie wpustów i studzienek.

Problemy z instalacją wodno-kanalizacyjną zawsze są pilne. Każdego dnia wielokrotnie korzystamy przecież z wody na wiele sposobów. Tymczasem awaria lub zator mogą zdarzyć się w środku imprezy, którą u siebie zorganizujesz, podczas zwykłego dnia, w czasie świąt… Awaria nie wybiera!

Mając to na uwadze, warto zapisać sobie numer telefonu na pogotowie hydrauliczne, aby w nagłej sytuacji nie trzeba było go szukać w Internecie. Jeżeli należysz do osób, które lubią być przygotowane na każdą ewentualność, na pewno podziękujesz sobie za to w chwili, gdy awaria instalacji da o sobie znać!

Pogotowie hydrauliczne i kanalizacyjne. W jakich sytuacjach okazuje się pomocne?

Żadna pora nie jest dobra na awarię, ale bywa, że usterka pojawia się w szczególnie nieodpowiednim momencie. Jeśli dotyczy ona systemu hydraulicznego albo kanalizacyjnego, chcemy usunąć ją jak najszybciej, bo niemożność korzystania z wody w domu bardzo utrudnia życie. Dlatego powstało pogotowie kanalizacyjne – usługa, z której możesz skorzystać niezależnie od pory, 24 godziny na dobę.

Pogotowie hydrauliczne – zawsze, gdy go potrzebujesz!

Pogotowie hydrauliczne i kanalizacyjne to ratunek dla osób, którym awaria jednego z tych układów sparaliżowała funkcjonowanie domu lub firmy i obniżyła komfort codziennych czynności w najmniej spodziewanym momencie.

Wyobraź sobie: gościsz u siebie rodzinę z drugiego końca Polski, gdy pojawia się wyciek przy misce sedesowej. To niezręczna sytuacja, która obniża higienę w domu i ogranicza możliwość korzystania z toalety. Ponieważ zależy Ci na komforcie i bezpieczeństwie bliskich, chcesz usunąć usterkę, aby wszystkie urządzenia sanitarne były w pełni sprawne – szczególnie teraz, kiedy jako gospodarz musisz zadbać o to, aby rodzina miło wspominała pobyt w Twoim domu.

Niestety, czas oczekiwania na fachowców może wynosić nawet kilka dni, jeśli serwis nie prowadzi pogotowia hydrauliczno-kanalizacyjnego. Nie możesz sobie pozwolić na przeciąganie tej sytuacji. Zamiast umawiać się z hydraulikiem, którego terminarz jest napięty, a terminy odległe, zadzwoń na pogotowie hydrauliczne. Fachowcy przyjadą tak szybko, jak to tylko możliwe, aby od ręki usunąć awarię. Weekend Twojej rodziny jest uratowany!

Naturalnie, to tylko jedna z niezliczonych sytuacji, kiedy możesz potrzebować pogotowia hydraulicznego i kanalizacyjnego. Pomoże Ci ono również wtedy, gdy usterka systemu odpływu sparaliżuje pracę w Twojej firmie. Dotyczy to zarówno kanalizacji sanitarnych, jak i deszczowych.

Czym zajmuje się pogotowie hydrauliczne i kanalizacyjne?

Pogotowiu hydraulicznemu i kanalizacyjnemu możesz powierzyć pełny zakres prac związanych z tymi instalacjami oraz urządzeniami. O to, na co można liczyć, zapytaliśmy specjalistę z pierwszego pogotowia wodno-kanalizacyjnego we Wrocławiu – firmy Aqua-Kret:

Wszyscy nasi hydraulicy to wykwalifikowani pracownicy. Wyjeżdżając do klienta, mają ze sobą profesjonalne urządzenia – nie tylko narzędzia do demontażu czy przepychania rur, ale też m.in. kamerę inspekcyjną, która pozwala szybko zdiagnozować problem.

W zakres usług pogotowia hydraulicznego i kanalizacyjnego wchodzą: czyszczenie i udrażnianie kanalizacji sanitarnych i deszczowych w pełnym zakresie przekrojów, odtłuszczanie instalacji, naprawa urządzeń sanitarnych, uszczelnianie, likwidacja wycieków – czyli wszystko to, co otrzymujesz w ramach standardowych usług hydraulika z tą różnicą, że możesz otrzymać pomoc o czwartej nad ranem!

Sylwester w górach – noworoczne uroki Zakopanego

Dla niektórych powitanie nowego roku to pretekst do szampańskiej zabawy, inni upatrują w sylwestrowej imprezie wróżby na nadchodzących 12 miesięcy. Przełom roku to też świetna okazja do chwili wytchnienia od codzienności, a zimowa aura zachęca do wyjazdu w polskie góry. Nic więc dziwnego, że planując Sylwestra, wielu z nas bierze pod uwagę wyjazd do Zakopanego.

Marzy ci się Sylwester pełen wrażeń, ale niekoniecznie interesują cię przyjęcia z wystawnym jedzeniem i balowe kreacje? Chcesz spędzić ten wieczór wśród znajomych i przyjaciół, ale znudziły wam się zwykłe „domówki”? Najwyższy czas pomyśleć o organizacji sylwestrowego wyjazdu. To ostatni dzwonek, by zarezerwować nocleg na sylwestrową noc w Zakopanem!

Sylwester Marzeń 2018 w Zakopanem

Od kilku lat największa sylwestrowa impreza pod gołym niebem, organizowana przez TVP, odbywa się właśnie w Zakopanem. Tym razem polscy i zagraniczni artyści estradowi wystąpią na scenie zlokalizowanej na Górnej Równi Krupowej, a więc w przepięknym otoczeniu zakopiańskiego Parku Krajobrazowego, w samym sercu miasta. Oprócz świetnej muzyki na żywo, widzowie będą mogli podziwiać pokaz laserowy, będący bezpieczniejszą, ale wciąż widowiskową alternatywą dla tradycyjnych sztucznych ogni.

Sylwestrowa biesiada góralska

Jeżeli bliższe twojemu sercu są spotkania wokół suto zastawionego stołu i zabawa przy dźwiękach folkowej kapeli, przyłącz się do biesiadników, witających Nowy Rok w góralskiej gospodzie – podpowiada nasz rozmówca z Willi „Carlton”. Jedną z ciekawszych imprez tego typu organizuje zakopiańska restauracja „U Wnuka”, będąca najstarszą w mieście karczmą.

Organizatorzy zabawy sylwestrowej przygotowują dla gości bogate menu, skomponowane z najsmaczniejszych regionalnych dań i trunków, a także wspaniałą oprawę artystyczną. W tym roku będziesz mógł bawić się na parkiecie w rytm muzyki na żywo z zespołem HOLEGONI.

Udany Nowy Rok

Sylwester w górach to także doskonała okazja do zasmakowania białego szaleństwa na stoku. Jeśli nie zamierzasz odsypiać nocnych szaleństw przez cały następny dzień, skorzystaj z pobytu w zimowej stolicy Polski i wybierz się na jeden z okolicznych stoków. Nie lubisz jeździć na nartach? Nic straconego. Spacer po tętniących życiem Krupówkach lub cichych w dniu Nowego Roku szlakach turystycznych z pewnością naładuje cię pozytywną energią na cały nadchodzący rok.

Oczywiście, aby sylwestrowo-noworoczny wyjazd w góry był udany, warto zawczasu zadbać o dobre zakwaterowanie. Szukając noclegu w Zakopanem rozejrzyj się za wygodnym, dobrze ocenianym pensjonatem, którego lokalizacja zapewni ci łatwy dostęp do upatrzonych atrakcji i nie  zapomnij zarezerwować pokoju z wyprzedzeniem.

Witaj

Poradnik pkt.pl to ogromna baza wiedzy i potrzebnych wskazówek. Naszym celem jest dać Ci odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania oraz udzielić praktycznych porad. W wyszukiwaniu odpowiednich zapytań pomagają poszczególne kategorie. Dzięki nim szybko i w łatwy sposób odnajdziesz propozycje na spędzenie wieczoru albo wyjazd na urlop, pomysły na zaskakujący prezent dla bliskiej osoby, a także inne potrzebne na co dzień informacje związane z kategoriami zdrowie i uroda, dom i ogród, elektronika, finanse, gastronomia, moda, motoryzacja, rozrywka i sport. Jeśli nie wiesz, jaki kupić aparat albo sprzęt narciarski, sięgnij po cenne wskazówki. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o zdrowie, nic prostszego! Znajdź rozwiązanie każdego problemu!

poradnik.pkt.pl 2015
Regulamin korzystania z serwisu